magyar | english | deutsch | français | русский
 
 
 Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010
Dán Királyi Balett
 
 
';
Ballet Flamenco de Andalucía
 
 
';
Nigel Kennedy
 
 
';
Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company
 
 
';
Hotel Pro Forma
 
 
';
Magyarni, franciázni – Hazai elõadások – Színház folyóirat – Koltai Tamás | 2010-06-10
Részben meghívott, részben az alkalomra kreált elõadásokból állt a Tavaszi Fesztivál hazai mezõnye, helyesen, mivel az értékek szélesebb körû megismertetése, illetve létrehozása olyan kettõs cél, amely együttesen adhat reprezentativitást az alkalomnak.
A Thália Színházban játszott produkciók bizonyos tematikus átgondoltságra vallanak, ami egyetlen fesztivál esetében sem kötelezõ (tudomásom szerint nem volt meghirdetve), de jó esetben szellemi sorvezetõként mûködhet. (Újabban a Salzburgi Ünnepi Hetek is bevezette.)
A szeretet szeme – Külföldi elõadások – Színház folyóirat – Tompa Andrea | 2010-06-10
A Tavaszi Fesztivál nemzetközi színházi rendezvényeinek csekély közönség elõtt lezajlott, bár komoly szakmai tartalommal bíró programja volt az In memóriám Bausch-Gosch-Zadek beszélgetés- és vetítéssorozat a Nemzeti Színházban. Ez a szerény, de fontos esemény három rendezõnek állított emléket, s anyagát egy tartalmas kis füzet is megörökíti.
Hatalmi játszmák a kiállítóterekben – Élet és Irodalom – Bordács Andrea | 2010-05-27
Az idei tavaszi fesztivál vendége Dánia volt, így Budapest-szerte is számos kortárs dán programmal találkozhattunk. Az egyik kiállítás a Ludwig Múzeumban látható Hatalmi játszmák címû, mely a kortárs dán mûvészek munkáiból igen erõteljes kurátori prekoncepció alapján történõ válogatás. A szelekció alapjául szolgáló hívó szó - hatalmi játszmák - a mostanában a hazai hivatalos mûvészet, a kritikai mûvészet aspektusából szólalt meg, ugyanis szinte ez az egyetlen szempont, ami alapján kiállításra hívnak mûvészeket, ellentétben a nemzetközi téren tapasztalható sokszínûséggel.
Romlott lelkek játékai – Betolucci: Álmodók, Thália Színház-BTF – Nagyítás.hu – Metz Katalin | 2010-05-27
Csupa fehér fal, kulissza, falba mélyesztett, falba függesztett dekoráció a színen. Középen, függöny gyanánt fehér leplek hullanak alá – úgy fest, mint­ha gyermekek bújócskázóhelye, játéksátra lenne. Kentaur színpadképe egyértelmûen a gyermekkort idézi. Bujának és szántszándékkal túldekoráltnak tûnik. Annál nagyobb a kontraszt a romlatlanságot sugalló színpadkép és a benne élõ három fiatal egyre romlottabb lélekre valló játékai közt.
Örvénylõ korok sodrásában – Luk Perceval: The Truth About THE KENNEDYS – Nagyítás.hu – Metz Katalin | 2010-05-27
Pörög, pörög a forgószínpad, legfönnebb percekre áll le. A történelem örvényében forog a hamburgi Thalia Színház kilenc szereplõje. A maguk provokálta és a nagy idõk kínálta események szédületes sodrásában élnek. Korszakosságában akár shakespeare-i is lehetne a különös színjáték, ám itt nem a nagyszabású karakterek, heves párbeszédek uralják a színpadot, hanem egy dokumentumjáték metszõen éles narratívája. A híres német társulat a The Truth About THE KENNEDYS címû elõadását hozta el a tavaszi fesztiválra.
Gyilkosság a korona elõtt – A debreceni Csokonai Színház és a Gyulai Várszínház Bánk bánja a BTF-en – Nagyítás.hu – Metz Katalin | 2010-05-27
Lelki beágyazottságában a Himnusszal vetekedik Erkel Ferenc Bánk bánja. Nemzeti hõsopera, azzá válását már a keletkezési körülmények is indokolták: Katona Bánk bánja a forradalom díszelõadásaként maradt a köztudatban, az Erkel-opera õsbemutatóját pedig – az ötvenes évek fullasztó cenzúrája után – 1861. március 9-én tartották meg Egressy Béni Katona nyomán írt szövegkönyve alapján. A megtorlás, az idegen elnyomás vérfagyasztó légkörében hallatlanul intenzív politikai gyúanyagot hordozott. Azóta nemegyszer tûzték zászlajukra politikai mozgalmak, vagy tiltották el hatalmak. Nehéz róla tárgyilagosan írni.
Jób, az emigráns – Nagyítás.hu – Metz Katalin | 2010-05-27
Jób, a bibliai istenfélõ az éggel pöröl. Szigorúan betartotta a törvényt, míg el nem vesztette vagyonát és családtagjait. Most itt áll kifosztottan Mendel Singer személyében, aki a cári birodalomból vándorolt ki a modern idõk ígéretföldjére, Amerikába. Az európai háborúban harcoló fia odavész, felesége pedig bánatában utánahal. Egyetlen lánya, aki már elõzõ hazájában is összehozta magát egy kozák századdal, Amerikában stílust vált, az üzleti világ nagymenõivel kezd viszonyt, míg nimfomániásan elmegyógyintézetbe nem kerül.
Feltámadás Antoniniékkal – Il Giardino Armonico – Papiruszportal.hu – Szaboi | 2010-05-18
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik – ha nem a legnagyobb – érdeklõdéssel várt eseménye a nagyszerû Il Giardino Armonico koncertje volt, melyet még két dolog tett érdekessé. Georg Friedrich Händel viszonylag ritkán játszott oratóriumát, A feltámadást hallhattuk elõadásukban, négy énekessel, nagypénteken. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem meg is telt, bár a szünetben sokan hazamentek.
Hangszínek rabságában – az UMZE Kamaraegyüttes a BTF-en – Papiruszportal.hu – Lehotka Ildikó | 2010-05-18
Kortárs szerzõk mûveit tûzte mûsorra az UMZE Kamaraegyüttes március 22-i koncertjén, melyet a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében hallhattunk, az UMZE és az MR3 közös programja, a Con tempo sorozaton belül. A kortárs zene még mindig nem kapja meg azt a figyelmet, mely megilletné, a korábbi korszakokban soha nem volt ennyire érdektelen a közönség az új dolgok iránt, persze a kortárs zene nem fogadható be könnyen. De legalább meg kéne próbálni. Öt magyar szerzõ mûve hangzott el, két – túlzás nélkül állíthatjuk – világszerte becsült komponistáé, két fiatal hölgyé és egy mûvészként minden sikert magának tudható csellistáé.
Erkel Bánkja bánja – Papiruszportal.hu – Szaboi | 2010-05-18
Erkel Ferenc hihetetlenül sokat tette a magyar zenéért, zenekultúráért, egyáltalán azért, hogy szinte a semmibõl egy virágzó zenei életet teremtett. Az idei év alkalmat ad arra, hogy mûveivel közelebbrõl megismerkedhessünk, hiszen jószerivel csak néhány részletet ismerünk operáiból és a Himnuszt. A Pozsonyból származó családban több muzsikus is volt, legmagasabbra a Gyulán született Ferenc jutott, aki 1837-tõl a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója. 1840-ben a Nemzeti Színház Erkel elsõ operájával, a Bátori Máriával nyitotta meg kapuit. Négy évvel késõbb nyerte meg azt a pályázatot Erkel, melyet Kölcsey Himnuszának megzenésítésére írtak ki.
Erkel-torta Rossini-habbal – Muzsika – Tallián Tibor | 2010-05-14
Blamáljuk könnyen, gyorsan Erkelt! Tanúsítom, a Brankovics György címû április 1-ji teljesítmény után hozzám hasonlóan mások is ilyesmit mormoltak maguk elé, vagy kiáltottak bele a pesti Broadway ózonába. De a szégyen pírja csak az én orcámon lángolt. Hogy is ne! Március 30-án az Erkel-év egyik nyitó-rendezvényén megindultan méltattam a Kolozsvári Magyar Opera érdemeit, ahol (tudtommal) Erkel operáit mindig is eredeti alakjukban adták-adják.
Harmincévesen – A Tavaszi Fesztivál hangversenyei – BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR – Muzsika – Csengery Kristóf | 2010-05-14
Hangversenyrendezõk visszatérõ töprengése, mivel társítsák Beethoven 9. szimfónia ját. A legfrappánsabb válasz: semmivel. Am némelyek félnek attól, hogy a koncert ez esetben túl rövid lesz, nem beszélve arról, hogy így elmarad sokak kedvenc mûsorszáma, a szünet. A Kilencediket tehát legtöbbször kísérõvel fogyasztjuk, noha magában is elég volna egy estére. Ha már egy gyékényen kell árulnia más mûvel, legyen az is Beethovenkompozíció. Ezek közül az egyik legszerencsésebb döntés az, amelyre FISCHER IVÁN választása esett, mikor a Tavaszi Fesztivál nyitóestjén együttese, a BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR élén elvezényelte a szimfóniát.
Harmincévesen – A Tavaszi Fesztivál hangversenyei – DÁN NEMZETI KAMARAZENEKAR – Muzsika – Csengery Kristóf | 2010-05-14
Régóta érvényesülõ gyakorlat, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál minden esztendõben "meghívja látogatóba" egy-egy nemzet kultúráját: zenéjét, színházát, képzõmûvészetét. Idén Dániára esett a mûsorszerkesztõk választása. "Vendégünk Dánia" - olvashattuk a szlogent több esemény mellett. Ezek közé tartozott a DÁN NEMZETI KAMARAZENEKAR koncertje.
Harmincévesen – A Tavaszi Fesztivál hangversenyei – ARS NOVA ÉNEKEGYÜTTES – Muzsika – Malina János | 2010-05-14
A koppenhágai ARS NOVA ÉNEKEGYÜTTES mûsora a Tudor-kor nagy angol zeneszerzõinek és a kortárs kórusirodalom egyik meghatározó figurájának, Arvo Pártnek a mûveit váltogatta, hozta kölcsönhatásba egymással.
A Kennedy-királydráma – Luk Perceval rendezése a BTF-n – Prae.hu – Cseicsner Otília | 2010-05-10
A 2010-es Budapesti Tavaszi Fesztivál legizgalmasabb színházi elõadásának ígérkezett Luk Perceval rendezése. A német színház fenegyereke nem elõször jár Budapesten, ezúttal a Kennedy család igaz történetét hozza el. Korabeli dokumentumok alapján, brechtiánus eszközökkel és sok rögzített improvizációval eleveníti meg az elmúlt évszázad emblematikus családjának a történetét.
HATALMI JÁTSZMÁK – Transindex.ro – Bakk-Dávid Tímea | 2010-05-10
Magyarország dán tükörben: kortárs képzõmûvészek alkotásai identitásról, társadalmi (ön)tudatlanságról, szerepekrõl, elõítéletekrõl, félelmekrõl, megszokásról.
Richard Strauss: Rózsalovag – Mesterházi Máté kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-05-04
Van az emberi életkornak egy határa, amely után már letagadni sem érdemes, hogy mi mindenre emlékszünk. Az idõsebb generáció még Székely Mihály, sõt Ernster Dezsõ alakítását emlegetheti föl, a középsõ nemzedék, amelyhez magamat is sorolom, már Gregor József tolmácsolásában ismerkedhetett meg idehaza lerchenaui Ochs báró énekest próbáló komikus-basszus figurájával. S ha Richard Strauss világsikerû mûvének múlt század közepi budapesti megszólaltatásait, Ferencsik irányítása alatt, még az operajátszás aranykorának nevezhetjük, akkor az elmúlt huszonöt év operaházi Rózsalovag-elõadásait ezüstkornak kellene titulálnunk. Ám nem biztos, hogy ezt teljes joggal tennénk. Összehasonlítva ugyanis az 1985-ös felújítást, amelyben Kovács János még a második szereposztást dirigálta, a mostanival, ahol már mindkét szereposztás premierjét vezényelte, azt kell mondjam, hogy mind az õ karmesteri felfogása, mind pedig a zenekar teljesítménye - negyedszázad távlatában - ezúttal sokkal kiérleltebbnek, szuverénebbnek, sõt megkockáztatom: helyenként jóval „bécsiesebbnek” is tûnik.
Shakespeare: Lear király – Magyar Fórum | 2010-05-04
Shakespeare alkotói korszakában a tragédiák korának nevezik azt az idõszakot, ami a Hamlet keletkezésétõl az Athéni Timon megírásáig, tehát körülbelül 1601-tõl 1608-i terjed. Ebbe a vonulatba tartozik a Lear király, ami nyomtatásban elõször 1608-ban jelent meg, de már 1607-ben játszották az öreg királynak és három leányának történetét.
Dánia testközelben – Budapesti Tavaszi Fesztivál – a Dán Nemzeti Kamarazenekar koncertje. MüPa, 2010. március 19. – Prae.hu – Danczi Csaba László | 2010-05-04
A Budapesti Tavaszi Fesztivál elsõ koncertje a Dán Nemzeti Kamarazenekar fellépése volt számomra a Mûvészetek Palotájában, Fischer Ádám vezényletével. Az élmény pedig – olykor kínosan – testközelivé vált, miközben kevésbé Dánia, inkább a magyar közönség, s nem utolsó sorban neves karmesterünk mutatkozott be – kirobbanó sikerrel.
Vérprofi hakni – Budapesti Tavaszi Fesztivál – a Berlini Filharmonikusok Hegedûseinek koncertje. 2010. március 31. Uránia Nemzeti Filmszínház – Prae.hu – Danczi Csaba László | 2010-05-04
Le a kalappal elõttük! A legkisebb hibát sem követték el, semmi „lazaság” nem volt bennük, minden pontosan ki volt dolgozva. Tökéletes, gondtalan szórakozást nyújtottak. Vagy talán mégsincs minden rendben?
Õszbe hajló csillag – tavasszal Budapesti Tavaszi Fesztivál – Paco de Lucía koncertje. 2010. március 28. Mûvészetek Palotája – Prae.hu – Danczi Csaba László | 2010-05-04
Aki játszani akar, annak szüksége van egy bizonyos technikai felkészültségre, ám ez csak a kezdet, minden másnak a szívbõl kell jönnie.
Túl szép, hogy igaz legyen – Álmodozók a Tháliában – Prae.hu – Turbuly Lilla | 2010-05-04
A hófehér díszletek, áttetszõ tüllök, vörös rózsaszirmok meghatározta térben szép és fiatal emberek szép ruhákban azt játsszák, hogy nincsenek határok, hogy az erkölcsi és társadalmi normák átléphetõk. A önmagáért való szépség túlságosan eluralja a színpadot, és maga alá gyûri az elõadást. Az Álmodozók-elõadás túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
A Vidámparkban, záróra után – HIOB – Münchner Kammerspiele a Tavaszi Fesztiválon – Prae.hu – Marsalkó Eszter | 2010-05-04
A XX. század elején egy galíciai faluban él a zsidó tanító feleségével és négy gyermekével. A bibliai Jób-történettõl eltérõen a Münchner Kammerspiele HIOB címû elõadásának fõszereplõje, Mendel Singer még az egymást követõ csapásokat megelõzõen sem felhõtlenül boldog. Anyagi gondokkal küzd, egyik gyereke súlyosan fogyatékos. A hangsúly ezúttal nem is a boldogságon van, inkább az elégedettség-elégedetlenség kérdését járja körül az elõadás.
Képzõmûvészek gondolták újra a magyar brandet – Transindex.ro | 2010-05-03
„Van-e a 21. századnak hungaricuma? Vagy másképpen: egy 21. századi fiatal számára mit jelent a hungaricum? Egy statikus, vagy egy folyamatosan változó kategóriáról, jelzõrõl beszélünk?” A 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében lehetett megtekinteni azt a kiállítást, amely 17 magyar képzõmûvész 22 alkotását mutatta be Hungaricum 2010 címmel.
Tolerancia-színház egy megosztott társadalomban: interjú Balogh Rodrigó rendezõvel – Transindex.ro – Bakk-Dávid Tímea | 2010-05-03
Utoljára Magyarországon 1987-ben írtak cigány tematikájú színmûvet – egészen mostanáig, amikor egy fiatal rendezõ diszkriminációs esettanulmányokat, személyes tapasztalatait és a romagyilkosságok megrázó aktualitását alapul véve írt és rendezett darabot. Ez a jelenkor problémája, nagyon fontos beszélni róla – érvel Balogh Rodrigó. „Mások azt is mondták, ez missziós törekvés – én ennyire nem misztifikálnám túl a dolgot. Nincs ebben misztikum, csak praktikum.”
Erwin Schrott áriaestje – Mesterházi Máté kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-05-02
A gyanúsan német nevû, valójában uruguayi születésû Erwin Schrottról elõször tavaly nyáron tudósíthattam az Új Zenei Újság hallgatóit, amikor a basszbariton szupersztár Don Giovanni szerepében mutatkozott be a bécsi Theater an der Wien közönségének. Miért olyan fontos, tettem föl akkor a kérdést, hogy Don Juan egyszerre legyen animális és kifinomult, sportos és elegáns, vagyis - röviden - tökéletes?
Erkel operák a Tavaszi Fesztiválon (Thália Színház, Bánk bán - 2010- március 30., Hunyadi László - 2010. április 2.) – Kertész Iván kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-05-02
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál középpontjában Erkel Ferenc születési bicentenáriumának megünneplése állt. Hat operáját, illetve azok keresztmetszeteit mutatták be színpadi vagy hangversenyszerû elõadásban. Kritikám a Bánk bán és a Hunyadi László-produkciókról szól.
Händel: Feltámadás (Maria Espada, Roberta Invernizzi, Marina De Liso, Jeremy Ovenden, Luca Pisaroni – ének, Il Giardino Armonico, vez. Giovanni Antonini) – Kovács Sándor kritikája – MR3 – Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-05-02
Az Il Giardino Armonico nagypénteken lépett a pódiumra a Bartók Béla hangversenyteremben. Mindenekelõtt egy vallomás, talán nem terhelem vele túlzottan a kedves hallgatót: szeretem ezt az itáliai együttest. Revelációként hatott az Olasz Kultúrintézetben tartott hangversenyük, meg nem mondom már, hány esztendõvel ezelõtt. Kellemes meglepetésként ért, amikor arra is szakítottak idõt, hogy a bükki fesztiválon vegyenek részt. Tessék csak meggondolni: New York, London, Sidney, Bécs és ki tudja milyen metropoliszok elõtt vagy után fogták magukat, és Bélapátfalvára utaztak – ugyan hány hasonló rangú mûvészegyüttes vállalkozik manapság ilyen (hatalmas anyagi gyarapodást aligha kínáló) kirándulásra?
A Florilegium Együttes koncertje, közremûködött Emma Kirkby, Michael Chance és Ashley Solomon. – Csengery Kristóf kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-05-02
Mivel énekel az énekes? Természetesen a hangjával - felelik sokan gondolkodás nélkül. Aki azonban valaha is eltöprengett már ezen a kérdésen, az talán nem olyan biztos a magától értõdõnek tetszõ és egyszerû válaszban. Persze, az értékes hang, a sokat emlegetett voce nélkülözhetetlen, hiszen ez a dallamok nyersanyaga. Az az énekes azonban, aki csak a hangjával énekel, egy-két évtized múltán bajba kerül.
Színházak a Tavaszi Fesztiválon – Pesti Mûsor – Bóta Gábor | 2010-04-26
A Turbo Folk megosztja a nézõket. Agresszív színház, annyi biztos. Az Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház elõadásának már az eleje is jó kis hajcihõvel kezdõdik. Suhogós edzõcuccokban tépik egymást a színészek, húzzák a másik haját, verekszenek és szitkozódnak, ahogy belefér. Káosz, indulat a köbön. És miközben tetõzik a durvaság, szól a turbo folk, a szirupos, nyálas, hideglelõsen érzelgõs zene, mellyel fiatalokat csábítottak hadba a délvidéki háború idején, és miközben folyt a gyilkos öldöklés, az otthon maradottakat is ezzel, a táncdal és a rock furcsa keverékét alkotó, a világot agresszívan és hangosan rózsaszín ködbe vonni akaró zeneutánzattal próbálták vi­gasz­tal­ni.
Vendégünk Dánia – Pesti Mûsor – Szepesi Krisztina | 2010-04-26
A dánok jöttek, láttak s elmentek. Sajnos nem zavartak sok vizet, egyedül a Hotel Pro Forma különös, nem tudni, honnan jövõ örvénye vert finom hullámokat.
Kihirdették a Kreatív Kirakat gyõzteseit – BrandTrend | 2010-04-23
A 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP Bank közös pályázatot hirdetett a bank egyes budapesti kirakatainak kreatív berendezésére. A Budapesti Fesztiválközpont fõszponzora 26 fiók kirakatában biztosított teret arra, hogy a tervezõk különféle installációkkal mutassák be, hogy mit is jelent számukra a kultúratámogatás, a kultúra és a mûvészet fontossága, valamint a 30 éves fesztivál története.
TOLLFOSZTÁS – PR Herald | 2010-04-23
Hat roma fiatal szokatlan vállalkozásba fogott Balogh Rodrigó rendezõ, oktató vezetésével. A "Tollfosztás" címû darabot fogják kezdték április 23-án és május 1-én ismét bemutatni. Magyarországon jelenleg még a gyermekszínházi fesztiválokon is csupán felnõtt társulatok szoktak fellépni, az pedig végképp példátlan, hogy 10-22 éves fiatalok felnõtteknek játszanak. A cigányság jelenét kendõzetlenül ábrázoló színházi produkció nem csupán kulturális szempontból jelent áttörést, hanem az oktatás terén is, hiszen a próbafolyamat alatt azok a fiatalok is bizonyíthatták rátermettségüket, akik az iskolában eddig csupán kudarcokkal szembesültek, és akikrõl tanáraik már-már lemondtak.
Négy dán – Idén Dánia mûvészei mutatkoznak be a Budapesti Tavaszi fesztivál keretében – Fidelio.hu | 2010-04-23
Négy dán fotómûvész munkái is Budapestre érkeznek ez alkalomból, akik munkásságát nehéz röviden összefoglalni, de mégis megpróbálunk kísérletet tenni rá. A több díjjal is kitüntetett fotósok közül Per Bak Jensen és Ebbe Stub Wittrup képein a természet dominál, de a két mûvész más-más oldalról közelít a minket körülvevõ környezethez: egyikük mintegy dokumentálja, míg a másik konceptuális mûvei alapanyagaként tekint rá. Ettõl elütõ tematikát jelenítenek meg Trine Sondergaard és Torben Eskerod fotói. Õk a portré, pontosabban a személyiség mibenlétét kutatják a kiállított képeken, hol a pillanatot, hol a római Campo Verrano sírköveit híva segítségül.
Multi-plexi – Erkel: Hunyadi László – a Gyõri Nemzeti Színház elõadása a Tavaszi Fesztiválon – Opera-Világ – Fülöp Károly | 2010-04-23
A Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából vette elõ Hunyadi-produkcióját a gyõri teátrum. Nem vagyok meggyõzve azonban, hogy a rangos mûvészeti eseményre a meglehetõsen középszerû elõadás joggal nevezett-e be, noha a jó szándék kétségtelen, s szemmel láthatóan a gyõriek is kiemelten szívügyüknek tekintették a produkciót.
Tetszik, nem tetszik – Erwin Schrott áriaestje a Mûvészetek Palotájában – Budapesti Tavaszi Fesztivál – Opera-Világ – Bóka Gábor | 2010-04-23
Erwin Schrott fellépése megosztotta a budapesti közönséget. Nem a valóságosat, az ugyanis egyértelmû és kitartó tetszésnyilvánítással jutalmazta újdonsült kedvencét az április 1-jei koncert egyes számai között.
Erkel-maraton a Tavaszi Fesztiválon – Erkel Ferenc: Brankovics György – a Kolozsvári Magyar Opera elõadása, Thália Színház – Opera–Világ – Ádám Tünde | 2010-04-23
Az idei Tavaszi Fesztivál az Erkel-évre való tekintettel összesen öt produkcióban kínált hat Erkel-operát egészében vagy keresztmetszet formájában. Ebbõl a hatból kettõ volt igazi színházi elõadás: a Bánk bán és a Brankovics György. Az alkotók szándéka szerint a Hunyadi László is annak készült, ám Káel Csaba félszcenírozó-mûvész ezúttal sem haladta meg a Müpa-beli produkcióinak színvonalát, így a Hunyadi semmiképp sem tekinthetõ teljes értékû színrevitelnek. A Bánk bánról már több alkalommal beszámoltunk, így ez most kimarad, és fókuszálhatunk a Brankovics Györgyre mint igazi színházi élményre.
Zene, hallás nélkül – Fidelio.hu – Filip Viktória | 2010-04-23
Evelyn Glennie csaknem teljesen siket, mégis a világ vezetõ zenészei között tartják számon, sõt két Grammy-díjjal is büszkélkedhet. Hogy hogyan lehetséges ez? Õ nem hallja – érzi a zenét.
Kreatív OTP kirakatokat díjaztak – Marketinginfo.hu | 2010-04-23
A pénzintézet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából díszítette fel fõvárosi kirakatait. A tervekre a járókelõk szavazhattak.
Kreatív kirakatokat keresett az OTP – Médiainfo.hu | 2010-04-23
Közös pályázaton keresett egyes budapesti fiókoknak kreatív kirakatot az OTP Bank és az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál. Összesen 26 fiók kirakatában lehetett önmegvalósítani installációkkal. A téma a kultúratámogatás, a mûvészet fontossága, illetve a 30 éves fesztivál volt.
Fesztiváloznak az OTP kirakatai – FigyelõNet | 2010-04-23
Közös pályázatot hirdetett a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP Bank, egyes fõvárosi kirakatainak kreatív berendezésére. A 40 pályázatból 26 valósult meg.
Kihirdették a Kreatív Kirakat gyõzteseit – BTL.hu | 2010-04-23
A 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP Bank közös pályázatot hirdetett a bank egyes budapesti kirakatainak kreatív berendezésére. A Budapesti Fesztiválközpont fõszponzora 26 fiók kirakatában biztosított teret arra, hogy a tervezõk különféle installációkkal mutassák be...
Visszapillantóban a BTF2010 – Fidelio.hu | 2010-04-23
A Fidelio tudósítói a nemrég zárult Budapesti Tavaszi Fesztivál legtöbb kiemelt eseményén ott voltak. Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére: Önöket melyik esemény érdekelte a legjobban?
Dánok a könyvtárban – ZETAPress | 2010-04-23
Az Országos Széchényi Könyvtárban három kiállítást tekinthettünk meg a Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia programja keretében. A tárlatokat, melyek ritkaságokat és érdekességeket mutattak be, ünnepélyes keretek között a dán kulturális miniszter, Per Stig Moller nyitotta meg. A fotókat Lantai József készítette.
Neves hõsök – Élet és Irodalom – Péteri Lóránt | 2010-04-23
Erkel-emlékév van, s lesz is még jó ideig, aminek köszönhetõen egyelõre halogathatjuk a zeneszerzõvel való újratalálkozás általánosabb tanulságainak levonását. A terítékre ezúttal kerüljön pusztán két, a Tavaszi Fesztivál által Budapestre hívott produkció.
Nem fikció, hanem terápia: elhallgatott történetek – Hamlet.ro | 2010-04-22
A Tollfosztás „tolerancia-színház” nem csak romákról, nem csak magyaroknak: Balogh Rodrigó és csapata társadalmi tünetegyüttest mutat föl.
A HAZA OSZLOPAI Erkel: Hunyadi László / Gyõri Nemzeti Színház, MûPa, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-04-21
Nem minden nehézség nélkül települt át a Fesztiválszínházba a Gyõri Nemzeti Színház tavaly bemutatott, szolid nívójú Erkel-produkciója.
150 ezren a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon | 2010-04-21
A hétfõ este véget ért 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) 18 napján 65 helyszínen 130 program várta az érdeklõdõket. A BTF rendezvényeit, beleértve a kiállításokat és a szabadtéri eseményeket, az elõzetes becslések alapján körülbelül 140-150 ezren látogatták március 19-és április 5-e között. Ebben az évben a jegyek több mint 98 százaléka kelt el - tájékoztatta szerdán a Független Hírügynökséget Zimányi Zsófia fesztiváligazgató.
TEXTIL TEXTUSOK 20 ruha Európa számára / PIM, BTF 2010 – Revizor – Zanin Éva | 2010-04-21
A Petõfi Irodalmi Múzeum által vendégül látott kiállítás az irodalom és a divat összekapcsolásából született mûvészeti értelemben vett európai uniós promóciónak indult. Eredménye és jelentõsége azonban szerencsére jóval túlmutat a szervezõk szándékán.
CSILLAGOS KERESZTMETSZETEK Erkel Ferenc: Báthory Mária; Sarolta / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-04-19
Néhány hete Pál Tamás egy lapinterjúban erkelománnak vallotta magát, s arról a rácsodálkozásról beszélt, amelyet a Báthory Mária partitúrája ébresztett benne. A karmester lelkes elkötelezettségének a fesztiváli Erkel-sorozat legérdekesebb estjét köszönhette a közönség.
KALANDOK A SZÉLLEL Fringe Pécs 2010 Fesztivál – Revizor – Rádai Andrea | 2010-04-15
A sóderhalmokat kikerülik a látogatók, a csiszológépek hangját túlharsogják a koncertek, és a Fringe Fesztivál miatt Pécsen szavazni kényszerülõk békésen kiállják a polgármesteri hivatal elõtt kígyózó sorokat. A város fittyet hány a káoszra, elevenen vibrál benne a fesztivál.
A KAMARA KINCSEI 30 év – A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-04-15
A tavaszi fesztivál 30. kiadásának hivatalos záróhangversenyét a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a fesztivál elmaradhatatlan résztvevõje adta, az idõsebb testvér jogán. A zenekar 47 éve alakult, és 31 éve vette át a mûvészeti vezetését Sándor Frigyestõl koncertmestere, Rolla János.
KISEBBFORMA ADONISZ Erwin Schrott romantikus áriaestje / MûPa, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-04-14
Szeme szép, szája szép, hangja szép - Erwin Schrott mindenestõl szép. Hódító fellépése Budapesten sem tévesztett hatást, ám romantikus áriaestje összességében mégis inkább a realistákat igazolta.
POLONICA-HUNGARICA Fenyõ László és Kovalszki Mária koncertje / Festetics Palota, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-04-14
A Tavaszi Fesztivál általam hallott hangversenyei közül a tökély képzetét leginkább Fenyõ László és Kovalszki Mária szonátaestje idézte föl számomra.
SAJÁT TOLLAKKAL ÉKESKEDNI Balogh Rodrigó: Tollfosztás / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – Sisso | 2010-04-13
A Tollfosztás címû darab õsbemutatója a tavaszi fesztivál szempontjából a legérdekesebb, az ország jelenlegi mentális állapotát tekintve pedig a legneuralgikusabb groteszk játéka volt.
UNDERSTATEMENT Emma Kirkby, Michael Chance és a Florilegium / Uránia, BTF 2010 – Revizor – Kolozsi László | 2010-04-13
Nehéz helyzetben van a kritikus. Van egy énekesnõ, aki évtizedek óta az egyik kedvence, nagyra tartja, lemezeit gyûjti, és van egy énekes, évtizedek óta kedveli õt is, még ha kevesebb lemeze is van tõle. És erre adnak együtt egy erõtlen koncertet.
ZSÍROS KENYÉR LILAHAGYMÁVAL Hungaricum 2010 / Friss Galéria, BTF 2010 – Revizor – Ibos Éva | 2010-04-13
Hungarikum van, volt, lesz - legfeljebb koronként más elnevezéssel. Meg más tartalommal, attól függõen, hogy mikor milyen dózisban szükséges a fogalom agyakba való betáplálása.
KOCITUSZ ÉS KOITUSZ Az Il Giardino Armonico koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor – Csont András | 2010-04-13
A régi zenés mozgalom amolyan rockerének számító olasz gárda a keresztre feszítés napján adta elõ Händel La resurrezione (A feltámadás) címû ifjúkori oratóriumát.
TEREMTÉSBEN VESZTES Erkel Ferenc: Bánk bán / Debreceni Csokonai Színház, Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-04-13
Emlékéven innen és túl bizonnyal sok vita lesz még arról, hogy vajon a Bánk bán eredeti vagy átdolgozott változata sikerültebb, szebb, színpadszerûbb-e? Ám ez a kérdés alkalmasint sosem válhat oly megosztóvá, mint Vidnyánszky Attila „õs-Bánk”-rendezése.
BERLINER BLUT A Berlini Filharmonikusok Hegedûsei / Uránia Nemzeti Filmszínház, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-04-13
Különös, igazán különös formáció ez A Berlini Filharmonikusok Hegedûsei. A szórólap szerint hegedûikkel teljes értékû hangzás létrehozására törekszenek, „hiszen kizárólag a zongora közremûködését veszik néha igénybe”.
Álmodozók: film- és testvérszerelem a színpadon – Hamlet.ro – Bakk-Dávid Tímea | 2010-04-13
Három "filmzabáló" fiatal veszedelmes viszonyaiba, ártatlannak tûnõ, majd véresen komollyá fajuló játékaiba nyerünk bepillantást a Dicsõ Dániel rendezte Álmodozókban.
Miért szeretem a német színházat – Élet és Irodalom – Koltai Tamás | 2010-04-12
Egyre világosabb, hogy ott van szükség díszletre, ahol a színész nem tölti be a színpadot. Nem színpadi térrõl beszélek, hanem díszletrõl, amely inkább dísz, mint tér, konstruált építmény vagy ékítmény, látvány a látványért, csillogó musicalpanel a drámai színházban, kipingált vagy mobil szerkentyû, tervezõk és rendezõk képzõmûvészeti kérkedése. Arra szolgál, hogy takarja az ürességet. Egykor a vizuális laposságon lamentáltunk, ma a gondolattól elszakadt képzelet tobzódása zajlik. Nemcsak nagy színpadokat és nézõtereket vélnek megtölteni szemkáprázat útján, olykor apró stúdiók elõadásait is pazarló, mert fölösleges installációk uralják. Fa, fém, márványutánzat, falrelief, artisztikus, szürreális tárgyak a levegõben - fõ, hogy zsúfolt legyen. Hogy lekösse a figyelmünket. Nem bíznak benne, hogy a színész is lekötheti. A félelem sokszor jogos. A kényelmes színész és a kényelmes nézõ közös erõfeszítése kiiktatta mindkettejük fantáziáját. Pótolni kell könnyen fogyasztható, akciós termékkel. Konyhakész díszlettel. Vedd-és-vidd látvánnyal. Ma még mûvészkedõ kitalációkkal, holnap - ki tudja - talán a hazai szappanoperák csiricsáré enteriõrjeivel.
Szórakozunk? – Élet és Irodalom – Fuchs Lívia | 2010-04-12
A rég felnõttkorba lépett, hiszen három évtizedes Tavaszi Fesztivál idén márkás nevek felvonultatásával próbálta becsábítani a tánc közönségét – a kockázatmentesség és szórakoztatás „koncepciója” jegyében. Így aztán a hírneves dán balettegyüttes mellett fellépett egy amerikai kortárs társulat, de volt elmaradhatatlan flamenco est is, az egyetlen magyar résztvevõ pedig az ugyancsak épp harmincéves Gyõri Balett lett. A jubileumi fesztivál soványka választékát kiegyensúlyozhatta volna az estek mûvészi gazdagsága, ám a meghívott együttesek zöme kimondottan gyenge produkcióval szerepelt, ami kétségessé teszi, valójában megnézték-e elõzetesen a szervezõk – mert mûvészeti munkatárs nincs a Tavaszi Fesztivál stábjában! –, hogy mit is hoznak el Budapestre.
A zseni és akit annak mondanak – Élet és Irodalom – Végsõ Zoltán | 2010-04-12
Az elsõ sor szélén ülök, sokat szemez velem. Nem legyõzhetetlen a szempárbajban, de azért kitartóan néz, a "Regiszteráriá"-ban háromszor is nekem énekli, hogy "mille e tre", és közben sokatmondóan gesztikulál. Aztán jönnek a többiek, mármint a közönség soraiból szinte egyesével mindenki. Na, ez az, amit Erwin Schrott nagyon tud, egy pillanat alatt állítja maga mellé a közönséget.
A nyúlon túl (Macujev, Boldoczki és az LFKZ a Tavaszi Fesztiválon) – Café Momus – Balázs Miklós | 2010-04-12
A húsvéti rituálék kötelezõ gasztronómiai kellékei közül mindbõl jutott az ünnep másnapjára: a reggeli sonka és tojás egyvelegét délre feledteti a húsvéti kalács zamata, estére pedig vagy harminc deka csokinyuszi üli meg a gyomrom. Idejében jött az esti kijózanító szellemi táplálkozás, még mielõtt végleg saját emésztõszerveim áldozatává lettem volna.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar hangversenye Bartók születésnapján – Malina János kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-04-12
Rendhagyó programmal lepte meg a Tavaszi Fesztivál közönségét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar Bartók születésnapján. A mûsorszámok több mint felét, a mûsoridõnek pedig csaknem a felét kórusmûvek adták; igazán népszerû, sûrûn játszott mû egy akadt a koncert mûsorán, mégpedig Kodály Psalmus Hungaricusa, zárószámként; Bartók hangszeres zenéjét az I. zongoraverseny képviselte, Ránki Dezsõ szólójával.
Evelyn Glennie ütõhangszeres estje – Csengery Kristóf kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-04-12
Az 1965-ben, Skóciában született Evelyn Glennie 12 évesen elveszítette hallását. Ennek ellenére nem mondott le a zenei tanulmányokról, sõt az elsõ elutasítás után másodjára már az Angol Királyi Zeneakadémiára is felvették. Késõbb ünnepelt, világjáró ütõhangszeres szólista lett, a mûfaj egyik úttörõje. Évente több mint száz koncertet ad, repertoárján túlnyomórészt kortárs mûvek szerepelnek, nevéhez seregnyi, neki dedikált kompozíció õsbemutatója fûzõdik. A Tavaszi Fesztiválon, március 27-én adott hangversenyét megelõzõen is járt már Budapesten.
A bácsi és a domina – A Lear király a Nemzetiben – Prae.hu – Antal Nikolett | 2010-04-11
A Lear király a Nemzetiben Varró Dániel fordításában több szempontból is összetett elõadás. A Shakespeare-tragédiát elõször rendezõ Gothár Péter szép szövegértelmezése, Varró üdítõ szövege, Tallér Zsófia karakteres zenéje, a színpadkép és látvány határozottan izgalmas elõadást hoznak létre.
Törökkori történet a szerb háborúban (Erkel: Brankovics György) – Café Momus – Spangel Péter | 2010-04-10
Idegenlégiós tábor, zsoldos egyenruha, gépfegyver, pisztoly, sziréna, megvakítás, puskaropogás, kivégzés és sok egyéb kellék, ami egy embertelen háború és kíméletlen népirtás kelléke. Mindez megjelenik a színen a XV. században játszódó Erkel-operában, az 1874 májusában, a Nemzeti Színházban bemutatott Brankovics Györgyben. A dalmûvet a Kolozsvári Magyar Opera társulata hozta el a Tavaszi Fesztiválra.
Csaknem teltházzal zárt a Tavaszi Fesztivál – Hírszerzõ.hu | 2010-04-09
Magas, 98 százalékos látogatottsággal zárult a 2010-es jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál. A rosszabb anyagi kondíciók miatt ugyan kevesebb eseményt rendeztek, de a mûfaji gazdagság nem csökkent - hangsúlyozta Zimányi Zsófia fesztiváligazgató, hozzátéve: jövõre Európa és Liszt Ferenc lesz a fókuszban.
Témák és formák zarándokútja – Kiállítás. A vásárhelyi iskola – változó alakban – még ma is hat és mûködik – Magyar Hírlap | 2010-04-09
A Mednyánszky Galériában szerda este nyílt meg a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Nyitány címû tárlat, a Vásárhelyi Képzõmûvészeti Szimpózium csoportos kiállítása. Tíz alkotó munkáit láthatjuk a galériában, változatos témájú, technikájú képeket, köztük szobrokat is – április 14-ig.
Jön a tavasz, megy a tél – Diplomata Magazin | 2010-04-09
A Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) harminc éve indult hódító útjára, és az elmúlt esztendõk során Európa egyik legismertebb kulturális seregszemléjévé vált. A programokban azóta harmincezer mûvész vett részt, akik erre a tényre végtelenül büszkék. Az idei BTF díszvendége Dánia. Hazánkba érkezik a Dán Királyi Balett, a mûfaji határokat átlépõ Hotel Pro Forma, az Ars Nova Copenhagen kórus és a Trio con Brio Copenhagen kamaraegyüttes.
MEGFEJTHETETLEN KÓD Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company: Hydra / Nemzeti Színház, BTF 2010 – Revizor – Tóth Ágnes Veronika | 2010-04-09
Világvégi mese érthetetlen, titokzatos nyelven. Hiába csapkodjuk a sárkányfejeket, kettesével nõnek újra. Segítség, képtelenség analitikusan gondolkodni, mert Inbal Pinto tollpihékbõl, szentjánosbogárkák fényébõl, homokszemekbõl szõtt látomása elillan.
KIS POLONÉZ Pawe³ Kowalski zongoraestje / Uránia, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-04-09
A Tavaszi Fesztivál Chopin-alfesztiválja március 28-án Pawe³ Kowalski zongorakoncertjével folytatódott az Urániában
EGY JÓ SZÍNHÁZ HÉTKÖZNAPJAI HIOB / Münchner Kammerspiele, Nemzeti Színház, BTF 2010 – Revizor – Forgách András | 2010-04-08
A Müncheni Kammerspiele Joseph Roth regénye nyomán készült elõadása, a HIOB (Jób) nagyon sok erénnyel büszkélkedhet.
ÚJABB RETTENETES GYEREKEK Álmodozók / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – Bán Zoltán András | 2010-04-08
Kockázatos vállalkozás egy film alapján színházi elõadást csinálni, pláne ha maga a film is részben a filmrõl mint mûvészetrõl szól. A látvány helyébe ekkor az emberek közti szituációk lépnek, s a nézõ fõ kérdése az lesz: mennyire erõsek és teherbíróak ezek a helyzetek?
TENGERPARTI CSECSEBECSÉK Ékszerdoboz Dániából / Iparmûvészeti Múzeum, BTF 2010 – Revizor – Ibos Éva | 2010-04-08
Az ékszer (fõleg) a nõk gyöngéje. Kétarcú tündöklést hoz: felemel, mert ragyogtat, lehúz, mert - végletesen romantikus esetekben - gyilkoltatni is képes. Egy különleges darab tehát életveszélyes is lehet, ezzel szemben a dán ékszer-bemutató balesetmentes.
FÜZÉREK Vásáry Tamás hangversenye / Uránia, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-04-08
Nem kevesebb, mint tizennyolc mazurkából álló füzért választott Chopin-koncertje elsõ részének programjául Vásáry Tamás, valóságos keresztmetszetet adva ebbõl a fontos chopini mûfajból.
Ötvenöt éves és ördögi – Fidelio – Szabó Gabriella Eszter | 2010-04-08
A Fesztivál Színházban teltház elõtt, nagy sikerrel szerepelt a magyar tánc- és népzenei hagyományõrzés pozsonyi fellegvárának számító Ifjú Szívek együttes, alapításuk 55. évfordulója alkalmából. VIDEÓVAL
RÓZSALOVAG – Fehér Elephánt | 2010-04-08
Zarathustra, Till, – Richard Strauss sûrû fúvósállásokkal indít, az elsõ képben el is uralkodik, a Berg Lulu-jára hajazó iszonyú átkomponáltság, amely a túlzott hangerõvel tetézve, igencsak megnehezíti a Tábornagynét és Octaviánt megszemélyesítõ énekesnõk dolgát. Már a színpadkép jelzi, semmiféle modernkedés, aktualizálás, ötletparádé nem lesz hála Andrejs Zagars rendezõi koncepciójának, amely céltudatos szolidsággal kizárólag Hugo von Hofmannstahl nagyszerû librettójára épít, mindössze a történések idõpontját teszi át az 1910-es évekre. Julia Müer szolid díszletterve, szecessziós vonalrajzokkal díszített ablakaival jól használható játékteret ad és csak a harmadik felvonásban torzul indokolatlan perspektíva-bravúrba.
20 RUHA EURÓPA SZÁMÁRA – Mancs.hu – Szabó Ágnes | 2010-04-08
A Petõfi Irodalmi Múzeum nem elõször tesz kísérletet az irodalom és a divat ötvözésére: a tavalyi Szentkuthy-centenáriumot ünneplõ kiállítás nyitó- és záróeseményein ez már megtörtént. Akkor múltbéli múzsának öltözött színésznõk léptek ki a rögzített fényképekbõl és keltek életre 21. századi köntösben, frivolan idézve az író egyik gondolatát: "Szeretem az öltözködés erotikáját." Most húsz ruha érkezett ugyanennyi divattervezõtõl a múzeumba Spanyolország, Belgium és Magyarország divatvilágát képviselve, hogy "felöltöztesse" és ruhák formájában "életre keltse" a három ország nagy íróinak szövegeit.
Szövetté lépett szavak Divattervezõk párbeszéde az irodalommal – Kikötõ Online | 2010-04-08
Néhol csak hangulatok, esetleg színek, valahol azonban konkrétabb korok, stílusok és érzések is megjelentek. Valahol egy vers, máshol csupán egy kiragadott bekezdés, megtalált sorok. Vagyis irodalom és költészet ihlette ruhakreációk, a Petõfi Irodalmi Múzeum tárlatán. Spanyol, holland és magyar írók valamint divattervezõk részvételével összeállított különös mûvészeti és kulturális határvonalakat is közelebb húzó elképzelés.
Ruha és irodalom: divat magasabb indíttatással – Velvet.hu | 2010-04-08
A 20 ruha Európának kiállításon spanyol, belga és magyar tervezõk kreáltak ruhákat, melyekhez hazájuk íróinak munkáit vették alapul. A spanyol Cervantes Intézet igazgatója szerint az irodalom és a divat összekötése új sperpektívákat adhat, de tulajdonképpen a kölcsönös reklám sem jön rosszul. Pazicski Miklós magyar tervezõ szerint ez a kiállítás egy jó lehetõség az irodalom és az alkalmazott mûvészet populárisabbá tételéhez.
Ory grófja és a meghiúsult szerelem – Papiruszportál.hu – Lehotka Ildikó | 2010-04-08
Két évtized alatt közel negyven operát írt Rossini, aki a XIX. század elsõ felében uralta mûveivel a színpadot. Donizetti és Bellini csak másodrangúak voltak Rossinihez képest, késõbb csak Verdi érett operái múlták fölül a pesarói születésû zeneszerzõéjét. Gioacchino Rossini mûveit azonban nem mindenki tartotta megfelelõnek, Berlioz például bírálta a szerzõ "melodikus cinizmus"-át (vajon mi lehet ennek az ellentéte), az "örökös és drámai crescendói"-t, a "brutális nagydobdübörgés"-t. Bár a "kitûnõen meghangszerelt" A sevillai borbélyt még õ is remekmûnek tartotta.
Bartók-ünnep Kodállyal – Papiruszportál.hu – SzabóI | 2010-04-08
Hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Filharmonikusok Bartók Béla születésének évfordulóján hangversenyt ad a szerzõ mûveibõl. Az idei évben is a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül, a mûsor nagy részét Bartók vokális mûveibõl válogatták össze, az I. zongoraverseny és Kodály Zoltán Psalmus hungaricus-a társaságában. Hogy Bartók kórusmûvei mennyire a perifériára szorultak a zenekari, kamarazenei mûvek mellett, azt mindenki tudja, sajnos, nem sokat tesznek azért, hogy Bartók vokális mûvei - a Cantata profanát is beleértve (A kékszakállú herceg vára kivételével) - jobban a köztudatba kerülhessenek.
Simogató szellõ (Emma Kirkby, Michael Chance és a Florilegium) – Café Momus – Matheika Gábor | 2010-04-08
A Budapesti Tavaszi Fesztivál kamarazenei eseményeibõl alaposan kiveszi a részét a megkapó belbecsû Uránia Filmszínház, amely plázamozik híján az a hely volt, ahol réges-rég többek közt a Hófehérke rút boszorkányán rémüldöztem, de rémlik King Kong és a nagy fehér Cápa is. Ma már persze az Uránia valami módon rátalált egy küldetésszerepre a hazai mozgófilm-forgalmazás világában, és úgy tûnik, ez az új profil szabad kapacitást és teret biztosít egyéb kulturális események befogadására is.
Hagyományos és/vagy új? (A Bánk bán és a Hunyadi László a Tavaszi Fesztiválon) – Café Momus – zéta | 2010-04-08
Azt gondolom, az idei évben még nagyon sokat fogjuk Erkel Ferenc nevét emlegetni. A ritka jubileum (születésének 200. évfordulója) remek apropót jelent mindenki számára, hogy újragondolja e különleges életmû szerepét. Pro és kontra.
Számomra mindenképpen pro, ezt most dióhéjban megpróbálom kifejteni.
Valamit tudnak – Élet és Irodalom – Fáy Miklós | 2010-04-08
Nem hiszem, hogy rosszabb formában játszott volna Nigel Kennedy, mint szokott. Most is az értõk idegeire ment, most is szerették azok, akik a pénzükért szórakozni vágytak, jól akarták érezni magukat, és élvezték, hogy nem, nem, azért sem, Nigel nem vénül, nem komolyodik, oldalzsebes nadrág és selyem kimonó, elektromos és normál hegedû, Duke Ellington és Bach.
Vörönty – Élet és Irodalom – Koltai Tamás | 2010-04-08
Érdekesen kezdõdik a Gothár Péter rendezte Lear király a Nemzeti Színházban. Színes tömeg hullámzik, bennfentes fogadás résztvevõi, összevissza-tarkabarka öltözetekben, némely férfi szûkre szabott, kinõtt zakót visel, pantallójuk szélesen buggyos vagy szûk és boka fölött végzõdik, a nõk is más-más stílusú, egyedi, néha furcsa gallérú ruhákban virítanak, mintha bohócpiknik vagy artistakongresszus záró aktusán volnánk. Ezt a benyomást erõsíti, hogy a padlóból kiemelkedõ oszlopon álló címszereplõ, Kulka János, miután föntrõl ledobta koronáját és vértjét, hasmánt leveti magát a magasból, egyenesen az ugrását felkészülten váró untermanok összekulcsolt karjába. A bohém társaság összetétele nemzetközi, egyiküknek egy tolmácsnõ franciára fordítja az elhangzó beszédeket, utóbb kiderül, a francia királynak, aki majd feleségül veszi Cordeliát, de itt még egyszerû kongresszusi küldöttnek látszik. Az oszlop kürtõjébõl késõbb kikönyököl a bölcs öreg Bodrogi Gyula mint a bohócok doyenje, kötött sapkában, sállal a nyakán, õ itt az embléma, gondolhatnánk, õ lesz kitüntetve, és ebbõl annyi igaz, hogy tényleg õ a Bolond a Shakes­peare-tragédiában.
Vak, világtalan - Shakespeare: Lear király – Mancs.hu | 2010-04-08
Miközben nincsen énnekem bátorságom ahhoz, hogy szembeforduljak a gránitkeménységû állítással, mely szerint Shakespeare Lear királya úgy hibátlan és gyöngyszem, ahogy van, halkan megjegyzem, hogy a dráma elejének lélektani bakugrásával minden elõadás megküzd. Lear király ugyanis úgy darabolja föl és osztogatja szét birodalmát és királyságát, hogy a legcsekélyebb mértékben sem ismeri saját nagykorú gyermekeit, ráadásul nem veszi észre a hízelgést, hazugságot sem. (Amúgy Gloucester is így van ezzel - a birodalmat és koronát leszámítva.)
DÖNTETLEN Hotel Pro Forma - Operation: Orfeo / Nemzeti Színház, BTF 2010 – Revizor – Jászay Tamás | 2010-04-08
Nem tudom, hogy a dán koktélfogyasztó nemzet-e, mindenesetre az Operation: Orfeo címen kínált bizarr egyveleget bármelyik pályakezdõ mixer elirigyelhetné.
ITT MINDEN MUTATVA LESZ! A hétköznapokon túl. Színházépítészet Közép-Európában / Bajor Gizi Színészmúzeum, BTF 2010 – Revizor – Zöldi Anna | 2010-04-08
A gyerekek színházánál nincs tökéletesebb illúzió. A színjátékot figyelve – akárcsak a világra csodálkozó gyerekben – ámulat és áhítat keveredik a nézõben, aki attól nézõ, hogy kívül van.
ABRONCSSZOKNYÁBAN Maiko Watanabe zongoraestje / Magyar Rádió, BTF 2010 – Revizor – Kolozsi László | 2010-04-08
Maiko Watanabe koncertje minden várakozásomat felülmúlta, felülírta elõítéleteimet, de legelsõsorban is gyönyörködtetett.
Rivalda: fõvárosi fényben a magyarországi vidéki színházak – Hamlet.ro | 2010-04-08
Magyarországon erõsen fõváros-centrikus a színjátszás – aki eddig ezt nem érzékelte annyira, az már abból is rájöhetett, hogy mekkora lelkesedéssel jelentették be: Rivalda néven külön fesztivált szerveznek Budapesten a vidéki színházaknak. Hasonló seregszemle ugyan korábban is volt Vidéki Színházak Találkozója néven, de valószínûleg mégiscsak presztízsnövekedés egy fesztiválon résztvenni egy egyszerû "találkozó" helyett.
Így történt – Operation: Orfeo, dán elõadás a Tavaszi Fesztiválon – Prae.hu – Száz Pál | 2010-04-08
A dán Hotel Pro Forma társulat Orfeusz és Euridiké történetét dolgozza fel merõben új formai és tartalmi megközelítésben. A mítosz közismertsége ez esetben nem korlátozza az alkotókat, éppen ellenkezõleg, felszabadítja õket. Háttérismeretet feltételez, és így nem törekszik a történet érthetõségére.
Tragikus és engesztelõ családtörténet – Népszava.hu – Bóta Gábor | 2010-04-07
A Müchner Kammerspiele méltán nemzetközi rangú színház. Errõl már a Budapesti Õszi Fesztiválon is megbizonyosodhattunk, akkor Elfriede Jelinek Rechnitz-Az öldöklõ angyal címû mûvét adták valóságfeltáró szenvedéllyel.
"Egy énekesben kell, hogy legyen felelõsségtudat" - Erwin Schrott – Opera-Világ – Bóka Gábor – Fahn Sarolta | 2010-04-07
A világjáró uruguayi basszbaritonnal elsõ budapesti koncertje alkalmából beszélgettünk pályafutásáról, Mozartról, rendezõkrõl, tangóról és a marketingrõl.
Emma titka – Fidelio.hu – Kovács Sándor | 2010-04-07
Valami különlegeset tudhat Emma Kirkby. Ugyanis hosszas tapsra ragadtatta az Uránia Filmszínház közönségét. Ráadásokat adott, partnerével és a Florilegium elnevezésû együttessel. Holott... KRITIKA
Amiért megérte fesztivált csinálni – HIOB - A Münchner Kammerspiele a BTF-en – Fidelio.hu – Kállai Katalin | 2010-04-07
Ha épp senki nem foglalkozik vele, belökik egy résbe. Hihetetlenül újszerû, tömör, szuggesztív színházi nyelv, borzongva lehet csodálni.
Csapások és vigasztalódások – Joseph Roth: Hiob. A Münchner Kammerspiele a Nemzeti Színházban – NOL.hu – Zappe László | 2010-04-07
Amikor Joseph Roth regénye, a Hiob 1932-ben magyarul megjelent Révay József fordításában, Schöpflin Aladár a Nyugatban arról az érzésérõl tudósít, hogy „a könyv jobb az írójánál”. Ma ezt alighanem fordítva látjuk. Igaz, a pontos és érzékeny kritikus azt is bevallja, hogy az íróról nem tud semmit. Legjelentõsebb munkáiról nem is igen tudhatott, hiszen a Radetzky-induló éppen 1932-ben, A kapucinus kripta 1938-ban jelent meg. Az 1930-ban született Hiob, magyarul Jób, viszont egyfelõl csodásan költõi, a kisemberek kisvilágának ábrázolásában roppant érzékletes, másfelõl a giccshatárig érzelmes. Ráadásul Mendel Singer oroszországi zsidó tanító életére csak felszínesen és erõltetetten vonatkoztatható a bibliai Jób példázata.
HIÓB - Johan Simons - Münchner Kammerspiele -Tavaszi Fesztivál – Fehér Elephánt | 2010-04-07
A forgón egy szegényes fagylaltszinekbe függönyözött körhinta-henger áll, revü-lámpafürtökkel ékesítve: a csupasz színpadon ez lesz az egyetlen díszletelem, amely egyaránt alkalmas a galíciai, schetlbeli ház belsejének s a New Yorki fényes környezet megjelenítésére. Bert Neumann munkája ugyanazt a visszafogott, antihatásvadász szemléletet tükrözi, mint
az elõadás egységes stílusa.
THE KENNEDY'S – Luk Perceval – Thália /Hamburg/ – Tavaszi Fesztivál – Fehér Elephánt | 2010-04-07
Híre jócskán megelõzte, kár, hogy nem egy igazi Luk Perceval remeklést láthattunk. A gengszter-klánból államfõi dinasztiává emelkedett Kennedy-ek doku-története legfeljebb hangjáték, vagy még inkább tartalmas olvasnivaló lenne. Szituáció, konfliktus, karakterek nincsenek, csak sztorik, személyiségrajzok, botrány-krónikák, tragédia-csámcsogások. Kit érdekel?!?
Fellobbant, megdöbbent... (Az Il Giardino Armonico koncertje) – Café Momus – Johanna | 2010-04-06
Händel mindössze huszonkét évesen, itáliai tartózkodása alatt komponálta La Resurrezione címû oratóriumát. A bemutató Francesco Maria Ruspoli márki fényûzõ palotájában volt, 1708-ban, húsvét vasárnapján. Egészen más ez a zenemû, mint a korabeli hasonló témájú ismert darabok. A történet Jézus halála után kezdõdik, s nem is annyira a Megváltóval, hanem sokkal inkább az õt szeretõ és sirató személyek lelkiállapotával ismerkedhetünk a bõ két órás muzsika hallgatása közben. Világi oratóriumról, ha úgy tetszik, operáról van itt tehát szó. A bemutatón állítólag pompás díszletekkel, s a kor szokásaihoz képest igen nagy létszámú zenekarral nyûgözték le a közönséget. Az együttest pedig nem kisebb személyiség, mint Corelli mester vezényelte.
Olcsó színház - Nagyszerû színház! (Erwin Schrott romantikus áriaestje) – Café Momus – BaCi | 2010-04-06
Rengeteg ember kavargott a MûPában elsején este. Valahogy más, kicsit színesebb társaság gyûlt össze, mint amilyen más koncerteken szokott. Sok volt a selyem, az estélyi jellegû költemény, a gondosan befésült frizurák. Nagy tömeg volt a büfében is, csokornyakkendõs elegáns urak igyekeztek kiszolgálni csillogó szemû csinos hölgyeket, pezsgõsüvegek nyíltak, könnyed kacagások szálltak fel itt is, ott is.
Fel! Támadunk – Fidelio – Kolozsi László | 2010-04-06
Röviden a következõképpen lehetne jellemezni az Il Giardino Armonico Händel produkcióját: elképesztõ, érthetetlen hibákkal tarkított, összességében mégis nagyszerû elõadás.
Hétfõ este ér véget a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Hírszerzõ.hu | 2010-04-06
A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjével ér véget hétfõn este a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF).
A 18 napon át zajló nemzetközi összmûvészeti seregszemle záró eseménye elõtt a BTF jelképesen átadja a stafétabotot a Rivalda Fesztiválnak.
A múlt hangjai – Emma Kirkby és Michael Chance hangversenye Uránia Filmszínház – NOL.hu – Fáy Miklós | 2010-04-06
Volt néhány koncert az idei tavaszi fesztiválon, amelynek talán nem kellett volna lennie. A teljesség igénye nélkül: a Berlini Filharmonikusok hegedûsein sokat lehetett volna takarékoskodni, ahogyan Nigel Kennedy is pihenhetett volna az idén, és feltehetõen Erwin Schrott nélkül is beköszöntött volna a tavasz. De Emma Kirkby és Michael Chance közös koncertje egy kicsit más. Nagyon más, noha rossz koncert volt.
Somosi Rita: Kiskutya-bross kölcsönbe – Kortárs dán ékszerek – ArtPortal | 2010-04-06
Ékszerdoboz Dániából: talán megtévesztõ cím, hiszen nem ékszerdoboz-kiállításról van szó, hanem a Danish Arts Agency kortársékszer gyûjteményének bemutatásáról. A harminc éve bõvülõ kollekció 2007 óta nyilvános, ekkor indult az Ékszerdoboz-program a dán designékszerek népszerûsítésére. A közgyûjteménybõl bárki kölcsönözhet, többségében azonban hivatalos céllal teszik. A jelenleg 240 darabot számláló kollekció fele került most bemutatásra a Tavaszi Fesztivál dán inváziójának keretében az Iparmûvészeti Múzeumban.
Tollfosztás – "Tolerancia-színház" a Tháliában – Színház.hu | 2010-04-06
Hat roma fiatal szokatlan vállalkozásba fogott a közelmúltban, amikor Balogh Rodrigó rendezõ, oktató vezetésével az általa írt "Tollfosztás" címû darabot kezdték próbálni, azzal a céllal, hogy április 2-án a Budapesti Tavaszi Fesztiválon profi felnõtt társulatok mellett mutatkozzanak be.
Valóságos álom kiállítás – Városom.hu | 2010-04-06
A Vízivárosi Galériában 2010. március 18.-tól április 13.-ig lehet megtekinteni a Valóságos álom - TypoSzalon címû kiállítást, amely a Magyar Tipográfusok Egyesületének Typochondria-sorozatából jött létre.
Rivaldában a vidéki színházak – Fidelio | 2010-04-06
A Poszt-POSzT, a Budapesti Õszi és Tavaszi Fesztivál után újabb színházi találkozónak ad helyet a Thália Színház: május 7. és 18. között 13 vidéki színház veszi birtokba a Nagymezõ utcát. GALÉRIÁVAL
Ma este ér véget a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Magyar Online | 2010-04-06
A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjével ér véget hétfõn este a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál(BTF). A 18 napon át zajló nemzetközi összmûvészeti seregszemle záró eseménye elõtt a BTF jelképesen átadja a stafétabotot a Rivalda Fesztiválnak.
A HÖLGYERÉNY MAGINOT-VONALA Rossini: Ory grófja / Szegedi Nemzeti Színház, Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-04-06
Alighanem valamennyi ivarérett olvasónk elõtt ismeretes a tény, miszerint a szexualitás háborúság. Rossini utolsó vígoperájának szegedi produkciója most roppant szórakoztató módon lát e közkeletû tétel levezetéséhez.
A GETTÓBÓL A MÚZEUMBA Néma jelek. Az (in)tolerancia kortárs megközelítései / Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, BTF 2010 – Revizor – Kürti Emese | 2010-04-06
A mûvészettörténeti nyelv nincs igazán berendezkedve az ilyen kiállítások leírására. Nem is tudom, mi lehet itt a kritikus dolga, még sosem éreztem ennyire feladat nélkülinek magam.
HALOVÁNY KAMÉLIÁS Kaméliás / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – Kovács Dezsõ | 2010-04-06
A híres-hírhedt romantikus melodrámát a rendezõként debütáló Sediánszky Nóra átiratában látjuk életre kelni a Thália Új Stúdiójában. Marguerite Gautier-t Tóth Ildikó játssza; árnyalt-elmélyült szerepformálása sem mentheti meg az ezer sebbõl vérzõ elõadást.
Véget ér a Tavaszi Fesztivál – ATV.hu | 2010-04-06
A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjével ér véget hétfõn este a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál.
Sodró szenvedély – Ballet de Flamenco Andalucía. 2010. március 23. Thália Színház – Prae.hu – Danczi Csaba László | 2010-04-06
A Ballet de Flamenco Andalucía elsöprõ gyõzelmet aratott: a Budapesti Tavaszi Fesztivál közönsége szûnni nem akaró tapssal ünnepelte az elõadást, lábdobogással követelve ráadást.
Ismeretlen klasszikus – Erkel Ferenc Dózsa Györgye a Tavaszi Fesztiválon – Prae.hu – Köncs Kriszta | 2010-04-06
Szorongó várakozással ültem be Erkel Dózsa György címû operája keresztmetszetének koncertszerû elõadására: klasszikus szerzõ kevéssé ismert operája egy humorista bevezetõjével? Fábry Sándor felvezetõje egyszerre volt informatív, figyelemfelkeltõ és humoros. Az opera-elõadás pedig igazán nagy élmény volt.
Robbantanak-e a romák? – Az (in)tolerancia kortárs megközelítései – Prae.hu – Paulovkin Boglárka | 2010-04-06
Véleményed szerint fenyegeti terrortámadás veszélye Magyarországot? Nem? Te nem tartasz attól, hogy egy napon roma öngyilkos merénylõ robbantja fel a körúti Combinót? Azért csak gondolkozz el majd, miközben az Oktogon felé sétálsz a Barcsay terembõl, a Néma jelek kiállítás után.
Jézust feltámadva látni örvendnetek nem kell de... Händel, La Resurrezione (A feltámadás). Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini. Müpa, 2010. – Prae.hu – Barta András | 2010-04-06
Az ambivalencia diszkrét bája furcsán karcolgatja a keresztény mitológiát. Hozzá nem értõ zenekritikusunk hozzáértõ kritikája.
Halász Péter él. És te? – Litera.hu | 2010-04-06
Március 19-étõl három napon át Halász Péterre emlékeztek a Mûcsarnokban. A Szellemidézés címû fesztiválon mûvészbarátok, szerzõtársak produkciói és mûvei voltak láthatóak. Fotóink mellett a kiállításon is szereplõ Halász-mondatokat olvashatják.
Amikor egy ország önmagába lesz szerelmes – Népszava.hu – Hamvay Péter | 2010-04-06
Politikai, gazdasági, társadalmi, hatalmi játszmákról szól a Ludwig Múzeum május 30-ig nyitva tartó PowerGames címû kiállítása, melyen nem csak a dán, és a globális, hanem kifejezetten a magyar problémákra reflektáló mûvek is szerepelnek.
A kollektív Kovács Kati – NOL.hu – Bohus Fülöp | 2010-04-06
Kerüljön-e cimbalom a fémpénzre, illetve almaszappanszagú-e a tucatpop? Palya Bea énekesnõ és Erdélyi "Superman" Zsolt mûsorvezetõ, megmondóember a politikától a retróig szinte mindenrõl beszélt, ám nyitva hagyták talán a legfontosabb kérdést: tényleg szõrösek a táncházas lányok?
Tollfosztás. Színdarab a cigánygyilkosságokról – MTV Videótár | 2010-04-06
A Ma Reggel vendége Balogh Rodrigo rendezõ, Szegedi Tamás rendezõasszisztens, Lovas Emília szereplõ
Historikus Tabló-Tánc – Serenade / The Proposition - Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company – Ellenfény.hu – Ádám Kata | 2010-04-06
Régen készültem elõadásra nagyobb várakozással és kíváncsisággal, mint a Mûvészetek Palotájában bemutatott Bill T. Jones koreográfiára. Az amerikai modern tánc egyik meghatározó koreográfusának és társulatának elõadása igazi csemegét ígért.
Görbe igazság The truth about the Kennedys (A Kennedy-család igaz története) - Thalia Theater (Hamburg) – Budapesti Tavaszi Fesztivál, Nemzetközi Színházi Fesztivál – Ellenfény.hu – Nánay Fanni | 2010-04-06
Luk Perceval A Kennedy-család igaz történetének mottójául Nietzsche Imígyen szóla Zarathustra c. mûvének egy mondatát választotta: „Minden igazság görbe, az idõ maga is körvonal.” A Perceval rendezéseire jellemzõ vizuális egyszerûségnek és koncepcionális pontosságnak köszönhetõen az elõadás minden szintje e mottóra rezonál.
Szürreális képek Hydra – Inbal Pinto & Avshalom Pollack Dance Company (Tel-Aviv) – Budapesti Tavaszi Fesztivál, Nemzetközi Színházi Fesztivál – Ellenfény.hu – Nánay Fanni | 2010-04-06
"Elõadásaink címét nem határozott útvonaljelzõ térképnek szánjuk, azok sokkal inkább olyan metaforák, amelyek stimulálják mind az alkotók, mind a közönség képzeletét." - írja a Hydra c. produkció ismertetõjében az izraeli rendezõpáros, Inbal Pinto és Avshalom Pollak. Következésképpen a mûben csupán homályosan, utalásszerûen jelenik meg a mitológiai szörny alakja, ellenben a koreográfiák számos mûvészeti és kulturális utalást hordoznak magukban.
Rivalda Fesztivál – Port.hu | 2010-04-06
Rivalda Fesztivál - A legjobb vidéki színházak találkozója a Thália Színházban!
Mindig közönségsiker a Vidéki Színházak Találkozója, mely idén megújult lendülettel, Rivalda Fesztivál címmel kerül megrendezésre 2010. május 7-18. között.
Rivalda - Vidéki Színházak Találkozója a Tháliában – Napvilág.Net | 2010-04-06
Május 7. és 18. között kerül megrendezésre a Thália Színházban a korábban Vidéki Színházak Találkozójaként ismert program, mely ebben az évben Rivalda Fesztivál néven mutatkozik be. A mindig nagy közönségsikernek örvendõ rendezvény keretében idén 13 vidéki színház elõadását tekinthetnek meg a nézõk.
Zár a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Népszava.hu | 2010-04-06
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul.
NÉMA JELEK Mit hozott a gólya? Budapesti Tavaszi Fesztivált – Transindex.ro | 2010-04-06
"Roma rise up! Stay with God!" Ál-terroristavideó, területfoglalók, arisztokrata suliban "elszállásolt" harmadik világ: képzõmûvészeti reflexiók az intoleranciáról.
Idrányi Eszter nyerte a Fugato versenyét – Fidelio | 2010-04-06
A Fugato Orchestra zeneszerzõi versenyén a zsûri Idrányi Eszternek ítélte az elsõ díjat, a második és egyben közönségdíjas Derecskei András lett.
Hétfõn ér véget a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Hírextra.hu | 2010-04-06
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul. Az esten jelképesen átadják a stafétabotot a vidéki színházakat bemutató fõvárosi Rivalda Fesztiválnak.
Hétfőn zárul a Budapesti Tavaszi Fesztivál – TelePress Hírügynökség | 2010-04-06
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfőn este a Művészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul. Az esten jelképesen átadják a stafétabotot a vidéki színházakat bemutató fővárosi Rivalda Fesztiválnak. A 30 év című koncert a Művészetek Palotájában a BTF három évtizedéről emlékezik meg, és a Liszt Ferenc Kamarazenekar műsorával felidézi az első fesztivál programját – hangsúlyozta Koch Andrea, a Budapesti Fesztiválközpont kommunikációs vezetője.
Hétfõn zárul a Budapesti Tavaszi Fesztivál – BPI.hu | 2010-04-06
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul.
KREATÍV KIRAKAT – PR Herald | 2010-04-06
Napok óta egyfolytában megy a petthing az egyik budapesti bankfiók kirakatában. Ráadásul éjjel-nappal nyugodtan bekapcsolódhat bármelyik járókelõ. Aki nem bánja, hogy közben nézik, április 5-ig még simán petthingelhet egy jót a Dohány utca 65. szám alatt. Aki arra számít, hogy valamilyen pajzán akcióba vagy pornóforgatásba csöppen a budapesti belváros kellõs közepén, az csalódni fog. A Petthing valójában egy játékos PET-palackfal a Dohány utca 65. szám alatti OTP bankfiók kirakatában.
Requiem, mai fejjel – Zalai Hírlap | 2010-04-06
Requiem, mai fejjel
Verdi Requiemjét szólaltatja meg szombat este az Óbudai Danubia Zenekar Silló István vezényletével a fõvárosban, a Thália Színházban.
Szabad-e gyerekekkel kimondatni a felnõttbûnöket? – Népszava.hu | 2010-04-05
A Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Thália Színház Arizona Stúdiójában, az ENSZ-díjas és Junior Prima díjas oktató, Balogh Rodrigó rendezésében négy cigány gyerek és egy huszonkét éves fiatal felnõtt roma színes függõszékekben és egy ketrecben a magyarországi romaügyrõl beszél.
Barokk detektívek – MixOnline | 2010-04-05
A "bizonyítási eljárást" április 4-én a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon, az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartják Emma Kirkby és Michael Chance operaénekesek közremûködésével.
Tavaszi szél pátoszt áraszt Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company: Hydra - Nemzeti Színház – NOL.hu – Horeczky Krisztina | 2010-04-05
A Föld órája-akció előtt két nappal művészi sötétség borult a MüPa Fesztivál Színház-termére. A kirobbanó szólóiról elhíresült, másságát és HIV-pozitív státuszát büszkén vállaló Bill T. Jones fojtotta bele a lélegzetet mindazokba, akik megtekintették pályája Mariana-árkát, a 2007-es Serenade/The Propositiont.
Fringe - jön a mûvészi egyveleg – Stop.hu | 2010-04-05
A Budapesti Tavaszi Fesztivál három napos kis fesztiválja, a Fringe, elhagyva a fõvárost idén Pécsett vendégeskedik az Európa Kulturális Fõvárosa programsorozat meghívására, a Hungarofest Kht.-val közös szervezésben. A magyarországi rendezvény õse a legendás edinburgh-i Fringe, amely tekintélyes múltra tekint vissza.
Borzadályos, epikus családtörténetek – Népszava.hu | 2010-04-05
Gyakran regényadaptáció, vagy akár filmadaptáció nézése közben rosszallóan mondjuk, hogy epikus, nélkülözi a drámai szituációkat, ez pedig rendszerint unalommal is jár. Most három olyan produkciót is láthattunk, ami felvállaltan epikus, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon fellépõ hamburgi Thalia Theater A Kennedy-család igaz története címû produkciója végletesen az.
Tollfosztás a Tháliában – FigyelõNet | 2010-04-05
Megelevenedik a táborozó cigány lurkók és lyányok mindennapja a Thália színház stúdiójában. A stílus rendhagyó, a sors ismert, mondhatni szokványosan izgalmakkal teli.
Zárul a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Echo TV | 2010-04-05
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul. Az esten jelképesen átadják a stafétabotot a vidéki színházakat bemutató fõvárosi Rivalda Fesztiválnak.
Hétfõn zárul a Budapesti Tavaszi Fesztivál – KultúrKalandor | 2010-04-05
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul. Az esten jelképesen átadják a stafétabotot a vidéki színházakat bemutató fõvárosi Rivalda Fesztiválnak.
Építs PET-palackos kirakatot! – Dívány.hu | 2010-04-05
Mondhatjuk, hogy a kiálló palack elemek, mint valami növény befutják a falszakaszt - állítják a Petthing tervezõi, akik egy bankfiók kirakatát díszítik ki.
Hétfõn zárul a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gondola.hu | 2010-04-05
A harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Gyenyisz Macujev és Boldoczki Gábor koncertjével zárul. Az esten jelképesen átadják a stafétabotot a vidéki színházakat bemutató fõvárosi Rivalda Fesztiválnak. A 30 év címû koncert a Mûvészetek Palotájában a BTF három évtizedérõl emlékezik meg, és a Liszt Ferenc Kamarazenekar mûsorával felidézi az elsõ fesztivál programját - hangsúlyozta Koch Andrea, a Budapesti Fesztiválközpont kommunikációs vezetõje.
A romantika arcai – Olvass bele.hu | 2010-04-05
Az elõttünk álló években lesz alkalmunk álmélkodni a 19. század zenéjének sokféleségén. Idén Chopin, Schumann és Erkel, jövõre Liszt Ferenc születésének bicentenáriumát, rövid szusszanás után, 2013-ben pedig a 19. század ikercsillagait, Verdit és Wagnert ünnepeljük.
Petthing a kirakatban! – Nõk Lapja Café | 2010-04-05
Napok óta egyfolytában megy a petthing az egyik budapesti bankfiók kirakatában. Ráadásul éjjel-nappal nyugodtan bekapcsolódhat bármelyik járókelõ. Aki nem bánja, hogy közben nézik, április 5-ig még simán petthingelhet egy jót a Dohány utca 65. szám alatt.
Pécsett a Fringe Fesztivál – Bama.hu | 2010-04-05
Pély Barna két új bandával, Kozma Orsi jazzkvartettel érkezik, de jön a budapesti Új színház stúdiós társulata is a vidéken elsõ ízben hallható-látható Fringe Fesztiválra.
Fringe Fesztivál Pécsen – Népszava.hu | 2010-04-05
A Budapesti Tavaszi Fesztivál öt éve sikerrel zajló fringe sorozatát idén Európa Kulturális Fõvárosában - azon belül is Pécs belvárosának kulturális intézményeiben és klubjaiban rendezik meg április 9. és 11. között.
Szvit gépies stílusban (Dohnányi-est a Festetics Palotában) – Café Momus – Bódi Árpád | 2010-04-05
A Festetics Palota tükörtermének fehér pompája azonnal bûvkörébe vonja az oda látogatót. A helyiség fehérsége, csillárjainak száz-fényû csillogása, a tükrök által megsokszorozott tér és fény, az aprólékos ornamentika olyan zenei csemegét ígér, amely tele van könnyed virtuozitással, ragyogó és ötletes, híján minden szenvedésnek és barbárságnak.
Bartók, Csárdás, Happy Birthday (A Moszkvai Szólisták és Jurij Basmet) – Café Momus – Bódi Árpád | 2010-04-05
Mi tagadás, Budapestre érve mindig görcsbe rándul a gyomrom, ha autóval megyek (40 perc a kezdésig). Budapest, mint városállam, bizony komoly feladatot ad a koncertre igyekvõnek (30 perc a kezdésig). Az útfelújítások, az "ideiglenes" forgalmirend-változások, a parkoló autók miatt életveszélyessé szûkülõ utcák próbára teszik az utazó idegrendszerét (20 perc a kezdésig).
ÜTÕS HATOS Az Amadinda koncertje / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor Online – Maczkay Géza | 2010-04-03
Az Amadinda keleti témájú koncerttel szerepelt a tavaszi fesztiválon. Két hagyományos kínai mû mellett kortárs kínai, japán és magyar darabok szólaltak meg, köztük két magyarországi bemutató.
GOOD VIBRATIONS Evelyn Glennie és a Concerto Budapest koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor Online – Malina János | 2010-04-03
Evelyn Glennie a Keller András vezényelte Concerto Budapest közremûködésével adott hangversenyt március 27-én a Mûvészetek Palotájában. Az Északkelet-Skóciában született Glennie, 2007 óta Dame Evelyn Glennie, rendkívül sokoldalú zenész, kultúra-menedzser és sok minden más.
TÚLMOZGÁSOS ORATÓRIUM Berlioz: Faust elkárhozása - A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor Online – Csont András | 2010-04-03
Emlékirataiban Berlioz látható önélvezettel és nem kevés túlzással írja le azt a hatalmas hatást, melyet a Rákóczi-induló az 1846. február 6-án, Pesten rendezett koncertjén keltett. Noha siker volt, ez a robbanás elmaradt a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén
NIGEL VAGYOK ÉS UNOM AZ EGÉSZET Nigel Kennedy Bach- és Ellington-estje / MûPa, BTF 2010 – Revizor Online – Maczkay Géza | 2010-04-03
Másodszor hallottam Nigel Kennedyt élõben. Valahogy úgy alakult, hogy az elmúlt években mindig volt valami, ami miatt egyszerûen nem jutottam el a koncertjére, noha lemezfelvételeit (különösen a régebbieket) jól ismerem.
KOTTA NÉLKÜL, ÁTÉLÉSSEL Paco de Lucía koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor Online – Zipernovszky Kornél | 2010-04-03
Paco de Lucía hatvanhárom évesen sem sokat változtatott azon, amit kisgyerekkora óta csinál: flamencót játszik gitáron. Azóta is minden percét élvezi. A közönség is.
KÉSZ REGÉNY Luk Perceval: The Truth about the Kennedys / Hamburgi Thalia Theater, BTF 2010 – Revizor Online – Csáki Judit | 2010-04-03
Kész regény a Kennedy-klán élete - de ettõl még semmi keresnivalója sem regényben (noha számos könyv született róla), sem színpadon. Luk Perceval kell ahhoz, és a hamburgi Thalia Theater színészgárdája, hogy színházi tartalmat kapjon a közhely: sic transit...
Nemzetközi kiállítás: Néma jelek a Képzõmûvészetin – Metropol | 2010-04-03
Kisebbségi csoportok és többségi társadalom, asszimiláció és az identitás megõrzése, érdekek és ellenérdekek, atrocitások és tragédiák: a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Barcsay Termében "Néma jelek" címmel látható kiállítás a Tavaszi Fesztivál "Vendégünk Dánia" és "Roma témák a képzõmûvészetben" programjaihoz is csatlakozik.
Az UMZE Kamaraegyüttes hangversenye – Molnár Szabolcs kritikája – MR3 - Bartók Rádió – Új Zenei Újság | 2010-04-03
A Millenáris Teátrumban adott koncertet az UMZE Kamaraegyüttes. Az MR3 Bartók Rádió és a Budapesti Tavaszi Fesztivál közös programján mai magyar szerzõk mûvei csendültek fel, zömmel magyarországi bemutatóként.
Csendes kiáltások – Néma jelek - Az (in)tolerancia kortárs megközelítései – Antropos.hu | 2010-04-03
A Magyar Képzõmûvészeti Egyetem aktuális kiállítása lazán kapcsolódva a Tavaszi Fesztivál roma-tematikájához, megértésre, elfogadásra, néma jelek dekódolására ösztönöz a képzõmûvészet eszközeivel. A megfejtés a látogató feladata.
Néma jelek – Az (in)tolerancia kortárs megközelítései – Kikötõ Online | 2010-04-03
2010. március 19-én 18 órakor nyílik a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Barcsay Termében a Néma jelek címû nemzetközi kiállítás, mely az (in)tolerancia, a másság és a társadalmi elfogadás/elutasítás fogalmainak, kortárs jelenségeinek képzõmûvészeti reflexióit mutatja be. A Tavaszi Fesztivál két kiemelt témájához is csatlakozó programnak ("Roma témák a képzõmûvészetben" és a "Vendégünk Dánia"), azonban nem az aktuálpolitikai vonatkozások bemutatása az elsõdleges célja.
Menjek vagy maradjak - Párnacsata vagy A kilencedik nap – FigyelõNet | 2010-04-03
Ha nem a családi asztal mellett töltjük a húsvéti hétvégét, belebújhatunk Vincent Vega bõrébe, lazulhatunk a jubileumi Cinetrip bulin, vagy akár baráti tömegverekedéssel is múlathatjuk az idõt. Programajánló.
Több ezer rojt – NOL.hu – Ungár Tamás | 2010-04-03
A frindzsmozgalmat a legnagyobb összmûvészeti fesztivál, az edinburgh-i indította útjára.
Paco de Lucía zajos sikere Budapesten – HVG.hu – H. Magyar Kornél | 2010-04-03
Nagy ováció, álló taps, hisztérikus bekiabálások – még a Müpában is ritka az ekkora siker. Paco de Lucía azonban a legnagyobbak közé tartozik, aki bárhol és bárhogy jelenik meg, ma már egész életmûvét képviseli: a flamenco világra szóló karrierjét és ennek jelképét ünnepli a közönség, még akkor is, ha ez a mostani koncert nem sokban emlékeztetett a tradicionális flamencóra.
Mi a kotta? - Az utolsó napok szentjei – Mancs.hu | 2010-04-03
Világiasabb témára térve Emma Kirkby mellett a héten záruló Tavaszi Fesztivál másik énekes csillaga az operai szívdöglesztés aktuális bajnoka, Erwin Schrott lesz (képünk mutatja).
TURBO FOLK – Mancs.hu | 2010-04-03
A rijekai Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház elõadása a kilencvenes évek elején, a délszláv háború kezdetén kialakult zenei irányzatra épül, melynek neve az elõadás címe is. A mozgósításra is alkalmas dinamikus, zaklatott tempójú szerb mûnépzenének minden jugoszláv utódállamban vannak mutációi vagy elõképei, és ezeket a szerb, jugó, horvát vagy bosnyák dalokat állítja párhuzamba, sõt párbeszédbe egymással a darab így, majd' húsz évvel az elkerülhetetlen széthullás után.
Opera - Megdõlt elmélet - Richard Strauss: A rózsalovag – Mancs.hu | 2010-04-03
Személyes empíria, ám akár szakirodalommal is körülbástyázható vélelem: A rózsalovag színpadra állítása az operatársulatok egyik legnagyobb próbatétje, messze túl a Tannhäuseren, ám meglehet, még innen Berlioz operamonstrumán, A trójaiakon. Egy librettó, amely egyszerre filozofál és nyújt szinte a végtelenségig egy durván bursikóz tréfát; egy vígopera, melynek zenéje rendszerint csakúgy többszörös álruhát ölt, mint a nadrágszerepére cselédszoknyát húzó Octavian gróf; egy színpadi játék, melynek elõadásához seregnyi karakteres és kvalitásos, persze a német szöveggel is megbirkózó énekes színészre, s hozzá echt bécsies kedélyre van szükség - mindez együtt Richard Strauss és Hugo von Hofmannsthal 99 esztendõs remekmûve.
Nagy kérdések a körhinta tövében – Origo.hu – Dömötör Ági | 2010-04-02
A Münchner Kammerspiele társulata tavaly õsszel egy magyar vonatkozású, felkavaró elõadással nagy sikerrel vendégszerepelt a BÖF-ön (ez volt a Reichnitz), most HIOB címû, több fesztivált megjárt darabjukkal érkeznek.
Égéssel indult a Tavaszi Fesztivál az Operettszínházban – bemutatták a Rebeccát – Zene.hu | 2010-04-02
Szerencsére az említett égés alaposan elõkészített és gondosan megtervezett része volt egy nagyszerû estének. A Nagymezõ utcában a hagyományokhoz híven musical premierrel köszöntött be a tavasz, pontosabban a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amikor is elõször lépett, vagyis éppen hogy nem lépett színpadra Rebecca. Viszont a szelleme ott kísértett mintegy három órán keresztül a színház ódon falai között, édes borongást okozva a szerencsés nézõk százainak.
Il Giardino Armonico a Tavaszi Fesztiválon - Hölgyfórum.hu | 2010-04-02
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében április 2-án, 19:30-as kezdéssel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben az olasz Il Giardino Armonico együttese lép színpadra Giovanni Antonini vezényletével. Az Il Giardino Armonicót joggal tekinthetjük világmárkának. Mint minden sikert, az Il Giardino sikereit is sokan próbálják megközelíteni, félreismerhetetlen stílusú elõadásaikat pedig utánozni.
Rebecca musical - Az új siker! – Musicalinfo.hu | 2010-04-02
Az Elisabeth és a Mozart után itt a harmadik musical Michael Kunze és Lévay Szilveszter alkotásai közül. 2010. március 18-án mutatták be a Rebecca musicalt a Budapesti Operettszínházban. A musical minden nézõt lenyûgözött. A színészek egy új oldalukat mutatják meg a darabban, hiszen szinte minden eddigi szereptõl eltérõ szerepet kapott mindenki. Szinetár Dóra ezzel a darabbal tért vissza a színpadra. Bár a musical nem az a tipikus romantikus történet, hiszen ahogy Kerényi Miklós Gábor fogalmazott ez egy musical dráma, de mégis elvarázsolja a közönséget.
Egyszerûen és mai fejjel szólal meg Verdi Requiemje – Népszava.hu | 2010-04-02
Verdi Requiemjét szólaltatja meg szombat este az Óbudai Danubia Zenekar Silló István vezényletével a fõvárosban, a Thália Színházban.
FÖLDKÖZELBEN Hot Spots. Kerámiák a dániai Bornholm szigetrõl / Museion No.1 Galéria, BTF 2010 – Revizor – Ibos Éva | 2010-04-02
Földrajzilag nem, kulturális hagyományait tekintve azonban hajlamosak vagyunk skandináv országnak tekinteni Dániát. Ez nagy általánosságban valószínûleg igaz, pláne, ha a skandináv stíl egyben békés harmóniát (is) jelent a tájjal, amelyben élnek.
LINCOLN-EMLÉKMÛ BUDAPESTEN Bill T. Jones: Serenade, The Proposition / MûPa, BTF 2010 – Revizor – Maul Ágnes | 2010-04-02
Bill T. Jones neve hallatán sokak számítottak rá, hogy amit látni fognak tõle, az maga lesz az elsöprõ energia, a tiszta mozdulat, a tömény tánc.
Ellentétek (A BFZ Beethoven-koncertje) – Café Momus – Matheika Gábor | 2010-04-02
A Budapesti Tavaszi Fesztivál elsõ nagyzenekari koncertjét - melyen két nagyszabású Beethoven-mû szólalt meg - ritkán tapasztalható, hatalmas ováció követte. Kényelmes volna hát visszaidézni, hogy mennyire egyenletesen magas színvonalon zajlott a hangverseny, amely ilyen módon elvezetett a közönség kiemelkedõ lelkesedéséhez, de a képlet - tulajdonképpen szerencsére - nem ilyen egyszerû. A IX. szimfónia hatalmas zárótétele például valahogy nagyon nem indult el. A közönség még köhécselt, talán a muzsikusok is elaludtak kissé, így a mindent elsöprõ hangorkánnak csak suta mása szólalt meg ezekben a pillanatokban. Ezt megelõzõen a G-dúr zongoraverseny szólistája a darab rondójában egy helyütt feltûnõen "kihagyott" valamiképp. Tehát tökéletes, makulátlan hangversenyrõl nem beszélhetünk, de mint most is kiderült, egyáltalán nem biztos, hogy ezen múlik egy koncert végsõ kimenetele.
Szõke Aladdin és Harcos Haffner (A Dán Nemzeti Kamarazenekar a MûPában) – Café Momus – BaCi | 2010-04-02
Ismét itt a tavasz, a jó idõ, így újra lehetõségünk nyílik a mûpás koncerteket egy könnyû Duna-parti sétával indítani. Annál is inkább, mivel akkor megspóroljuk a koncert utáni garázs-tülekedést, s ráadásul hazafelé még betérhetünk egy pohár alkoholtartalmú italra is, hogy megbeszéljük a hallottakat.
Nos, a Dán Nemzeti Kamarazenekar koncertje után volt mirõl beszélgetni.
A Tudor-kor és Arvo Pärt zenéje (Az Ars Nova Copenhagen koncertje) – Café Momus | 2010-04-02
Idén Dánia a Tavaszi Fesztivál kitüntetett vendége, a Dán Királyi Balett, a Dán Nemzeti Kamarazenekar és a Trio con Brio Copenhagen formáción kívül az Ars Nova Copenhagen fellépése volna hivatott a dán kultúrát, az ottani zenei életet reprezentálni. A hangversenyen dán mûveket nem hallottunk, de a neves és patinás kórus repertoárja így is éppen elég gazdag, egyformán intenzíven foglalkoznak reneszánsz és kortárs szerzõk mûveivel.
Az új magyar zene (Az UMZE Kamaraegyüttes hangversenye a Millenárison) – Café Momus | 2010-04-02
Nem tudom, lehet-e túlbecsülni Kurtág orosz nyelvû versekre írt dalainak jelentõségét. Személyesen érintettnek érzem magam, ugyanis számomra fordulópontot jelentettek a szerzõ hatvanadik születésnapját ünneplõ Hungaroton-felvételek. A Boldogult R. V. Truszova üzenetei, és a Jelenetek egy regénybõl után egészen másképp álltam hozzá a kortárs zenéhez. A most estére ígért õsbemutató tehát akkor is idevonzott volna, ha a tíz-egynéhány perces négy dalon kívül nem kapok mást. Az UMZE viszont – igen helyesen – már sokadszorra nyújt olyan kínálatot, amibõl nem csak a jelentõs mesterek újdonságait lehet megismerni, hanem egy-két trónkövetelõt is.
Dózsa György visszatért (Erkel operája a MÁO-ban) – Café Momus – Spangel Péter | 2010-04-02
Néhány évvel ezelõtt az egyik külföldi operaszaklapban hazai, autentikus színházi ember nyilatkozott, és a következõ, több mint meglepõ kijelentést tette: õ Bartók Bélát tartja nemzeti operajátszásunk megteremtõjének. Félreértés ne essék, semmi kifogásom nincs a mindössze egyetlen operát komponáló zeneszerzõ ellen, sõt a tavaly októberben két olvasatban bemutatott mû ráadásul tetszett is. Mármint a zenéje. A színpadra állítás formája, az opera rendezõi értelmezése és fõként az egy estén történõ, kétszeri eljátszása már hagyott kételyeket bennem. S bár a Kékszakállúval Bartók is magyar operaszerzõnek számít, õt a nemzeti operajátszás megteremtõjének nevezni szerintem több mint böszmeség. Mondhatnám súlyos ismerethiánynak, hozzá nem értésnek vagy akár magyar értékrend-tagadásnak is...
A poézis nyomában (Vásáry Tamás és Pawel Kowalski Chopin-estjei) – Café Momus – BaCi | 2010-04-02
Néhány héttel ezelõtt a bicentenáriumi Chopin-koncert után a fórumokban felmerült egy probléma a lengyel szerzõ mûveivel kapcsolatosan. Egész pontosan "Eccerû" megkérdõjelezte azon állításomat, hogy Chopin zenéjének poézise a milliónyi hangokból álló könnyed futamokban merülne ki. S valóban, ahogy utána napokon keresztül gondolkoztam ezen a dolgon, rájöttem, hogy igaza van. Egészen bizonyos, hogy ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Éppen ezért örültem, hogy a Tavaszi Fesztivál keretében két Chopin-estet is meghallgathatok. Reméltem, hogy az élõzene varázsa közelebb visz annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy miben is rejlik Chopin zenéjének költõisége.
A Kennedy fiúkat lelövik, ugye? – Index.hu – Valuska László | 2010-04-01
Meg lehet tudni az igazságot a Kennedy családról? Nem, lehetetlenségekkel próbálkozni botorság, de a történet alkalmas a királydrámára. A Nemzetközi Színházi Találkozó hamburgi vendégelõadása hipnotikus ritmusban mesél.
SZEMÜNK PILLÁS FÜGGÖNYE A színház városa / FUGA - Budapesti Építészeti Központ, BTF 2010 – Revizor Online – Zöldi Anna | 2010-04-01
Szín-ház vagy Szín-játék? – erre a kérdésre keresett választ az a konferencia, amelynek a Budapesten nemrég megnyitott FUGA Építészeti Központ adott otthont. A „színház az egész világ” elcsépelt mondata ezúttal az épített tér vonatkozásában nyert értelmet.
EZ NEM IRODALOM! Kaméliás / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor Online – Tóth Ágnes Veronika | 2010-04-01
Sediánszky Nóra Kaméliás kisasszonya éles nyelvû szépség. Kiforgat minden képmutatást: lenézi a hipokritákat és az élveteg párizsi sleppet egyaránt. Dumas-ra meg csak legyint.
NE TAPSOLJ, HAZÁM! Katona József: Bánk bán / Szolnoki Szigligeti Színház, MûPa, BTF 2010 – Revizor Online – László Ferenc | 2010-04-01
"Három a tánc, három a tánc. Haj!" – hangzik a Bánk bán librettójának részlete, ám ne higgyünk neki, nem csak három a tánc. A szolnoki produkció nézõje kap még jókora adag vetítettképes ízelítõt a magyar történeti festészet remekeibõl, részleteket Erkel operájából s szövegfrissítést Kerényi Imre átírói vénájából.
Hitchcock után a musicalszínpadon – Lévay-Kunze: Rebecca - A Manderley-ház asszonya, Budapesti Operettszínház - Metz Katalin szinikritikája – Nagyítás.hu – Metz Katalin | 2010-04-01
Mi tagadás, e sorok írójának nem a szíve csücske a musical mû­faja. Hosszas komolyzenei tanulmányok után, akarva-nem akarva, úgy tetszik, sablonokból épülnek a slágerkompozíciók is. S bár véleménye továbbra sem változott, készségesen elismeri, hogy a szerzõpáros Sylvester Lévay és Michael Kunze eddigi legjobb munkáját üdvözelheti a Rebeccában, amelynek magyarországi bemutatóját - Bécs, Japán és Helsinki után, a Broadway elõtt, a Budapesti Operettszínház és a tavaszi fesztivál koprodukciójában láthatta.
Orpheusz-mûvelet Operation: Orfeo - Hotel Pro Forma, Koppenhága - Budapesti Tavaszi Fesztivál, Nemzetközi Színházi Fesztivál – Ellenfény – Nánay Fanni | 2010-04-01
A dán Hotel Pro Forma elõadásait gyakran az ellentétek színházaként jellemzik, ugyanakkor a társulat mûvészeti vezetõi (az eredetileg képzõmûvész Kirsten Dehlholm és Ralf Richardt Strøbech építész) is oppozíciókban beszélnek munkáikról.
Tánccal csalnak a faun labirintusába – Origo.hu – Dömötör Ági | 2010-04-01
Inbal Pinto és Avshalom Pollak társulata 2001-ben járt elõször Magyarországon Oyster címû misztikus-abszurd meséjével, március 29-én újabb elõadásuk, a Hydra látható a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Inbal Pinto a fiatal izraeli táncos/koreográfus nemzedék egyik legtehetségesebbje, aki állandó alkotótársával, Avshalom Pollakkal együtt különleges, szürreális meséket idézõ színházi fantáziavilágot alakított ki, amiben a mozgás mellett nagy szerepet kapnak a látványos díszletek, szokatlan kellékek és színes jelmezek is.
Nemzetközi Színházi Fesztivál 2010 – Másképp Mint Mások | 2010-04-01
Március 19. és április 2. között a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közösen újra Nemzetközi Színházi Fesztivált rendez a Nemzeti Színház, melynek keretében több nemzetközi színházi produkció vendégelõadását láthatja a közönség.
Turborevü Turbo Folk - Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház (Rijeka) Budapesti Tavaszi Fesztivál, Nemzetközi Színházi Fesztivál – Ellenfény – Nánay Fanni | 2010-04-01
Az elõadás nyitójelenetében a tréningruhába-atlétába öltözött színészek a színpad elõterében sorakozó székeken ülve egyenként bemutatkoznak. Saját nevüket használják, ám fiktív (vagy félig fiktív) életutakat mesélnek el, hiszen valójában nem tanárok, fitness-edzõk vagy vállalkozók, hanem mind hivatásos színészek, a rijekai Horvát Nemzeti Színház mûvészei.
Paco el Maestro – Fidelio.hu | 2010-04-01
A modern flamenco gitározás legnagyobb alakja, Paco De Lucía március 27-én adott koncertet Debrecenben, a Tavaszi Fesztiválon, majd másnap a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Müpában.
Áll a bála – The truth abaut THE KENNEDYS. A hamburgi Thalia Thater a Nemzeti Színházban – NOL.hu – Zappe László | 2010-04-01
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és Nemzeti Színház Nemzetközi Színházi Fesztiváljának mûsorfüzete magyarul A Kennedy család igaz történetét ígéri a hamburgi Thalia Theatertõl, pontosan jelezve az ígéret bulváros nagyot mondását.
"Hej, Federico García!" El Poema del Cante Jondo (en el Café de Chinitas) - Ballet Flamenco de Andalucía – Budapesti Tavaszi Fesztivál – Ellenfény – Fehér Anna Magda | 2010-04-01
A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2008 után ismét vendégül hívta a Ballet Flamenco de Andalúcia társulatát. Cristina Hoyos, a műfaj egyik legelismertebb flamenco-művésze koreografálja, fémjelzi az együttest, az El Poema del Cante Jondo című előadást ezúttal José Carlos Plaza rendezte. Federico García Lorca 1921-ben írt versciklusa, és egyben egy hagyományos spanyol zenei és táncműfaj elnevezését rejti az előadás címe: mély dal, cante jondo.
Világnapi utóirat: bátran hagyd el a nézõteret! – Kultúrpart.hu | 2010-04-01
A színház világnapján stílszerûen színházba megy az állampolgár. A világra és mûvészetekre nyitott emberként meghallgatja a világnapi üzenetet, idén Judi Dench nem túl eredeti gondolatait, majd megnézi mondjuk az Európa egyik legbiztosabb minõségben dolgozó színházának kikiáltott hamburgi Thalia Theater vendégjátékát.
Jó szellemû Rózsalovag – HVG.hu – Albert Mária | 2010-04-01
A rózsalovag, úgy látszik, tipikus századfordulós alkotás. Ha egy operaháznak van egy Tábornagynéja, egy Ochs bárója, és hozzá zenei ambíciója, hogy szépen játssza el a darabot - bátran elõveheti. A Magyar Állami Operaháznak volt egy Marschallinja, és importált egy Ochs bárót, Kovács János pálcája alatt pedig gyönyörûen szólt a muzsika.
Filozófia a budoárban – Opera-Világ – Fülöp Károly | 2010-04-01
A hétvégén mutatták be Richard Strauss vígoperáját, A rózsalovagot két szereposztásban, Andrejs ®agars rendezésében, Julia Müer díszleteivel és Kristīne Pasternaka jelmezeivel. Az elsõ szereposztás nyilvános fõpróbáján és a másik csapat vasárnapi bemutatóján jártunk.

Az 1911-es világpremier óta Strauss kívánalmainak megfelelõen többnyire hagyományos rendezésben játszották a darabot világszerte, a lehetõ legnagyobb hûséggel ragaszkodva Alfred Rollernek az õsbemutatóra megteremtett látványvilágához. Noha nem úttörõ, az Operaház most felforgatja ezt a hagyományt: feledi a rokokó pompát, a rizsporos parókákat, a cselekményt a XX. század elején, az opera keletkezésének idején játszatja, az Osztrák-Magyar Monarchia hanyatlásának árnyékában "az I. világháborút megelõzõ, utolsó jólesõen dekadens periódusban, a szecesszió korában." (Jochen Breiholz)
A Rót Jóskák és a lányom – Színház folyóirat – Varga Sándor Márton | 2010-04-01
Mendel Singer, vagyis egy egyszerû ember, valamikor az elsõ világháború után azt mondja Amerikában, hogy „Istent akarom elégetni”.
Varga Sándor Márton jegyzete - EGY VENDÉGJÁTÉK ELÉ
Richard Strauss: A rózsalovag - beszámoló más szemszögbõl – Opera-Világ – Csepelyi Adrienn | 2010-04-01
Vannak különleges és példa nélkül álló pillanatok az operairodalomban, amelyek szerepeket emelnek magasba, karriereket döntenek el - és örökre nyomot hagynak a nézõben. A Tábornagyné idõ-monológja ilyen pillanat. És ma végre teljes valójában csodálhattam.
Historikus Tabló-Tánc – Serenade / The Proposition - Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company – Ellenfény.hu – Ádám Kata | 2010-04-01
Régen készültem elõadásra nagyobb várakozással és kíváncsisággal, mint a Mûvészetek Palotájában bemutatott Bill T. Jones koreográfiára. Az amerikai modern tánc egyik meghatározó koreográfusának és társulatának elõadása igazi csemegét ígért.
Hagyomány-rétegek – Dán Királyi Balett – Ellenfény.hu – Lõrinc Katalin | 2010-04-01
A színpadi táncmûvészet hagyományainak vannak olyan rétegei, melyeket ismerhetünk, mert van róluk mozgóképünk, és van, amelyrõl csak vázlatos fogalmunk lehet. A reneszánsz korba visszanyúló múltról csak szubjektív elképzeléseink lehetnek a leírások, elbeszélések és grafikák, festmények nyomán, de valljuk meg: a romantikával sem állunk sokkal jobban.
Valamivel azért igen: az olyan balettek esetében, melyek népszerûségüknél fogva „lábról lábra” öröklõdtek neves nemzeti társulatok táncos testein, s a 19. század harmincas éveitõl kezdve repertoáron voltak hol egyik, hol másik táncfõvárosban.
Hatalmi játszmák a Ludwigban – ZETApress.hu | 2010-04-01
Power Games / Hatalmi játszmák címmel dán mûvészek és mûvészcsoportok munkáit bemutató kiállítás nyílt pénteken a Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeumban a Budapesti Tavaszi Fesztivál elsõ hivatalos eseményeként, ahol Lantai József fényképezett.
Hatalmi játszmák – Moksha.hu | 2010-04-01
A Ludwig Múzeum legújabb kiállítása, a Powergames/Hatalmi játszmák, politizál és a mindennapi hírforrásainkat, az újságokat, etnográfiai dokumentumként kezeli. Ezért kerültek egy kiállítótérbe a 9. oldal lányai, a mutogató emberek és politikusok és a rendhagyó (közlekedési) táblák. Az installációk többségét kortárs dán mûvészek alkották, azonban nem csak a kis hableány elé tartanak tükröt, hanem Magyarország elé is.
Francia médiában a Budapesti Tavaszi Fesztivál – IThink.hu | 2010-04-01
A Magyar Turizmus Zrt. kiemelten foglalkozik a Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeinek népszerûsítésével a franciaországi kommunikációjában is.
Rebecca sikerei – Színház.hu | 2010-04-01
Márciusban elsõ alkalommal került színre Lévay Sylvester és Michael Kunze Rebecca címû musical elõadása. A Budapesti Operettszínház és a Budapesti Tavaszi Fesztivál közös produkciója már a sajtóbemutató közönségét elvarázsolta. Hatalmas tapssal üdvözölték az elõadás alkotóit és szereplõit.
Hunyadi László a Tavaszi Fesztiválon – Hölgyfórum.hu | 2010-04-01
Április 2-án, 19 órai kezdettel állítja színre a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Mûvészetek Palotája Fesztivál Színházában Erkel Ferenc Hunyadi László címû operáját a Gyõri Nemzeti Színház társulata.
Petthingelnek a kirakatban! – Zöldholnap | 2010-04-01
Aki nem bánja, hogy közben nézik, április 5-ig még simán petthingelhet egy jót a Dohány utca 65. szám alatt.

Napok óta egyfolytában megy a petthing az egyik budapesti bankfiók kirakatában. Ráadásul éjjel-nappal nyugodtan bekapcsolódhat bármelyik járókelõ. Aki arra számít, hogy valamilyen pajzán akcióba vagy pornóforgatásba csöppen a budapesti belváros kellõs közepén, az csalódni fog.
Erkel újrafelfedezése – Népszava.hu | 2010-04-01
Idén Erkel Ferenc születésének 200., Gustav Mahler születésének 150. évfordulóját ünnepli Magyarország. Bombasztikus programokról nem számolhatunk be, de például a napokban is zajló Budapesti Tavaszi Fesztiválon felcsendül a Himnusz zeneszerzõjének összes operája, s elkészült a Bánk Bán kritikai kiadása.

Ez nem az a Bánk bán! – Fidelio.hu – Végh Dániel | 2010-04-01
A debreceniek Bánk bánja messze nem hibátlan, az Operaházban néhány napja utoljára játszott változathoz képest azonban igazi reveláció.
Reformkorra várva – Fidelio.hu – Kolozsi László | 2010-04-01
Mikor, ha nem most, Erkel születésének 200. évfordulóján lenne a helye az Operában egy új Bánk bánnak? Mikor, ha nem most kellett volna az eredeti mûvet rehabilitálni, új életet lehelni bele? Mikor, ha nem most kellett volna megadni a valódi Erkel-opusznak az õt megilletõ jogokat? Mikor, ha nem most jött volna az ideje egy modern szemléletû, a mû gondolatgazdagságára, mélységeire figyelmezõ rendezésnek?
TÖRTÉNELEMLECKE HALADÓKNAK - BILL T. JONES / ARNIE ZANE DANCE COMPANY – Z'ArtKor – Kinczel Ákos | 2010-04-01
Vászon foglalja el a színpadnyílás közepét, amire rövid ismeretterjesztõ filmet vetítenek. A társulat vezetõje, Bill T. Jones röviden beszél arról, miért készítette ezt az elõadást, mirõl szól, illetve olyan információkat oszt meg velünk, amitõl elvileg érthetõvé válik az elõadás.
Fringe Pécs2010 Fesztivál - Add elõ magad! – Z'ArtKor | 2010-04-01
Helyszín: Pécs belvárosának kulturális intézményei és klubjai
Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Mûvészetek és Irodalom Háza, Nádor Galéria, Ifjúsági Ház, Pécsi Est Café, Toxic Club, Szabadtéri Színpad
HA A SZÕRÖS MUFF MESÉLNI TUDNA – IVAN PL. ZAJC HORVÁT NEMZETI SZÍNHÁZ: TURBO FOLK – Z'ArtKor – Szekeres Szabolcs | 2010-04-01
Jókora, szellõs teret láthatunk, amely néhány tárgy segítségével könnyedén alakítható kórházzá, pályaudvarrá, diszkóvá, vagy éppen egy rock-koncert küzdõterévé. A színészek már a kezdõképben rendkívül magas hõfokon izzanak, négy pár üti, csépeli és köpdösi egymást. Szállnak a köpetek a levegõben, már csak ezért sem ajánlatos az elsõ sorban ülni, a nõk a földre zuhannak, a férfiak a hajuknál fogva húzzák õket a padlón. Késõbb azért dugnak is a melegítõruhákba öltöztetett szereplõk, a misszionáriustól a kutyapózon át a mélytorokig ível elismerésre méltó szexuális kultúrájuk.
Tavaszi fesztivál a Nemzeti Színházban is – MTV Videótár | 2010-04-01
A Ma Reggel vendége Kenesei Edina - nemzetközi kapcsolatok koordinátora, Nemzeti Színház
Ékszerdoboz Dániából - kortárs dán ékszerkiállítás – Telehold.hu | 2010-04-01
Az ékszer mintha az emberrel együtt születne, mintha az emberi test része lenne. Kihangsúlyozza viselõje természetét, és egységet alkot vele. Azonban a 20. század vége felé új irányzatok jelentek meg. A hangsúlyok a különbözõ manuális és formai irányok, valamint a design és más mûvészetek között egyre definiálhatatlanabbá váltak. Egyre nehezebb lett meghatározni, hogy kisméretû szobrot vagy ékszert viselünk. Ez azt jelentheti, hogy kettéválik az ékszerek világa.
Erkel újrafelfedezése – 50plusz.net | 2010-04-01
Idén Erkel Ferenc születésének 200., Gustav Mahler születésének 150. évfordulóját ünnepli Magyarország. Bombasztikus programokról nem számolhatunk be, de például a napokban is zajló Budapesti Tavaszi Fesztiválon felcsendül a Himnusz zeneszerzõjének összes operája, s elkészült a Bánk Bán kritikai kiadása.
Egyszerûen és mai fejjel szólal meg Verdi Requiemje – Népszava.hu | 2010-04-01
Verdi Requiemjét szólaltatja meg szombat este az Óbudai Danubia Zenekar Silló István vezényletével a fõvárosban, a Thália Színházban.
Verdi Requiemje az ünnepre – HírExtra.hu | 2010-04-01
Verdi Requiemjét szólaltatja meg szombat este az Óbudai Danubia Zenekar Silló István vezényletével a fõvárosban, a Thália Színházban.
Kennedyrõl Bach és Ellington ürügyén – Fidelio.hu – Réz György | 2010-04-01
Világsztár nem attól leszel, hogy az egész világon ismernek. Popsztárnak születni kell. Nigel Kennedy például ugyanúgy viselkedne egy dublini cipõbolt eladójaként, mint az egész világ zenerajongóit megosztó hegedûmûvészként.
Verdi Requiemje húsvét elõestéjén – Híradó.hu | 2010-04-01
Verdi Requiemjét szólaltatja meg szombat este az Óbudai Danubia Zenekar Silló István vezényletével a fõvárosban, a Thália Színházban.
Arcok, Gesztusok, Táj És Az Idõ – Magyar Hírlap – Somogyi F. Anikó | 2010-04-01
A Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége az idén Dánia. A Budapest Galéria és a Nessim Galéria kiállítótereiben négy dán fotográfust üdvözölhetünk, munkáik fõszereplõje az emberi arc, a táj és az idõ.
Áll a bál az Arénában – Heti Válasz | 2010-04-01
A Papp László Budapest Sportarénában megkezdõdött a XXIX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár. A fellépõ táncosokkal, valamint az árusokkal együtt mintegy háromezer ember vesz részt a táncháztalálkozó lebonyolításában, a szervezõk 17-20 ezer vendégre számítanak.
XXIX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár – Pesti Mûsor | 2010-04-01
A XXIX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár idén a Fesztiválok Éve – 2010 „FOLK-TÚRA – több mint fesztivál!” rendezvénysorozat nyitóprogramja, és közismerten a Budapesti Tavaszi Fesztivál legnagyobb érdeklõdésre számot tartó eseménye.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – ATV.hu | 2010-03-31
A mûsorvezetõ Rónay Dóra.
Tollfosztás a Tháliában – SoSi? | 2010-03-31
Hat roma fiatal szokatlan vállalkozásba fogott a közelmúltban, amikor Balogh Rodrigó rendezõ, oktató vezetésével az általa írt "Tollfosztás" címû darabot kezdték próbálni, azzal a céllal, hogy április 2-án a Budapesti Tavaszi Fesztiválon profi felnõtt társulatok mellett mutatkozzanak be. Magyarországon jelenleg még a gyermekszínházi fesztiválokon is csupán felnõtt társulatok szoktak fellépni, az pedig végképp példátlan, hogy 10-22 éves fiatalok felnõtteknek játszanak. A cigányság jelenét kendõzetlenül ábrázoló színházi produkció nem csupán kulturális szempontból jelent áttörést, hanem az oktatás terén is, hiszen a próbafolyamat alatt azok a fiatalok is bizonyíthatták rátermettségüket, akik az iskolában eddig csupán kudarcokkal szembesültek, és akikrõl tanáraik már-már lemondtak.
Smink nélkül: tartós boldogság, Bátorság-díj nõknek, az örömlány szerelme – MR1 - Kossuth Rádió | 2010-03-31
Lehet-e igaz szerelme egy örömlánynak? A soha ki nem múló dilemma újra a színpadon. Sediánszky Nóra a Thaliában rendezi a Kaméliás hölgyet.

Szenvedély, végzet, harc, vágy – Zene. Paco de Lucía koncertje, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Mûvészetek – NOL.hu – Végsõ Zoltán | 2010-03-31
Hiába lett magasrendû, koncerttermi mûzenévé a flamenco, de Lucía zenekara rendkívül szabadon játszott: közismert és híres darabjainak dallamait - elsõsorban - az elbeszélõ rubatójelleg és az elõadói habitustól függõ végkifejlet miatt egyedi formában hallhatta a budapesti közönség.
Az ördög tánca – Hölgyfórum.hu | 2010-03-31
55 éves a pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes, amely apropóból április 3-án, szombaton 19 órai kezdettel a társulat a Mûvészetek Palotája Fesztivál Színházában lép színpadra, hogy bemutassák a Budapesti Tavaszi Fesztiválra idõzített néptáncelõadásukat.
Az opera Marlon Brandója csütörtökön a Tavaszi Fesztiválon – Hírszerzõ.hu | 2010-03-31
Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. És ez nem áprilisi tréfa: az operavilág Marlon Brandójának tartott mûvész április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Rossini: Ory grófja - a Szegedi Nemzeti Színház elõadása a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében – Opera-Világ.hu – Fülöp Károly | 2010-03-31
Az elõadás kezdetén Szonda Éva, a szegedi társulat mûvésze köszöntötte a nézõket a Színházi Világnapon, és tolmácsolta Judi Dench (Szoba kilátással, Szerelmes Shakespeare, Iris, James Bond-sorozat) Oscar-díjas angol színésznõ ünnepi üzenetét:
A "rehabilitált" Brankovics György a Thália Színházban – KultúrKalandor | 2010-03-31
Erkel Ferenc utolsó befejezett operája, a Brankovics György "rehabilitált" változatát mutatja be csütörtökön a Kolozsvári Magyar Opera a fõvárosi Thália Színházban a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendégeként, az Erkel-bicentenáriumhoz kapcsolódva.
Rózsalovag érkezett az Operába (+képriport) – HírTV | 2010-03-31
Sok ugyan a törlesztenivaló, ám az Richard Strauss néhány mûve az Operaház törzsrepertoárjához tartozik. Ilyen a Salome, az Elektra, A rózsalovag vagy az Arabella, melyeket annak idején szinte a világpremierrel egy idõben vittek színre Budapesten.
Negyedszerre...? – Erkel Ferenc: Dózsa György (keresztmetszet) – koncertszerû elõadás a Magyar Állami Operaházban, Budapesti Tavaszi Fesztivál, 2010. – Opera-Világ.hu – Bóka Gábor | 2010-03-31
Információim szerint negyedik alka-lommal történt kísérlet (határainkon belül) Erkel Ferenc Dózsa György címû öt felvonásos történelmi operájának feltámasztására. (A földrajzi meg-szorítást a Kolozsvári Magyar Opera Erkel életmûve érdekében kifejtett folyamatos erõfeszítései indokolják.) Az 1867-es Nemzeti színházi õsbemutatót követõen még kilenc alkalommal került színre az opera, hogy aztán 125 évre eltûnjön a színpadokról. Az ötvenes években történt ugyan kísérlet a repertoárba való visszaemelésre, ez azonban hamvába holt; a darab iránt megélénkülõ érdeklõdés lenyomata mindössze néhány részletének rádiófelvétele maradt.
Zombori Mónika: A „hírhedt-híres” Omara – ArtPortal.hu | 2010-03-31
Néhány nap különbséggel két kiállítása nyílt Budapesten Oláh Marának, a romafestészet egy személyes intézményének és élõ legendájának. Mindkét helyszínen a nemrégiben festett mûvei láthatóak, azonban a két kiállítóhely különbözõ profilja miatt más a két együttes hangulata. A non-profit galériaként mûködõ Liget Galériában Sugár János képzõmûvész és a Képzõmûvészeti Egyetem elméleti szakos hallgatói – a helyszûke miatt – fõleg kisebb méretû képeket helyeztek el, érdekes és intelligens konstellációban. Még cigarettás dobozban is láthatóak miniatûr festmények. A Karinthy Szalonban a Cigány – Élet – Képek címû tárlaton fõként a nagyobb és reprezentatívabb, árakkal is ellátott festményeket tekinthetjük meg. Ide befért Mara lányáról készült (kevésbé sikerült) sorozata is.
VEGYES ÉS EGYNEMÛ A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar koncertje / MûPa, BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-03-30
Meglehetõsen rendhagyó programmal lepte meg a Tavaszi Fesztivál közönségét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar Bartók Béla születésnapján.
Hatalmas siker a Rebecca – HírExtra.hu | 2010-03-30
2010. március 18-án este elsõ alkalommal került színre Lévay Sylvester és Michael Kunze Rebecca címû musical elõadása. A Budapesti Operettszínház és a Budapesti Tavaszi Fesztivál közös produkciója már a sajtóbemutató közönségét elvarázsolta. Hatalmas tapssal üdvözölték az elõadás alkotóit és szereplõit.
Ifjú tehetségek a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – BTL.hu | 2010-03-30
Az idei BTF nem csak nagyszerû nemzetközi produkciókat hoz el Budapestre, de a MOL Tehetségtámogató program révén lehetõséget teremt arra is, hogy hazánk rendkívül tehetséges, fiatal mûvészeit is jobban megismerje a közönség. A MOL nem csak a fesztivál ezüst fokozatú támogatója...
A végsõ hovatartozás, a helykeresés esélyei – Magyar Hírlap | 2010-03-30
A Képzõmûvészeti Egyetemen március 19-én nyílt meg a Néma jelek címû kiállítás, a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik eseményeként. Kilenc kortárs képzõmûvész, köztük két magyar alkotó mutatja be képét arról a világról, amelyben nincs meg mindenkinek a helye, s amelyben csak látszólag egyenlõk.
FÉLRESIKLOTT BIZONYÍTÁS A Roma Virtuózok Kamarazenekar koncertje / Uránia, BTF 2010 – Revizor – Kolozsi László | 2010-03-30
Az 1990-ben Zeneakadémiát végzett roma zenészekbõl alakult Roma Virtuózok Kamarazenekar tagjai azt kívánják bizonyítani, hogy a roma zenészek nem csak a kávéházakban, luxushajókon és magyaros éttermekben állják meg a helyüket, de a koncerttermek pódiumán is.
Hagyomány és újítás – Elõször járt Magyarországon a Dán Királyi Balett – Magyar Nemzet – Makrai Sonja | 2010-03-30
A Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában fellépõ, csaknem négy évszázados múltra visszatekintõ Dán Királyi Balett elsõ ízben látogatott Magyarországra. A skandináv társulat programjában romantikus fehér balett, szimfonikus balett és egy kortárs darab is szerepelt. Bár egyik elõadás sem adott többet a kelleténél, mégis tanulságos volt látni a dán társulatot.
Buli Bachhal és Ellingtonnal - Nigel Kennedy emlékezetes koncertje a Mûvészetek Palotájában – Magyar Nemzet – Tölgyesi Gábor | 2010-03-30
Kíméletlen koncertet adott a múlt évben Nigel Kennedy és kvintettje a Mûvészetek Palotájában. Elektromos hegedû, torzítóberhelés, dzsessz, blues, Hendrix és metál, elképesztõ szólók, bumfordi humor és sör a színpadon - senkit sem hagyhatott hidegen az angol hegedûmûvész fellépése. Most Ellington és Bach muzsikájával tért vissza Budapestre. Telt ház várta.
KETTÕS Jurij Basmet és a Moszkvai Szólisták koncertje / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – Maczkay Géza | 2010-03-29
Azt mondják, Moszkvában – a szovjet rendszer megszûnte óta – mindenbõl kettõ van. Nem kivétel ez alól a zenei élet sem: ha vannak Moszkvai Virtuózok, muszáj lennie egy másik együttesnek is – õk a Moszkvai Szólisták. Ha valaki összekeveri õket, azért minimum komoly dorgálás jár.
SZÜRKESÉGBE BURKOLÓZVA Victor Hugo: A királyasszony lovagja / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – Kelemen Orsolya | 2010-03-29
Egy férfi szeret egy asszonyt. Ebben nincs semmi különös. De abból már adódhatnak bonyodalmak, ha a férfi lakáj, a nõ pedig királyné. A Thália Színház elõadásban a királynénak csak rövid boldogság adatik, a nézõknek azonban még ennél is kevesebbel kell beérniük.
PÁROS ELLENTÉTEK A fény dán hullámai - kortárs fotográfusok Dániából / Budapest Galéria, Nessim Galéria, BTF 2010 – Revizor – Fürth Eszter | 2010-03-29
Négy dán fotós két témakörben mond egymásnak ellent: patetikus és ironikus tájképek illetve élõk és holtak portréi találkoznak, hogy a kibékíthetetlennek tûnõ oppozícióikból végül mégis valamiféle egység bontakozzon ki.
Kézcsók és ananásztaréj – NOL.hu – Szemere Katalin | 2010-03-29
Nigel Kennedy szerint a hegedû hangzása nem a hangszeren, hanem a muzsikuson múlik.

Fenegyerek – ezt a szót használják leggyakrabban a Krakkóban (is) élõ hegedûmûvésszel, Nigel Kennedyvel kapcsolatban. Hogy öntörvényû, az biztos. Neki ne mondja meg senki, mit csináljon, mit vegyen fel, és hogyan nyírja ananászfrizuráját. Bulizni Pesten az A38 Hajóra ment, másnap meg cigányzenét hallgatott. A Budapesti Tavaszi Fesztiválra a Bach- és Ellington-estjét hozta.
Halász Péter kérdez és válaszol – NOL TV | 2010-03-29
2010 március, Mûcsarnok. Szellemidézésre, három napra jöttek össze barátok-ismerõsök a Hõsök terén. KMegkértük õket, beszélgessenek a négy éve halott mûvésszel. A videóban Soma és Najmányi László kérdez, válaszol, beszélget. Készítette: Novinszki Tamás és Egyed László
Kevesebb több lett volna – Richard Strauss: A rózsalovag – Opera Portál – Boros Attila | 2010-03-29
Hosszabb szünet után ismét megszólalt az Operaházban Richard Strauss: A rózsalovag címû páratlan szépségû operájának - zenéje. Igen, a zenéje szinte maradéktalanul. A színpadon azonban nem a Rózsalovagot játszották. Valami mást, ami köszönõviszonyban sincs a szövegíró Hugo von Hofmannstahl darabjával. Ez a színpadravitel is - bár ennél elrettentõbbek is vannak - beleillik az Operaháznak az elmúlt években kialakult globálmodern rendezési stílusába. Nekünk is fel kell zárkóznunk a "haladó" (halódó?) Nyugat rendezõi önkényéhez vagy inkább terrorjához.
Dózsa György az Operaházban – Opera Portál – Péterfi Nagy László | 2010-03-29
A Tavaszi Fesztivál nagyszabású Erkel-ciklusát a zeneszerzõ születésének 200. évfordulója alkalmából a Dózsa György keresztmetszetének koncertszerû elõadása nyitotta meg március 22-én, az Operaházban.
Smink nélkül: béranyaság, a flamenco királynõje, a dobok varázslója – MR1 - Kossuth Rádió | 2010-03-29
A flamenco királynõje és a dobok varázslója Exkluzív interjúk a tavaszi fesztivál legnagyobb nõi sztárjaival: Cristina Hoyos és Evelyn Glennie.
Ifjú tehetségek a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Nõk Lapja Café | 2010-03-29
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál nemcsak nagyszerû nemzetközi produkciókat hoz el Budapestre, de lehetõséget teremt arra is, hogy hazánk rendkívül tehetséges, fiatal mûvészeit is jobban megismerje a közönség.
Budapesti Tavaszi Fesztivál - Pawel Kowalski Chopin-estje az Urániában – Prae.hu | 2010-03-29
Az Asz-dúr Grande Polonaise is megszólal hétfõn este az Uránia Nemzeti Filmszínházban Pawel Kowalski elõadásában; a lengyel zongoramûvész koncertje a Chopin születésének 200. évfordulójára szervezett eseménysorozat része.
Él még Bánk? – NOL.hu – Molnár Gál Péter | 2010-03-29
Közkívánatra mûsorváltozással a Bánk bán került színre a Nemzetiben 1848. március 15-én. De csupán az elsõ felvonás ment le. Utána rögtönzött, forradalmi mûsor következett.
Neurózissal terhes terápia a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Népszava.hu – Bóta Gábor | 2010-03-29
A turbo folk annyira giccs, mintha sziruppal teli nyált köpne a pofánkba. Mulatós zene, mellyel a délvidéki háború idején buzdították harcra és vigasztalták az embereket. Nyúlós borzalom, melyre még ma is mulatnak, vagy akár telefon csengõhangként használják.
Az ütõhangszeresek Beethovenje ma a Mûvészetek Palotájában – Class FM | 2010-03-29
Evelyn Glennie lép fel szombaton a Mûvészetek Palotájában. A skót ütõhangszeres mûvésznõ 12 éves kora óta súlyos halláscsökkentként boldogul. Akaraterejének és tehetségének köszönhetõen azonban egy pillanatra sem fordított hátat "küldetésének", a zenének. Évente száznál több koncertet ad, az egyiket idén a magyar közönségnek. Koncertje a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik legizgalmasabb programjának ígérkezik.
Táncház, két napon keresztül – Magyar Hírlap | 2010-03-29
Egy híján harmincéves a táncháztalálkozó, a népzene és a néptánc legnagyobb, Kárpát-medencei seregszemléje. A hét végi rendezvényen felvonul a teljes táncházmozgalom: nemcsak az együttesek, zenekarok lépnek színpadra, hanem az évtizedek alatt kialakult intézményrendszert is megismerhetjük. Bemutatkoznak a népzenei iskolák, láthatunk hagyományõrzõ mûsort, de a népmûvészet újkori átadásának szép példájaként bemutatják az Apák és fiúk... címû könyvet is, amely a mûfaj legendás alakjairól és a stafétabotot átvevõ következõ generációról szól. Mindeközben naphosszat szól a zene, lesz tánctanítás és folkkocsma, a találkozó két napját pedig a Petõfi Csarnokban rendezett éjszakai mulatság köti össze.
Vers, regény és divat kapcsolata – Magyar Hírlap | 2010-03-29
Kultúrákat összekötõ, rendhagyó tárlat nyílt a Petõfi Irodalmi Múzeumban csütörtökön. A spanyol-belga-magyar közös európai uniós elnökség alkalmából létrehívott, irodalmi ihletésû kiállításon írók, költõk és ruhatervezõk mûvei szerepelnek.
Meglesett valóság – Magyar Hírlap | 2010-03-29
Elcsépeltnek hangozhat, hogy ezek a fotók a valóságot sûrítik magukba, s hogy egy-egy képkocka sokkal többet mond az ábrázoltnál, de tény, hogy a magyar sajtófotó-kiállítás évrõl évre színvonalas, szubjektív, ugyanakkor hiteles képanyaggal jelentkezik – a hazánk fotóriportereinek felvételeibõl nyílt tárlat az idén sem okozott csalódást.
Ahol még tiszták a nemi szerepek – Index - Videó | 2010-03-29
Az Országos Táncháztalálkozón kiderült, attól még nem leszel jó táncos, hogy szétcsapod magadat.
Gellér Judit: A táj dán fotográfusok szemével – ArtPortal.hu | 2010-03-29
Az idei évben a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége Dánia. A rendezvényhez kapcsolódva a kortárs dán fotográfia meghatározó alakjainak nyíltak kiállításai. A Budapest Galéria Szabad sajtó úti kiállítótermében látható tárlaton Per Bak Jensen a természeti jelenségek és az emberi lenyomatok kettõsét járja körül, míg Ebbe Stub Wittrup megtörtént események fikcióit tárja elénk.
Hegedûvirtuóz és vásott rosszcsont – Népszava.hu | 2010-03-29
Nigel Kennedy péntek este lépett fel a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. A világ egyik leghíresebb hegedûmûvésze komolyzenét és jazzt egyaránt játszott, minkettõben igencsak otthonos.
Barokk detektívek a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Hírszerzõ.hu | 2010-03-29
A világ egyik legpatinásabb régi zenei együttese, az angol Florilegium tagjai nemcsak zenészek, hanem detektívek is.
Kennedy-királydráma és modern Jób a színházi fesztiválon – Origo.hu – Dömötör Ági | 2010-03-29
Március 22. és április 2. között öt külföldi elõadást lát vendégül a Nemzeti Színház az általa rendezett nemzetközi színházi fesztiválon: egy dán konstruktivista oratórium-operát, egy izraeli kortárstánc-elõadást, egy délszláv poptörténelmi drámát és két, nagy visszhangot kiváltó német darabot. A Hamburgból érkezõ, tavaly õsszel bemutatott The truth about the Kennedys (A Kennedy-család igaz története) shakespeare-i királydrámaként tálalja az ír származású amerikai Kennedy-család családi viszályokkal és gyilkosságokkal terhes történetét. Az érdekes koncepciót napjaink egyik legizgalmasabb színházcsinálója, a belga Luk Perceval valósította meg színpadon, három és fél órában, az elõadást március 27-én játsszák a Nemzeti Színházban.
A Kennedy-klán mocskos titkai – Fidelio.hu – Kállai Katalin | 2010-03-29
...a végére határozott meggyõzõdésünkké válik, hogy a lehetséges jelöltek közül (úgy mint: maffia, CIA, Fidel Castro, Lyndon Johnson) John Fitzgerald Kennedyt az alelnöke gyilkoltatta meg, s hogy az elnökkel és igazságügy miniszter öccsével is kapcsolatot ápoló szex szimbólum, Marilyn Monroe halála a családfõ elõéletét idézi, aki céljai elérése érdekében... nõket tett tönkre, gyilkoltatott meg a gyanú szerint.
Amerika királyi családja – Színház folyóirat – Koltai Tamás | 2010-03-29
Örök mozgás, örök változás, örök lendület - ez egyben az amerikai álom metaforája is.
Koltai Tamás a The truth about the Kennedys elõadásáról - KRITIKA
Értekezés a "Kennedy-jelenségrõl" – Critica Musica – Mátéffy János | 2010-03-29
Elõre leszögeznék pár dolgot. Egyrészt extravagáns koncertrõl nem lehet rendes, hagyományos kritikát írni. Úgyhogy ezért a kissé személyes és esszészerû jellegért elõre is az olvasó elnézését kérem. Másrészt eredetileg nem terveztem írni az egészrõl, mondván erre a performanszra csak "mûélvezetbõl" megyek el, emellett – bár bizonyos szempontból nagy tisztelõje vagyok Nigel Kennedy mûvészetének – azért a fellépõ mûvész által képviseltek nem tartoznak a blog témakörébe. Eltelt a koncert óta két nap, de az egész nem ment ki a fejembõl, ezért úgy érzem, hogy valamit mégiscsak kell írnom a témáról. Ugyanis nem mehetünk el szó nélkül egy ilyen esemény mellett. Ezt az írást részben vitaindító jelleggel is írom: ki mit gondol errõl az egész Kennedy-jelenségrõl?
Hûvös elegancia – Critica Musica – Mátéffy János | 2010-03-29
Már megint egy "dög unalmas" hangverseny – gondoltam magamban a Dán Nemzeti Kamarazenekar Fischer Ádám vezénylete alatt tartott hangverseny után. A koncerten tulajdonképpen nem történt semmi abban az értelemben, hogy (szinte) minden a megfelelõ idõben megfelelõ formálással és átérzéssel szólalt meg. A zenekar se többet, se kevesebbet nem mutatott a mûvekbõl: azok így a maguk valójában szólalhattak meg.
Hatalmi játszmák – Dán mûvészek kiállítása a budapesti Ludwig múzeumban – Kikötõ Online | 2010-03-29
A Hatalmi játszmák címû kiállítás különbözõ nézõpontokból igyekszik megközelíteni a mûvészet és a társadalmi-politikai erõk kapcsolatának, illetve a közösségre gyakorolt hatásának kérdéseit. A dán mûvészek és mûvészcsoportok munkáit bemutató kiállítás az együttgondolkodásra és a felelõs magatartásra ösztönzõ szemléletmódok, valamint aktuális társadalmi és gazdasági problémák megközelítésén keresztül kíván párbeszédet kezdeményezni a magyar közönséggel.
Három kiállítás nyílik a Széchényi Könyvtárban – Borsod Online | 2010-03-29
Grafikai, irodalmi és emlékkiállítás is nyílik szombaton az Országos Széchényi Könyvtárban a fõvárosban. A tárlatok a Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 "Vendégünk Dánia" programja részeként valósulnak meg- mondta a Független Hírügynökségnek Somogyi Etelka, a kiállítások kurátora.
Kortárs hangulat és Erwin Schrott a Tavaszi Fesztiválon – GerillaPress | 2010-03-29
Az Operában Strauss Rózsalovagja nyitott. Még ma is játsszák. Ne sajnáld, ha nem voltál ott a tegnapin (mert játsszák még áprilisban), és mert élményekben gazdag tavasz és nyár vár. Hát ez ritka nyálasan hangzik, de ez az igazság. Az idei év a fesztiválokról szól. Na de most maradjunk a BTF-nél.
Erkel és a celebek – Heti Válasz – V. Nagy Viktória | 2010-03-29
Tizenhét nap, hatvanöt helyszín, százharminc program, tizenkét magyarországi bemutató, nyolc õsbemutató – ez a március 19-én kezdõdött Budapesti Tavaszi Fesztivál számszerû összegzése. Pedig az idén harmincadik születésnapját ünneplõ seregszemlét az idõ és a pénz szorításában a rendszerváltás után a megszûnés fenyegette.
A 200 éves Erkel mûvei a 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Korhatár Magazin | 2010-03-29
A 200 éve született Erkel Ferenc közkedvelt és kevéssé ismert mûveit - összesen hat operáját - is megismerheti a közönség a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF). A nemzetközi összmûvészeti seregszemle március 19-én kezdõdik és április 5-ig tart. 65 helyszínen több mint 130 eseményen várják az érdeklõdõket. A BTF idei díszvendége Dánia - tájékoztattak szerdán az Erkel200 programsorozat közremûködõi.
Holdkórosként rohangáltak volna, ha nagyobb a tempó – KultúrPart.hu | 2010-03-29
A világ egyik legpatinásabb régi zenei együttese, az angol Florilegium tagjai nemcsak zenészek, hanem detektívek is. Saját bevallásuk szerint azért tudják az eredetihez kísértetiesen hasonlóan megszólaltatni a barokk örömzenét, mert évekig nyomoznak utánuk. Ezt április 4-én a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon, az Uránia Nemzeti Filmszínházban bizonyítják Emma Kirkby és Michael Chance operaénekesek közremûködésével.
Zajlik a 29. táncház találkozó – MTV Videótár | 2010-03-29
2010. március 28. Ma Reggel
Táncháztalálkozó – Ami jön blog | 2010-03-29
Voltatok már ilyen rendezvényen? Ha szeretitek a népzenét, a néptáncot, vagy a népi(es) tárgyakat, úgymint faragások, agyagozás, népi stílusú ruhák, táskák, játékok.....akkor el kell mennetek egyszer. ANNNYIRA JÓÓÓÓ volt. A kislányom kedvéért mentem, mert nagyon szeret táncolni. Az oviban is jár néptáncra. Nem csalódtunk. Fáááj a lábunk, annyit jártuk. Persze, nem mindig épp úgy, ahogy a NAGYOK, de legalább akkora lelkesedéssel. (Azért igyekeztünk. Nagyon igyekeztünk.)
Crescendo – Fidelio.hu – Rátkai Zsuzsanna | 2010-03-29
A Dán Nemzeti Kamarazenekar az idei Tavaszi Fesztivál tematikus vendégeként érkezett Budapestre. Bár a magyar közönségnek elsõ kézbõl származó tapasztalatai legfeljebb elvétve lehettek az együttes koncerteken nyújtott teljesítményérõl, hírük és Fischer Ádám személye látatlanban is olyan eseménnyé avatta március 20-i hangversenyüket, amelyre mindenképpen érdemesnek tûnt jegyet szerezni. Várakozásában nem is kellett csalódnia senkinek: ennek az estének minden eleme érdekes és figyelemre méltó volt, ha nem is mind egyforma mértékben.
Divat és irodalom egy helyen – Fidelio.hu | 2010-03-29
Spanyol, belga és magyar divattervezõk irodalom ihlette alkotásainak ad otthont a Petõfi Irodalmi Múzeum (PIM).
Félelmek hangján – Lajtha László 1950-ben írt miséje – Magyar Nemzet – Solymosi Tari Emõke | 2010-03-29
Március 29-én, hétfõn este nyolc órakor a belvárosi Szent Mihály-templomban ismét felcsendül Lajtha László 1950-ben szerzett, a kommunista diktatúra elleni állásfoglalást is jelentõ kompozíciója, a Missa in diebus tribulationis (Mise a szorongattatás napjaiban). A zeneszerzõrõl és mûvérõl Kelemen Magdával, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztõjével és Záborszky Kálmánnal, a Mise koncertbemutatójának karmesterével beszélgettünk.
Mise a szorongattatás napjaiban – Magyar Hírlap | 2010-03-29
Lajtha László – Bartók és Kodály egy évtizeddel fiatalabb kortársa, a francia akadémia máig egyetlen magyar zeneszerzõ tagja – eredetileg a Missa in diebus tribulationis (Mise a szorongattatás napjaiban) címet adta 1950-ben vegyes kórusra és nagyzenekarra komponált miséjének. A cím nyilvánvaló utalás a kor politikai légkörére, és a kommunista diktatúra elleni állásfoglalásnak volt tekinthetõ. Ilyen címmel a darabot nem mutathatták volna be az ötvenes években. Ezért – Kelemen Magda, a Magyar Rádió akkori szerkesztõje javaslatára, aki a mû sorsát késõbb is szívén viselte – új, „semleges” címet kapott: Mise, fríg hangnemben. Így már sor kerülhetett a rádiós premierre, 1957. szeptember 9-én, Vásárhelyi Zoltán vezényletével.
Premier a Tháliában – Lánchíd Rádió | 2010-03-28
Az egy hete zajló 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) legújabb színházi premierjét tartják pénteken este a Thália Színházban. A Lear, a Rebecca, A királyasszony lovagja, A rózsalovag és az Álmodozók után a Kaméliás címû színdarab bemutatójával várják a BTF közönségét pénteken este. Az elõadás rendezõje Sediánszky Nóra, Marguerite Gautier megformálója Tóth Ildikó.
BTF | Kreatív Kirakat – Propono.hu | 2010-03-28
A 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP bank közös pályázatot hirdetett a bank egyes budapesti kirakatainak kreatív berendezésére. A felhívásra több tucat egyéni és csoportos pályamû érkezett, amelyek alapján egy hónapra számos OTP fiók öltözik ünneplõbe a jubiláló Tavaszi Fesztivál tiszteletére. Tekintse meg a Tavaszi Portálokat élõben vagy a róluk készített képek segítségével virtuálisan, és válassza ki az Önnek legjobban tetszõt!
A dánok intelmei a kaviárzabáló magyarokhoz – Képgyár.hu – Földes András | 2010-03-28
Ritkán lökdösik egymást az emberek a kortárs képzõmûvészeti kiállítások pénztárainál, ami egyébként nehezen érthetõ dolog. Hiszen míg a sztárkiállításoknál a vonzerõt csak a nagy mesterek hírneve jelenti, a kortársakkal szorosabb a kapcsolatunk. Õk a mi közös korunk közös problémáival foglalkoznak. A közvélekedés mégis az, hogy a kortárs képzõmûvészet színes buborékban tenyészõ, elvont dolog, amivel csak széplelkek érnek rá foglalkozni.
Kreatív Kirakatverseny zajlik Budapesten – Fidelio.hu | 2010-03-28
Március elsõ napján indult és április 5-én zárul a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) elsõ alkalommal meghirdetett játéka, a Kreatív Kirakatverseny. A BTF a kerek évforduló kapcsán a fesztivál fõtámogatójával közösen hirdetett pályázatot a pénzintézet budapesti kirakatainak kreatív berendezésére.
TURBO, FOLK Turbo folk / Ivan pl. Zajc Horvát Nemzeti Színház, Rijeka, BTF 2010 – Revizor – Miklós Melánia | 2010-03-28
A rijekai Horvát Nemzeti Színház elõadása a turbo folk zenei jelenségére és dramaturgiájára alapozva tabukat döntöget, s ironikus, provokatív módon tart tükröt a társadalomnak. A kérdés, hogy melyiknek.
TÜKRÖK Dohnányi-est / BTF 2010 – Revizor – Malina János | 2010-03-28
A reveláció erejével hatott a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában szereplõ, Dohnányi Ernõ mûveibõl összeállított március 23-i hangverseny a pesti Festetics-palota gyönyörû tükörtermében.
Hogyan nyel el minket a víz és a halál – Index.hu – Valuska László | 2010-03-28
A rendet kellett megtanulnia Orpheusznak, hogy megmentse szerelmét. A kockába zárt mozdulatlanság izgalma dán Hotel Pro Forma elõadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Operation: Orpheo címmel. Keverik a geometriát a színházzal, az operával és az építészettel.
Kreatív kirakat – Artpiac.com | 2010-03-28
Kreatív kirakatokra szavazhatunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
Skubizzátok Budapesten a kirakatokat, mert egy verseny keretében fiatal designerek meglepõ elemekkel díszíthették ki a felajánlott kirakat helyeket.

Faust elkárhozása a Mûvészetek Palotájában – Echo TV | 2010-03-28
A francia Hector Berlioz ritkán hallható monumentális mûvét, a Faust elkárhozását mutatja be hétfõn este a Mûvészetek Palotájában a Budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor vezényletével, Lukáts Andor rendezésében a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
Lovag volt, dráma nem – MixOnline | 2010-03-28
A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként mutatták be Victor Hugo "A királykisasszony lovagja" címû romantikus drámáját a Thália Színházban. A darabot Léner András Horváth Lili, Kolovratnik Krisztián, Hujber Ferenc és Méhes László fõszereplésével rendezte meg. Kritika.
Álmodozók – Olvass bele.hu | 2010-03-28
Álmodozók - Thália Színház - Álmodozók (Fotó: Földházi Balázs)
Több úton a halhatatlanságba - SERENADE / THE PROPOSITION – NetRiport.hu | 2010-03-28
Az amerikai Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company másodszor vendégszerepel Magyarországon: 1993-ban a finom provokáció, a zabolátlanság, a szinte forradalmi hév sugárzott előadásukból. Most muzeális, nemzeti klasszikussal érkeztek hozzánk. Zavarba ejtő élmény volt.
Lear király – Színházajánló.hu – Ugrai István | 2010-03-28
Van benne rendszer

Jó-e, ha a rendezõ választ magának darabot? Jó-e, ha már elõre víziója van a produkció megvalósításáról? Megél-e egy adott színház adott körülményei között az elképzelés találkozása a színészekkel? Szerencsés-e, ha egy repertoárról frissen levett darab más rendezésben születik újjá ugyanott? Megannyi kérdés, amellyel elõzetesen meg kellett küzdenie a Lear királynak - azonban Gothár Péter rendezõ, valamint a Nemzeti Színház társulata jött, látott és tulajdonképpen gyõzött.
MGP: Lear úr – Színház.hu | 2010-03-28
Varró Dániel új fordításában mutatta be a Nemzeti Színház a Lear királyt. Szemtelen, lendületes, friss, frivol, tréfákkal pompázó, mégis emelkedett az új szöveg. Idõszerûsítései nem sértõ lelemények, gazdagítják a szöveget. Játékosságuk az egykori földszinthez szólnak. A költõt nem félemlítette meg a rettenetes tekintélyû klasszikus tragédia. Gothár Péter rendezõt kissé félrevezette a szöveg.
Új fordításban a Lear király a Nemzeti színpadán – Nyelv és Tudomány | 2010-03-28
Három éven belül másodszor dolgozza fel Shakespeare Lear király címû drámáját a Nemzeti Színház; ezúttal Varró Dániel fordításában.
Jubileumi, tavaszi - Fesztivál harmincadszor – Tiaramagazin.hu | 2010-03-28
Március 19-én kezdődik a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely április 5-ig szinte éjjel-nappal különleges programokkal várja a színvonalas szórakozás hazai és külföldi híveit. Csemegékben idén sem lesz hiány, hiszen Paco de Luciától a Dán Királyi Balettig megannyi külföldi nagyság szórakoztatja majd egy vagy több este erejéig a nagyérdeműt.
MAGÁNYOS DALNOK A TÖMEGBEN Ballet Flamenco de Andalucía / Thália Színház, BTF 2010 – Revizor – TÓTH ÁGNES VERONIKA | 2010-03-27
A maga nemében lehengerlõ produkció a Ballet Flamenco de Andalucía elõadása, bár a cante jondo-ból "fergeteges" show-t csinálni nem feltétlenül lorcai gesztus. Egy zseniális, melankolikus dalnok azért akad a háttérben.
MILYEN KÉPBEN VAGYUNK? XXVIII. Magyar Sajtófotó kiállítás / Magyar Nemzeti Múzeum, BTF 2010 – Revizor – SZÜTS MIKLÓS | 2010-03-27
Az örök kérdés: díjra érdemes lesz-e egy – amúgy esetlegesen (nem) komponált, nem túl érdekes – pillanatkép csupán attól, hogy a képen látható barrettsapkás ember, aki egy erdei lejtõn megcsúszván karját lengetve küzd az egyensúlyáért, történetesen a Magyar Köztáraság elnöke?
2009 kalendáriuma a fényírók szemével – Székelyhon – Szõcs Lóránt | 2010-03-27
Legobjektívebb mesélõk mindig is a fotók. A Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaként szereplõ XXVIII. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban látogatható 2010. március 19. és április 25. között, megdöbbentõ erõvel fogalmazza meg az elmúlt év legfontosabb történéseit.
Dán és magyar komolyzenei kapcsolatok – Székelyhon – Szőcs Lóránt | 2010-03-27
"2010-ben Dánia a vendégünk. Valójában, már három éve készültünk erre a programsorozatra. A Magyarországnál kisebb ország több rendezvénnyel is jelentkezik, mivel rendkívül gazdag kultúrával rendelkezik" - emelte ki Zimányi Zsófia, a Budapesti Tavaszi Fesztivál igazgatója.
Rebecca fénye és árnyai – MixOnline.hu – Malina Adrienn | 2010-03-27
A Manderley ház asszonya megérkezett a Budapesti Operettszínházba. A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatták be Sylvester Lévay és Michel Kunze "Rebecca" címû musicaljét. Daphne du Maurier regényébõl Hitchcock már Oscar-díjas filmet készített, de a zenei változata sem marad le a mû hírnevétõl.
Tollfosztás - oktatás, színház és romaügy együtt – HölgyFórum.hu | 2010-03-27
Hat roma fiatal szokatlan vállalkozásba fogott a közelmúltban, amikor Balogh Rodrigó rendezõ, oktató vezetésével az általa írt Tollfosztás címû darabot kezdték próbálni, azzal a céllal, hogy április 2-án a Budapesti Tavaszi Fesztiválon profi felnõtt társulatok mellett mutatkozzanak be.
Richter, ezúttal könyvben – Fidelio.hu | 2010-03-27
Nemrég jelent meg a tizennégy lemezbõl álló Richter-sorozat, most pedig egy izgalmas könyvet vehetünk a kezünkbe Karl Aage Rasmussen jóvoltából.
Hogyan nyel el minket a víz és a halál – Index.hu – Valuska László | 2010-03-27
A rendet kellett megtanulnia Orpheusznak, hogy megmentse szerelmét. A kockába zárt mozdulatlanság izgalma dán Hotel Pro Forma elõadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Operation: Orpheo címmel. Keverik a geometriát a színházzal, az operával és az építészettel.
TOLLFOSZTÁS – PR Herald | 2010-03-27
Hat roma fiatal szokatlan vállalkozásba fogott a közelmúltban, amikor Balogh Rodrigó rendezõ, oktató vezetésével az általa írt "Tollfosztás" címû darabot kezdték próbálni, azzal a céllal, hogy 2010. április 2-án a Budapesti Tavaszi Fesztiválon professzionális felnõtt társulatok mellett mutatkozzanak be. Magyarországon jelenleg még a gyermekszínházi fesztiválokon is csupán felnõtt társulatok szoktak fellépni, az pedig végképp példátlan, hogy 10-22 éves fiatalok felnõtteknek játszanak. A cigányság jelenét kendõzetlenül ábrázoló színházi produkció nem csupán kulturális szempontból jelent áttörést, hanem az oktatás terén is, hiszen a próbafolyamat alatt azok a fiatalok is bizonyíthatták rátermettségüket, akik az iskolában eddig csupán kudarcokkal szembesültek, és akikrõl tanáraik már-már lemondtak.

A vörös Vágyacska feltárja önmagát – Index.hu – Valuska László | 2010-03-27
Egymást verték a színészek, a horvát színjátszást szidták, majd a kis vörös Vágyacskát is megvillantották a Horvát Nemzeti Színház Turbo Folk címû elõadásában. Sokkoló és agresszív horvát valóság a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett Nemzetközi Színházi Találkozón.
Menjek vagy maradjak – Kennedy vagy Kapj el, ha tudsz – FigyelõNet | 2010-03-27
Március utolsó hétvégéjét búcsúztathatjuk kolbászevéssel Békéscsabán, majd zsíros kezünket a nadrágunkba törölve, összecsaphatjuk tenyerünket és bokánkat az Országos Táncháztalálkozón, végül megpihenhetünk az Idegenek a kertemben címet viselõ dokumentumfilm-fesztiválon.
HAJRÁ DÓZSA! Erkel Ferenc: Dózsa György / Magyar Állami Operaház, BTF 2010 – Revizor – László Ferenc | 2010-03-25
kiegyezés évében bemutatott Dózsa György keresztmetszetével útjára indult a tavaszi fesztivál bicentenáriumi Erkel-sorozata. A létéért Erkelnek hálás Filharmóniai Társaság koncertje figyelemreméltó kedvcsinálónak bizonyult.
REBECCA AZ OPERETTBEN – Z'ArtKor | 2010-03-25
Tudósítás - Színház - videó
Álmodozók - filmszínházi õsbemutató – KultúrPart.hu | 2010-03-25
A 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik legnagyobb érdeklõdéssel várt produkciója az Álmodozók címû darab õsbemutatója volt 2010. március 24-én 19:30-tól a Thália Színházban.
Álmodozók - film-színházi õsbemutató – ClassFM | 2010-03-25
A hatodik napja zajló 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik legnagyobb érdeklõdéssel várt produkciója az Álmodozók címû darab õsbemutatója. Az 1968-as diáklázadásokat megidézõ Bernardo Bertolucci film alapján készült színpadi mûvet Dicsõ Dániel rendezésében mutatják be szerdán este a Thália Színházban.
Színdarab dolgozza fel a romagyilkosságokat – C-Press Hírügynökség | 2010-03-25
A 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon a társadalmi felelõsségvállalás jegyében - Roma vagyok - magyar vagyok címmel cigány származású mûvészek mutatkoznak be. A zenei, képzõmûvészeti programok mellett, a közönséget egy színházi õsbemutató is várja.

Romagyilkosságok gyerekszereplõkkel – NOL TV.hu | 2010-03-25
Amatõr, hátrányos helyzetû roma gyerekek együtt készül egy színdarab, mely sajátos módon dolgozza fel a tavalyi romagyilkosság sorozatot. Balogh Rodrigó Tollfosztás címû darabját a Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatják be április 2-án. A fiatal roma rendezõ a játékon túl a való életre is felkészíti a gyerekeket. Az egyik próbán jártunk.
Power Games / Hatalmi játszmák – EuroAstra | 2010-03-25
Power Games / Hatalmi játszmák címmel dán mûvészek és mûvészcsoportok munkáit bemutató kiállítás nyílt 2010. március 19-én a Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeumban a Budapesti Tavaszi Fesztivál elsõ hivatalos eseményeként.
A 40 ezerért eladott Feri bácsi – Képek a 28. Magyar Sajtófotó – NOL.hu | 2010-03-25
Nincsenek nyolclábú kutyák ugyanis, és patakvér sincs, nyilvános akasztást sem celebrálnak a magyar fotósok. Nincs is szükségük ilyesmire, hogy belénk lopják a szomorúságot. Ahogy a mosolyfakasztáshoz sem szükséges nyilvánvaló geg.
KIÛZETÉS A PARADICSOMBÓL - NEMZETI SZÍNHÁZ: LEAR KIRÁLY – Z'ArtKor.hu | 2010-03-25
Recenzió - színház
ÚJ ESÉLY Sylvester Lévay–Michael Kunze: Rebecca / Budapesti Operettszínház – Revizor – Papp Tímea | 2010-03-24
A Rebeccával a harmadik Lévay–Kunze-musical került a Budapesti Operettszínház repertoárjára. A színház életében mindegyik fontos állomás volt, de mind közül ezt érzem a legnagyobb jelentõséggel bírónak.
DÁN KOLORIT A Dán Nemzeti Kamarazenekar koncertje – Revizor – Malina János | 2010-03-24
Carl Nielsen és Mozart kompozícióival mutatkozott be a Fischer Ádám vezényelte Dán Nemzeti Kamarazenekar a Tavaszi Fesztivál második napján a Mûvészetek Palotájában.
A HALOTT EMBER VISSZANÉZ "Szellemidézés" - Vendégünk Halász Péter – Revizor – Müllner András | 2010-03-24
Halász kísértetiessége, pontosabban a kísértetiesség iránti vonzalma rabul ejtõ, a dolog innentõl már tényleg a szellemidézés körül forog.
Törõcsik és Bodrogi bolondozott – Blikk.hu | 2010-03-24
„Nem voltam jó a Bolondban” vallja Törõcsik Mari (74) két évvel ezelõtti szerepére emlékezve – illetve nem emlékezve, hisz a Nemzet Színésze saját bevallása szerint minden szerepét elfelejti, ahogy leveszik a mûsorról.
Exkluzív interjú a világhírû siket dobossal – RTL Klub.hu | 2010-03-24
Evelyn Glennie angliai otthonában fogadta a Fókuszt, és megmutatta nekünk majdnem kétezer hangszerbõl álló gyûjteményét. A Grammy díjas mûvész tizenkét évesen egy betegség miatt süketült meg. A baráti hangulatú interjúban azt is elmesélte, hogyan tanult meg a testével hallani.
Hatalmas siker a Rebecca – Prae.hu – Danczi Csaba László | 2010-03-24
2010. március 18-án este elsõ alkalommal került színre Lévay Sylvester és Michael Kunze Rebecca címû musical elõadása. A Budapesti Operettszínház és a Budapesti Tavaszi Fesztivál közös produkciója már a sajtóbemutató közönségét elvarázsolta. Hatalmas tapssal üdvözölték az elõadás alkotóit és szereplõit.
Dán dilemmák – Litera.hu | 2010-03-24
A Magyar Lettre Internationale folyóirat dán számának bemutatója a Tavaszi Fesztivál keretében.
ÚJRAÉLESZTÉS UTÁN KIVÉGZÉS Dán Királyi Balett / Operaház, MûPa, BTF 2010 – Revizor – Maul Ágnes | 2010-03-24
A tavaszi fesztivál alkalmából Budapestre érkezett Dán Királyi Balett két egymást követõ estén mutatkozott be a hazai közönségnek. Az 1748 óta létezõ neves társulat két produkcióját látva az elcsépelt morbid poén juthat eszünkbe: A mûtét sikerült, a beteg meghalt.
TAVASZI VÁLASZTÁS - KOCKÁZATOK NÉLKÜL Kreatív Kirakat pályázat / OTP, BTF 2010 – Revizor – Zöldi Anna | 2010-03-24
A Budapesti Tavaszi Fesztivál elérte azt a kort, melyrõl sokan közülünk ma már csak ábrándoznak: idén töltötte be a harmincat. Ebben a korban még nem jelenthet problémát a folytonos megújulás, s a fesztivál friss ötlettel rukkolt elõ: kreatív kirakatokkal szórta tele a várost.
MIT KERESETT MOHAMED A BEJZLIBEN? Richard Strauss: A rózsalovag / Magyar Állami Operaház, BTF 2010 – Revizor – Csont András | 2010-03-24
"Limonádét nem vezénylek!" - kiáltott fel Klemperer. Aztán persze mégis eldirigálta. Az anekdota jól jellemezheti az opera státuszát a repertoárban: az egyik oldalon a szakértõk megvetése, a másikon a hatalmas közönségsiker, mely végül a szakértõket is maga alá temeti. A siker ezúttal sem maradt el.
30 madár szorult a pesti pláza kirakatába – KultúrPart.hu | 2010-03-23
A Kreatív Kirakatversenyt a Budapesti Tavaszi Fesztivál hirdette meg, a játék lényege, hogy a fesztivál tiszteletére húsz bankfiúk kirakata kapott új, tavaszias dizájnt.
Vásáry Tamás: Ölelést zongorázol, vagy inkább két téglával összecsapod a szerelmed fejét? – InfoRádió | 2010-03-23
A könnyekig meghatják Vásáry Tamást Frédéric Chopin, a romantika egyik legnagyobb zeneszerzõjének mûvei. A világhírû zongorista, aki az InfoRádiónak adott interjúban a lengyel mûvészhez és darabjaihoz fûzõdõ kapcsolatáról beszélt, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében március 28-án Chopin-estet ad.
Dán ékszerkiállítás az Iparmûvészeti Múzeumban – Nõk Lapja Café | 2010-03-23
A dán ékszermûvészet történetébe vezeti be az érdeklõdõket a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) programjaként szombaton nyílt Ékszerdoboz Dániából - kortárs dán ékszerkiállítás címû kiállítás az Iparmûvészeti Múzeumban Budapesten.
Elkezdõdött a Budapesti Tavaszi Fesztivál – MTV.hu | 2010-03-23
A Ma Reggel vendége Kolovratnik Krisztián - színmûvész, Horváth Lili - színmûvész.
Új fordításban a Lear király a Nemzeti színpadán – Prae.hu | 2010-03-23
Három éven belül másodszor dolgozza fel Shakespeare Lear király címû drámáját a Nemzeti Színház; a péntektõl játszott tragédiához Varró Dániel készített új fordítást.
A rózsalovag – Mûvész-világ.hu | 2010-03-23
Richard Strauss világszerte játszott mûve, A rózsalovag kerül színre a Magyar Állami Operaházban Andrejs Zagars, a Lett Nemzeti Opera fõigazgatója rendezésében.
Nem hagyományos Rózsalovag – Fidelio.hu | 2010-03-23
A rózsalovag a legutóbbi idõkig közel azonos módon került színre, Strauss ugyanis úgy kívánta, hogy a díszlet- és jelmeztervezõk minél hûebben kövessék Alfred Roller az 1911-es drezdai õsbemutatóra készített színpad- és kosztümterveit. Az Operaházban az Andrejs ®agars rendezte produkció azonban szakít e tradícióval.
Rózsalovag érkezik az Operaházba – Zene.hu | 2010-03-23
Strauss népszerû, három felvonásos vígoperáját mutatják be Budapesten március 20-án és 21-én. Az mû német nyelven szólal meg, librettóját Hugo vont Hofmannsthal jegyzi.
Mucsai Don Giovanni - A rózsalovag bemutatója az Operaházban – Olvass bele.hu – Bedõ J. István | 2010-03-23
Éppen száz éve íródott Hugo von Hofmannstahl szövegkönyvére Richard Strauss mûve, ez a gunyoros fintor - és ugyanakkor a keringõ felmagasztosulása, több mint fél évszázaddal a másik Strauss-família életmûve után.
Három évtizede mûködik sikeresen a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Székelyhon – Szõcs Lóránt | 2010-03-23
Politikától függetlenül, csak a mûvészeti színvonal, no meg persze az idegenforgalom növelése érdekében mûködik sikeresen a Budapesti Tavaszi Fesztivál, mely március 19-én kezdõdött, és amelyre portálunk újságíróját is meghívták. Az alábbiakban a fesztivál igazgatójával, Zimányi Zsófiával készült beszélgetésünket olvashatják.
Hatalmi játszmákkal indult a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Lánchíd Rádió | 2010-03-23
A "PowerGames" (Hatalmi játszmák) címû dán kortárs képzõmûvészeti kiállítással nyílt meg pénteken délután a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) a Ludwig Múzeumban. A 65 helyszínen 130 programot felvonultató fesztivál nyitórendezvényén részt vett a dán trónörökös pár is, Õ Királyi Fensége Frigyes, dán koronaherceg és Mária koronahercegnõ.
Erkel a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Szent Korona Rádió | 2010-03-23
Három teljes operát és három mû keresztmetszetét játsszák a Budapesti Tavaszi Fesztiválon abból az alkalomból, hogy 200 éve született Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtõje.
Jelentés a gyönyörök kertjébõl – Fidelio.hu – Kállai Katalin | 2010-03-23
Õrülésének hullámzó fázisairól akár pszichológiai tanulmányt lehetne írni, de minek. Sanszos, hogy ez a Lear modernkori színháztörténetet ír.
A kardnyelõ király – NOL.hu – Zappe László | 2010-03-23
Shakespeare: Lear király. Nemzeti Színház
Az elõadás szórólapjain, plakátjain, szövegkönyvének címlapján Kulka János kardot nyom vörösre festett szájába. Ez az elõadás emblémája. De az utóbbi néhány színházi évad emblémája is lehetne. Már csak azért is, mert az elõadásban nem tudható igazán, ki nyeli a kardot. Az õrült királytól természetes gesztus, hogy bohóccá változik, viszont teljes képtelenség, hogy kiképzett artista váljék belõle. A kardnyelõ trükk nem a jellem alakulásának része, hanem színészi illusztráció és attrakció a közönség számára. Tudatos átlépés a szélsõséges pszichológiai helyzetbõl a szimbolikus abszurdba és kilépés a cselekménybõl.
"Itthon még sehogyan sem tudok tiszta lappal mûködni" - Interjú Alföldi Róberttel – Népszava.hu | 2010-03-23
Alföldi Róbertnek, a Nemzeti Színház igazgatójának elõször volt bemutatója színészként saját színházában, Shakespeare Lear királyában Cornwallt játssza. A direktort többek között arról kérdeztük veszélyben érzi-e igazgatói pozícióját a választások után.
Lear király a Nemzetiben – MTV.hu | 2010-03-23
A kérlelhetetlenség tragédiájának hívják Shakepeare legnehezebb, mégis egyik legnépszerûbb tragédiáját. A Lear, most a Tavaszi Fesztivál bemutatója a Nemzeti Színházban. Varró Dani újrafordítását Gothár Péter Kulka Jánossal a címszerepben rendezte meg. A filmesként is népszerû rendezõ úgy mutatja be Lear drámáját, ahogy Shakespeare is írta az egyik szereplõnek: "Amilyen a kor, olyan az ember".
A francia romantika idõszakára hajaz A királyasszony lovagja – Székelyhon – Szõcs Lóránt | 2010-03-23
Victor Hugo romantikus drámája A királyasszony lovagja volt a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik nyitóelõadása. A Thália Színházban március 19-én, péntek este tartott bemutató elõadás szereplõi átvették a romantikára jellemzõ túlfûtöttséget, hevületet.
Richard Strauss: A rózsalovag - új bemutató az Operaházban – MTV.hu | 2010-03-23
A Ma Reggel vendége Bátori Éva operaénekes, Meláth Andrea operaénekes
A rózsalovag - Operaház – Olvass bele.hu | 2010-03-23
Képgaléria
BFK - BTH együttmûködés a Tavaszi Fesztivál népszerûsítésére – Turizmus Online | 2010-03-23
Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. és a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. évek óta szorosan együttmûködik a külföldi potenciális turisták Budapestre csábítása érdekében, hiszen a Budapesti Tavaszi Fesztivál kínálata rendkívül jelentõs vonzerõt ad a városnak.
Dicsõ múlt, aggasztó jelen – Kutszegi Csaba kritikája a Dán Királyi Balett vendégjátékáról – Tánckritika.hu | 2010-03-23
Az idõugrás nyilvánvalóan nem okozott gondot a dán együttesnek, a stílusváltás viszont láthatóan igen. Balanchine-ból azt teljesítették jól, ami Bournonville-ben is megtalálható: nevezetesen a precíz, technikás, fürge lábmunkát. De Balanchine-t csupán ezzel nem lehet letudni.
A Manderley-ház asszonya – az Operettszínház új bemutatója – Footer.hu | 2010-03-23
Március 19-én, a Tavaszi Fesztivál keretein belül mutatta be legújabb musicaljét a Budapesti Operettszínház. Megkockáztatjuk, hogy ezt a darabot nem csak a műfaj szerelmesei várták, hanem azok is, akik olvasták Daphne du Maurier A Manderley-ház asszonya című regényét, vagy látták a belőle készült Hitchcock thrillert Laurence Olivier, Joan Fontaine és Judith Anderson főszereplésével. Rebecca szelleme most már a színpadon is kísért, a néző pedig semmivel sem kap kevesebbet a könyvnél és a filmnél, sőt!
A Budapesti Tavaszi Fesztivált mutatta be az izraeli TV1 – Objektív Hírügynökség | 2010-03-23
Március 16-án, az izraeli állami televízió 1-es csatornájának turisztikai magazinmûsora a Budapesti Tavaszi Fesztiválról közölt bejátszást az európai tavaszi eseményeket bemutató hírblokkjában. A magazinmûsorban bejátszott filmet, valamint az összeállításhoz szükséges szakmai háttér információkat a Magyar Turizmus Zrt. izraeli külképviselete biztosította a TV1 számára – értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség.
Színdarab dolgozza fel a romagyilkosságokat – KultúrPart.hu | 2010-03-23
A 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon a társadalmi felelõsségvállalás jegyében – Roma vagyok – magyar vagyok címmel – cigány származású mûvészek mutatkoznak be. A zenei, képzõmûvészeti programok mellett, a közönséget egy színházi õsbemutató is várja.
Jubileumi tavaszi fesztivál – Zalai Hírlap | 2010-03-23
Emma Kirkby, Nigel Kennedy, a Dán Királyi Balett, Paco de Lucia - csak néhány név a nemzetközi mûvészvilág nagyjai közül, akik hamarosan a magyar fõváros vendégei lesznek. Jövõ pénteken kezdetét veszi a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely több mint két héten át, április 5-ig, estérõl estére olyan különleges kulturális csemegéket tartogat, amelyekért az ország bármely részérõl érdemes Budapestre látogatni.
A 200 éves Erkel a 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Fidelio.hu | 2010-03-23
A 200 éve született Erkel Ferenc közkedvelt és kevéssé ismert mûveit – összesen hat operáját – is megismerheti a közönség az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Az idén március 19. és április 5. között zajló nemzetközi összmûvészeti seregszemle kiemelt rendezvénysorozata a zeneszerzõ életmûvének minél teljesebb bemutatása. A 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében 65 helyszínen több mint 130 esemény valósul meg. A BTF idei díszvendége Dánia.
Szent hazám és hõs nevem szeplõtlen megmarad - Nemzetiségek.hu | 2010-03-23
Kétszáz éve született a Himnusz és a magyar opera atyja: megkezdõdött az Erkel-év
Kibeszélik Erkel Ferenc családi titkait – KultúrPart.hu | 2010-03-23
A 200 éve született Erkel Ferenc közkedvelt és kevéssé ismert mûveit is megismerheti a közönség az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF). Az idén március 19-e és április 5-e között zajló nemzetközi összmûvészeti seregszemle kiemelt rendezvénysorozata a zeneszerzõ életmûvének minél teljesebb bemutatása.
Az Erkel-évforduló megadta az alaphangot – Magyar Nemzet Online –Makrai Sonja | 2010-03-23
Március 19. és április 5. között 65 helyszínen 130 program várja a jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál közönségét. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a megszorítások ellenére idén is vállalta, hogy a hároméves szerzõdésben foglaltak szerint a meghatározott 192 millió forinttal támogatja a fesztivált.
Erkel 200 éves hatalma – MixOnline | 2010-03-23
Három teljes operát és három mû keresztmetszetét mutatják be a Budapesti Tavaszi Fesztiválon Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtõje születésének 200. évfordulója alkalmából. Két legismertebb darabja, a "Bánk bán" és a "Hunyadi László" mellett a kolozsvári opera vendégjátékában látható a "Brankovics György" zenedráma is.
BOLDOG KEZDET – A Budapesti Fesztiválzenekar Beethoven-koncertje – Revizor – Csont András | 2010-03-22
Egy elég jó és érdekes (G-dúr zongoraverseny) és egy rendkívüli (9. szimfónia) elõadás – velõsen így summázhatjuk a Budapesti Fesztiválzenekar Beethoven-estjét. Megkezdõdött a Budapesti Tavaszi Fesztivál.
Újrafordított Lear Kulkának – NOL.hu – Szemere Katalin | 2010-03-21
A Budapesti Tavaszi Fesztiválon programjában nemcsak koncertek, kiállítások és táncelõadások szerepelnek, hanem színházi bemutatók is.
Képben vagyunk: megnyílt a XXVIII. magyar sajtófotó-kiállítás – InfoVilág.hu | 2010-03-21
Nagy szakmai érdeklõdés mellett nyílt meg ma "Képben vagyunk" címmel a XXVIII. magyar sajtófotó-kiállítás és "A divat világa a fotográfiában – tegnap és ma" kísérõ kiállítás. A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként létrejött tárlat május 2-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum II. emeletén.
Dánia a díszvendége a pénteken induló Budapesti Tavaszi Fesztiválnak – BPI.hu | 2010-03-21
Dánia a pénteken kezdõdõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) díszvendége, az eseménysorozat ünnepélyes megnyitójára Magyarországra érkezik a dán trónörökös pár, valamint az ország kulturális minisztere is.
XXVIII. Magyar Sajtófotó Kiállítás – BTL.hu | 2010-03-21
Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2010. március 19. - május 2. között, a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaként a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezi meg XXVIII. Magyar Sajtófotó Kiállítást és A divat világa a fotográfiában - tegnap és ma címû kísérõ kiállítást.
Halász Péter: Szellemidézés – Cseppek.hu | 2010-03-21
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében rendezett háromnapos eseményen egykori alkotótársai tisztelegnek a négy éve elhunyt színházi rendezõ, színész, író, filmrendezõ Halász Péter elõtt.
Megnyílt a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Színházajánló.hu | 2010-03-21
A kultúra, a tudomány Magyarország legjobb és legvonzóbb arca, s erre az arcra a 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál sajátos színt varázsol, olyan színt, amelyre, aki ránéz felvidul – hangsúlyozta Hiller István oktatási és kulturális miniszter a fesztivál megnyitó ünnepségén pénteken, a Ludwig Múzeumban. A Budapesti Tavaszi Fesztivál idei díszvendége Dánia.
Hazánkban a Dán Királyi Balett – HírExtra.hu | 2010-03-21
A Dán Királyi Balett két klasszikus koreográfiájával pénteken a Magyar Állami Operaházban megkezdõdött a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A rendezvénysorozat idei díszvendége Dánia.
Károly Herceg után a dán királyi pár is nálunk szórakozik – KultúrPart.hu | 2010-03-21
Andersen, Kierkegaard, Lars von Trier – ezeket a neveket még az is hallotta, aki nem ismeri jól Dánia kultúráját. A 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon a közismert dán mûvészek mellett a kortárs alkotók munkáiba is bepillanthat a közönség március 19. és április 5. között. Mivel a rendezvénysorozat idei vendége Dánia, a nyitóelõadáson a dán trónörökös pár is részt vesz.
Elkezdõdött a Tavaszi Fesztivál – Héttorony.hu – H. Pulai Éva | 2010-03-21
A Budapesti Tavaszi Fesztivál megalapítása óta (1981) Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja. Ez az eseménysorozat világviszonylatban is jelentõsnek számít.
Dán megnyitás – Nagyítás.hu | 2010-03-21
Verõfényes tavaszra fordult az idõ a Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitó napján. Dánia a díszvendég, s a hivatalos ünnepségen ma délután a Ludwig Múzeumban Hatalmi játszmák címen a dániai kortárs képzõmûvészetbõl mazsoláznak.
Dán leckék magyaroknak – Figyelõ.hu – Dániel András | 2010-03-21
Dán pokolfajzatok! – ekként sziszegett tehetetlen dühében a svéd Helmer doktor, Lars von Trier Birodalom címû infernális szappanoperájának bomlott lelkû sebésze, valamikor a kilencvenes évek közepén.
"Hatalmi játszmákkal" nyílt meg a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Magyar Online | 2010-03-21
A PowerGames/Hatalmi játszmák című dán kortárs képzőművészeti kiállítással nyílt meg pénteken délután a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) a Ludwig Múzeumban. A 65 helyszínen 130 programot felvonultató fesztivál nyitórendezvényén részt vett a dán trónörökös pár is, Ő Királyi Fensége Frigyes, dán koronaherceg és Mária koronahercegnő.
Kulka még nem elég öreg Lear-nek – Mixonline.hu | 2010-03-21
Kulka János sokmûfajú színész. Legyen az tragédia, vígjáték vagy musical, a Kossuth-díjas színész könnyedén megbírkózik vele. A Nemzeti Színházban egymást érik premierjei. "Úri muri", "Ármány és szerelem, "Lear király". Három dráma. De amíg elõbbi kettõ bemutatóján már túl van, a Lear király még csak most következik.
Kulka János: a bizalom jele, hogy eljátszhatom az õrült királyt – Stop.hu | 2010-03-21
A Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola után a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerzõdött, majd a Kaposvári Csiky Gergely Színház következett. Kulka János 1993-tól a Radnóti Színház, 2003-tól a Nemzeti Színház tagja. A Kossuth-díjas színész a bizalom jelének véli, hogy ennyi idõsen eljátszhatja az õrült királyt. Azt mondja, a korral egyre felszabadultabb a színpadon, de a kétségei is erõsebbek.
Hujber Ferencnek meg kell tanulnia a közepébe vágni – Index.hu | 2010-03-21
Hujber Ferenc a pénzért, a szórakozásért, és az emberek miatt vállalta a Reggeli mûsorvezetését. A kritikusai szerint – és most nem a Velvet kommentelõirõl beszélünk – meg kell tanulnia, hogy a beszélgetéseket nem kezdheti Ádámtól és Évától. Ugyanakkor szerinte nem ez volt a legnagyobb kihívás azéletében, hanem az, hogy családapaként már nem lázadhat a rendszer ellen.
Hujber megint drámázik – Nana.hu | 2010-03-21
Ármány, szerelem, pénz- és hatalomvágy: mindez néhány órán belül. Ráadásul Hujber Ferencnek még kivételes erõnlétére is szüksége lesz.
Óriási sikerrel tért vissza Szinetár Dóra – KultúrPort.hu | 2010-03-21
2010. március 18-án este elsõ alkalommal került színre Lévay Sylvester és Michael Kunze Rebecca címû musical elõadása.
Rebecca elindul hódító útjára a Budapesti Operettszínházban – BellaCafe.hu | 2010-03-21
A Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös produkcióként mutatja be a Budapesti Operettszínház a Rebecca címû musicalt, Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra, illetve Vágó Zsuzsi és Szabó P. Szilveszter fõszereplésével.
Rebecca-premier az Operettszínházban – A musical szerelmesei | 2010-03-21
Az Elisabeth és a Mozart! szerzõpárosának újabb musicalje kerül a Budapesti Operettszínház színpadára. A Manderley-ház asszonya címû regénybõl készült Rebecca bemutatója a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében lesz.
Ki lesz brácsás? – NOL.hu – Fáy Miklós | 2010-03-21
Mivel zongorázni elég nehéz negyven fölött megtanulni, a legkézenfekvõbb megoldás a zenekar.
Mi a kotta? - Furcsa dolog – Mancs.hu | 2010-03-21
"Megcsináljuk és bemutatjuk. Sõt azt is hajszálpontosan tudom, mi lesz a reakció. Nyilván az, hogy a darab ismét nem tesz eleget az általános elvárásoknak, hogy ismét szégyenletesen csalódniuk kellett, hogy még mindig nem született meg az a vígopera, amire a német nép évtizedek óta vár. Az operánk tehát meg fog bukni. Ám amíg elkészül, jókat szórakozunk majd." A páratlan librettista, Hugo von Hofmannsthal visszaemlékezése szerint e látnoki szavakkal fordult hozzá és serkentette munkára 1910 márciusában, azaz kereken száz esztendõvel ezelõtt Richard Strauss, ám a buzdító zeneszerzõi jóslat csak felerészben teljesedett be.
Rés a présen - "Mert megkért rá" - Novák Erik filmes – Mancs.hu | 2010-03-21
A Tavaszi Fesztivál részeként mutatjátok be a Szellemidézés címû produkciót Halász Péter emlékére, március 19-tõl három napig a Mûcsarnokban. Mondj valamit a koncepcióról!
Halász Péter - Szellemidézés – Népszava Online | 2010-03-20
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Mûcsarnokban március 19-én 19 órától március 21-én 24 óráig folyamatosan, három napon át tartó eseményen egykori alkotótársai tisztelegnek a négy éve elhunyt színházi rendezõ, színész, író, filmrendezõ Halász Péter elõtt.

Az extrém hegedûstõl az opera Marlon Brandójáig – Napi Gazdaság Online – Domokos Erika | 2010-03-20
A régi és új jegyében, klasszikus és modern produkcióknak egyaránt helyet adva szervezte meg idén a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivált (BTF) a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.
Kezdõdik a Tavaszi Fesztivál – Figyelõ.hu | 2010-03-20
Pénteken kezdõdik a XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia a díszvendége; a rendezvénysorozat hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget április 5-ig.
Remekmûvek a (bank)fiókban – Napi Gazdaság Erika | 2010-03-20
Budapesten az õszi Fesztivál feledteti az õszt, a Tavaszi Fesztivál viszont azt jelzi, hogy újra itt a tavasz. Nincs ez idén se másként. Ha az OTP Bank fiókok közelében sétálunk, akkor már most megérint minket egy kis tavaszi hangulat, mert a Tavaszi Fesztivál jegyében a bankok kirakataiba már beköltözött a tavasz.
Erkel és a celebek – Harmincéves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Heti Válasz – V. Nagy Viktor | 2010-03-20
Kultúra Tizenhét nap, hatvanöt helyszín, százharminc program, tizenkét magyarországi bemutató, nyolc õsbemutató - ez a március 19-én kezdõdõ Budapesti Tavaszi Fesztivál számszerû összegzése. Pedig az idén harmincadik születésnapját ünneplõ seregszemlét az idõ és a pénz szorításában a rendszerváltás után a megszûnés fenyegette.
Harminc éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Metropol.hu | 2010-03-20
Ma kezdõdik a XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia a díszvendége; a rendezvénysorozat hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget április 5-ig.
Megnyílt a Magyar Sajtófotó kiállítás – Metropol.hu | 2010-03-20
Nagy szeretet és gondoskodás veszi körül ma Magyarországon a fotográfiát - mondta Eötvös Pál, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke a XXVIII. Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitója elõtti sajtótájékoztatón csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Menjek vagy maradjak – Matt Bianco vagy A Sakál napja – Figyelõ.hu | 2010-03-20
A hétvégén itt kísértenek a nyolcvanas évek végének jazzdiszkói, a felnõttek Beethovent, a gyerekek Erkelt, Mahlert és Chopint fogyaszthatnak, 25 éves a 100 tagú Cigányzenekar, és ismét kiállnak a zenészek a rasszizmus ellen.
Kezdõdik a Tavaszi Fesztivál – Figyelõ.hu | 2010-03-20
Pénteken kezdõdik a XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia a díszvendége; a rendezvénysorozat hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget április 5-ig.
Dánia a díszvendége a pénteken kezdõdõ Budapesti Tavaszi Fesztiválnak – TelePress Hírügynökség | 2010-03-20
Dánia a pénteken kezdõdõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál díszvendége. Az eseménysorozat ünnepélyes megnyitójára, Magyarországra érkezik a dán trónörökös pár, valamint az ország kulturális minisztere is. Frigyes dán koronaherceg és Mária koronahercegnõ péntek délután részt vesz a Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeumban nyíló Power Games - Hatalmi játszmák címû kiállítás megnyitóján.
"Deficites az ország" – Magyar Sajtófotó kiállítás- Szeretet és gondoskodás a fotográfia iránt – KultúrPort.hu | 2010-03-20
Nagy szeretet és gondoskodás veszi körül ma Magyarországon a fotográfiát - mondta Eötvös Pál, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke a XXVIII. Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitója elõtti sajtótájékoztatón csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Halász Péter magáévá teszi a Mûcsarnokot – Index.hu | 2010-03-19
Halász Péter halála elõtt felravatalozta magát a Mûcsarnokban, most szellemként újra elfoglalja. 24 órás filmet készítettek az emberrõl, aki maga volt a színház. Háromnapos kiállításon ünneplik meg õt.
Magyarországra látogat a dán trónörökös – Index.hu | 2010-03-19
Magyarországra látogat pénteken Frigyes dán trónörökös és felesége, Mary hercegnõ Sólyom László köztársasági elnök meghívására, közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal szerdán.
A meleg mûvészpár szerint imádja magát Dánia – Origo.hu – Dömötör Ági | 2010-03-19
Dánia idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége, ennek jegyében a skandináv ország több produkcióval képviselteti magát a mûvészeti rendezvényen, de legérdekesebbnek a Ludwig Múzeum kortárs képzõmûvészeti kiállítása tûnik.
Pénteken a dán trónörökös jön Budapestre – Népszava Online | 2010-03-19
Magyarországra látogat pénteken Frigyes dán trónörökös és felesége, Mary hercegnõ Sólyom László köztársasági elnök meghívására - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal szerdán.
A dán trónörökös is Budapestre érkezik – Magyar Nemzet Online | 2010-03-19
Magyarországra látogat pénteken Frigyes dán trónörökös és felesége, Mary hercegnõ Sólyom László köztársasági elnök meghívására – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal szerdán az MTI-vel.
Power games – Magyarországra látogat a dán trónörökös és felesége – Ma.hu | 2010-03-19
Magyarországra látogat pénteken Frigyes dán trónörökös és felesége, Mary hercegnõ Sólyom László köztársasági elnök meghívására - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal szerdán az MTI-vel.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelt promóciója Ausztriában – Budapest Online | 2010-03-19
Az osztrák turisták közel harmada külföldre kulturális és városlátogatási motivációval indul útnak, ezért a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviselete a Fesztiválok Évében az osztrák piacon megkülönböztetett hangsúlyt helyez a Budapesti Tavaszi Fesztivál, mint turisztikai attrakció promóciójára is.
25. születésnapját ünnepli a 100 Tagú Cigányzenekar – Kis-Kunság Online | 2010-03-19
A Budapesti Tavaszi Fesztiválon ünnepli 25. születésnapját a 100 Tagú Cigányzenekar.
Hallássérült zenésznõ játszik Pesten – KultúrPart.hu | 2010-03-19
Evelyn Glennie nemcsak azért különleges, mert hallássérültként vált zenei világsztárrá, pályája abban is egyedi, hogy õ az elsõ ütõhangszeres mûvész, aki kizárólag szólistaként építette fel karrierjét.
Hujber Ferenc a magasból ereszkedve játszik – KultúrPart.hu | 2010-03-19
A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként mutatják be Victor Hugótól A királykisasszony lovagja címû romantikus drámát, amiben Horváth Lili másfél év kihagyás után tér vissza a színpadra.
Hatalmi játszmák - Dán kiállítás a Lumúban – Metropol.hu | 2010-03-19
Dán mûvészek és mûvészcsoportok munkáit bemutató kiállítás nyílik pénteken PowerGames / Hatalmi játszmák címmel a Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeumban a Budapesti Tavaszi Fesztivál elsõ hivatalos eseményeként.
Hatalmi játszmák a Ludwigban – ATV.hu | 2010-03-19
Frigyes dán koronaherceg és Mária koronahercegnõ péntek délután részt vesz a Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeumban nyíló Power Games - Hatalmi játszmák címû kiállítás megnyitóján. A tárlaton dán alkotók és mûvészcsoportok munkáit mutatják be. Az esemény után a dán koronaherceget és feleségét fogadja a Sándor-palotában Sólyom László köztársasági elnök, majd együtt részt vesznek a Magyar Állami Operaházban a Budapesti Tavaszi Fesztivál hivatalos nyitóünnepségén, a Dán Királyi Balett elõadásán.
Magyar Sajtófotó kiállítás a Nemzeti Múzeumban – Híradó.hu | 2010-03-19
Nagy szeretet és gondoskodás veszi körül ma Magyarországon a fotográfiát - mondta Eötvös Pál, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke a XXVIII. Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitója elõtti sajtótájékoztatón csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban. Mint a MÚOSZ vezetõje megjegyezte, hazánkban számos intézmény nem mûködik megfelelõen, "deficites az ország", így a magyar sajtót is gyakran érik kritikák. A fotográfia azonban kivétel - tette hozzá Eötvös Pál, a kedvezõ jelek között megemlítve a Magyar Távirati Iroda múlt héten a MÚOSZ székházában megnyílt fotókiállítását, illetve az MTI és a Népszabadság fotóarchívumainak tevékenységét.
Roma gyász és romániai árvák a Magyar Sajtófotó Kiállításon – Origo.hu | 2010-03-19
Három éve az MTV székház ostroma, két éve a bezárt OPNI, tavaly Kolonics György halála volt a vezérmotívum a Magyar Sajtófotó Kiállításon. Idén a roma gyász hatotta meg a zsûrit, a fõdíjnak számító MÚOSZ-nagydíjat Szandelszky Béla, az AP fotóriportere érdemelte ki Roma gyász címû fekete-fehér képriportjával.
Jubilál a 100 Tagú, visszatér a prímáskirály – Index.hu | 2010-03-19
25 éve mûködik a 100 Tagú Cigányzenekar. A jubileumi évadot szombaton koncerttel nyitják meg a Thália Színházban, ahol a 85 éves Boross Lajos prímás újra játszani fog.
65 helyszín, 130 program – megkezdõdött a harmincadik Tavaszi Fesztivál – Duna Televízió | 2010-03-19
Kirakatban – Inspiral.hu | 2010-03-18
A 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP bank közös pályázatot hirdetett a bank egyes budapesti kirakatainak kreatív berendezésére.
Nocsak! Hát ez mi? - Frissítve – I love Bp. blog | 2010-03-18
Itt járt volna a Kétfarkú Párt? Valakinek elvitte a házát, asszonyát az OTP? Különleges szigetelés? Patkánylabirintus? Hagyó Miklósnak itt is vannak érdekeltségei, csak nem volt nála Nokia-doboz? Valaki árulja már el, legyen olyan kedves, hogy tulajdonképpen mit is láthatunk a képeket?

"Detektívnek kell lenni a barokk zenéhez" – Fidelio | 2010-03-18
Ashley Solomon fuvolistát, az angol Florilegium régi zenei együttes mûvészeti vezetõjét kérdeztük, aki április 4-én ad koncertet a Florilegiummal, Emma Kirkbyvel és Michael Chance-szel a Tavaszi Fesztiválon az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
Néptánc és népzene a BTF-en – GonzoPress.hu | 2010-03-18
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is. Aki pedig nemcsak hallgatni és nézni szeretné az élõ hagyományokat, az próbára teheti a saját tehetségét az egy híján 30 éves Országos Táncháztalálkozón is.
Az opera Marlon Brandója is eljön Budapestre – GonzoPress.hu | 2010-03-18
Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. És ez nem áprilisi tréfa: az operavilág Marlon Brandójának nevezett mûvész április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Nemzetközi Színházi Fesztivál a BTF-en – Fidelio.hu | 2010-03-18
A Tavaszi Fesztivál keretein belül tavaly kelt életre a Nemzetközi Színházi Fesztivál. A 2009-es elõadások sikere után joggal bízhatunk az idei kínálatban is.
A 100 Tagú Cigányzenekar a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Népszava.hu | 2010-03-18
A Budapesti Tavaszi Fesztiválon ünnepli 25. születésnapját a 100 Tagú Cigányzenekar: az együttes, amely elõször az 1986-os fõvárosi programsorozaton mutatkozott be, szombaton a Thália Színházban ad két jubileumi koncertet.
Bertoluccitól Hitchcockig – A Tavaszi Fesztivál filmes szemmel – film.hu | 2010-03-18
Március 19-én pénteken kezdõdik a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Filmes szemüvegen keresztül vetettünk egy pillantást a színes programkínálatra. Íme, a filmhu ajánlata az elkövetkezõ két hétre, a BTF programkavalkádjából.
Néma jelek – Nemzetközi kiállítás a másságról a BTF keretében – KultúrPort.hu | 2010-03-18
Néma jelek/Mute Signs címmel nemzetközi képzõmûvészeti kiállítást rendez kilenc alkotó részvételével a másság, az elfogadás, a tolerancia témakörében péntektõl a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (MKE) a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
Dán hatalmi játszmák Budapesten – Netriport.hu | 2010-03-18
Március 19-án kezdõdik a harmincadik alkalommal megrendezett Budapesti Tavaszi Fesztivál. Az április 5-ig tartó sorozat idei díszvendége Dánia, kiemelt szerepet kapnak emellett a 200 éve született Erkel Ferenc mûvei.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelt promóciója Ausztriában – Objektív Hírügynökség | 2010-03-18
Az osztrák turisták közel harmada külföldre kulturális és városlátogatási motivációval indul útnak, ezért a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviselete a Fesztiválok Évében az osztrák piacon megkülönböztetett hangsúlyt helyez a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) mint turisztikai attrakció promóciójára is – értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség.
Halász Péter - Szellemidézés – Színház.hu | 2010-03-18
A Halász Péter - Szellemidézés elnevezésû programsorozat a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, március 19-20-21-én, a Mûcsarnok teljes területén kerül megrendezésre. A háromnapos eseményen egykori alkotótársai tisztelegnek a négy éve elhunyt színházi rendezõ, színész, író, filmrendezõ Halász Péter elõtt.
Kocsis Zoltán: Semmi baj a magyar nemzettel – InfoRádió.hu | 2010-03-18
A magyar dalmû történetének aranybetûin fölül messzebbre világít Erkel Ferenc neve, és jobban meg kellene becsülnünk - mondta az InfoRádió Aréna címû mûsorában Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoramûvész. Kiemelte: el kellett volna kezdõdni egy Erkel-összkiadásnak, illetve annak a mozgalomnak, amely megpróbálja az országhatáron kívülre is vinni mûvészetét. A Nemzeti Filharmonikusok fõzeneigazgatója szólt arról is, nagyon megkönnyítette a zenekar életét a Mûvészetek Palotája létrehozása.
Március 19-én kezdõdik a Budapesti Tavaszi Fesztivál – MR1- Kossuth Rádió | 2010-03-18
A Kultúrkör keddi adásában Filippinyi Éva Zimányi Zsófiával, a Budapesti Tavaszi Fesztivál igazgatójával beszélgetett az idei programokról.
Tollfosztás - õsbemutató a Tavaszi Fesztiválon – Magyar Online | 2010-03-18
A társadalmi felelõsségvállalás jegyében idén - Roma vagyok - magyar vagyok címmel cigány származású mûvészek mutatkoznak be a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) ideje alatt. A zenei, képzõmûvészeti programok mellett, a közönséget egy színházi õsbemutató is várja. Balogh Rodrigó Junior Prima-díjas színész-rendezõ Tollfosztás címmel az elmúlt idõszak roma gyilkosságait dolgozza fel darabjában. Az elõadás szereplõi halmozottan hátrányos helyzetû roma és nem roma fiatalok. A darab õsbemutatóját április 2-án tartják a Thália Színház Arizóna Stúdiójában.
Pénzszûkében a Tavaszi Fesztivál – HVG.hu – G. Tóth Ilda | 2010-03-18
A korábbi években megszokottnál kevesebb programot kínál az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely a tavalyinál mintegy 120 millió forinttal kevesebb pénzbõl gazdálkodhat.
30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Pesti Mûsor | 2010-03-18
2010 márciusában a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozata búcsúztatja a telet, immár 30. alkalommal. A fesztivált rendezõ Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. a klasszikus értékek magas színvonalú közvetítése mellett mindig is fontosnak tartotta, hogy teret biztosítson az új impulzusoknak.
BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL – Rafia.hu | 2010-03-18
A Budapesti Tavaszi Fesztivál Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja. Ez az eseménysorozat világviszonylatban is jelentõsnek számít. A világ minden országában számon tartják, az utazási irodák már hónapokkal elõre megkapják a tervezett mûsorfüzetet.
A magyar fõváros 50-60 helyszínén kb. 200 esemény várja nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turistákat is.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – ClassFM | 2010-03-18
Zenekari hangversenyek, kamaraestek, templomi koncertek, opera, operett és musical ínyencségek, crossover, népzene, néptánc, táncmûvészet, szabadtéri programok, kiállítások. Az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál visszatérõ látogatói már tudják: a tavasz Budapesten kezdõdik.
A tavasz 30 éve – Café Momus – Varga Péter | 2010-03-18
Harmincadik évébe lépett a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelyet immár tizenötödik éve a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. szervez, Zimányi Zsófia vezetésével. A fesztivál eredeti céljairól, történetérõl, a tizenöt évvel ezelõtti váltás miértjérõl két éve már olvashattak. 2010-ben az elsõ kérdés nagyon kézre esett...

PowerGames / Hatalmi játszmák – Irodalmi Jelen | 2010-03-18
2010. március 20-án nyílik a nagyközönség számára a PowerGames / Hatalmi játszmák címû kiállítás, mely a Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia címû programsorozatának része.
SCHUMANN ÉS CHOPIN EMLÉKEST A TAVASZI FESZTIVÁLON – Ritka gyöngyszemek a két romantikus szerzõ vokális életmûvébõl – Zeneszalon.hu | 2010-03-18
Április elsején a V4 országok kulturális intézetei rendezik meg tavaszi mûvészeti estjüket. Idén a Lengyel Intézet a házigazdája a rendezvénynek, melyre ezúttal a gyönyörû Festetics Palota tükörtermében kerül sor. A programon a 1810-es év két nagy szülöttjére, Fryderyk Chopin-re és a német Robert Schumannra emlékezünk énekhangra komponált mûveik megidézésével. Az est mûvészeti vezetõje Szilasi Alex zongoramûvész.
Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 – Est.hu | 2010-03-17
Budapest, 2010. március 19 - 2010. április 5.
Erkellel ünnepli 30. születésnapját a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Budapest.hu | 2010-03-17
Harmincadik alkalommal várja a magaskultúra rajongóit a Budapesti tavaszi Fesztivál. Az idei rendezvénysorozat díszvendége Dánia lesz. A fesztivál idén is igazodik a hazai zenetörténeti jubileumokhoz: 2010-ben a 200 éve született Erkel Ferenc hat operáját is bemutatják a tavaszi fesztiválon; ilyen rövid idõintervallumban Erkel ennyi mûvét még sosem mutatták be.
Erkel-évforduló és Tavaszi Fesztivál – TV2 | 2010-03-17
Az Erkel-évfordulót is köszönt a 30. Tavaszi Fesztivál. A mûsor vendége: Zimányi Zsófia fesztiváligazgató és Rolla János, a Liszt Ferenc Kamarazenekar vezetõje.
Táncdalfesztivál - újrahangolva – Ötvenentúl.hu | 2010-03-17
Palya Bea szüleinek ajánlja a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek táncdalfesztiválos slágereit átdolgozó új lemezét.
Hatalmi játszmák – Cseppek.hu | 2010-03-17
2010. március 20-án nyílik meg a Ludwig Múzeum Hatalmi játszmák címû kiállítása, mely a Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia címû programsorozatának része.
XXVIII. Magyar Sajtófotó Kiállítás március 19-tõl – e-MaSa.hu | 2010-03-17
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2010. március 19. és május 2. között, a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaként a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezi meg a XXVIII. Magyar Sajtófotó Kiállítást és A divat világa a fotográfiában – tegnap és ma címû kísérõ kiállítást.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál Erkel emlékév programja – Szabadidõ Magazin | 2010-03-17
A 30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 márciusában ismét fesztivállal búcsúztatja a telet. Ünneplésre készül, nem szeretne nosztalgikus hangulatba esni és nem kívánja megvonni az elmúlt három évtized mérlegét sem.
Jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Utaslap.hu | 2010-03-17
Hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget a március 19. és április 5. között megrendezendõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia lesz a díszvendége.
Jubileumi tavaszi fesztivál – Napló Online – Osváth Sarolta | 2010-03-15
Emma Kirkby, Nigel Kennedy, a Dán Királyi Balett, Paco de Lucia - csak néhány név a nemzetközi mûvészvilág nagyjai közül, akik hamarosan a magyar fõváros vendégei lesznek. Jövõ pénteken kezdetét veszi a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely több mint két héten át, április 5-ig, estérõl estére olyan különleges kulturális csemegéket tartogat, amelyekért az ország bármely részérõl érdemes Budapestre látogatni.
Palya Bea az óceán partjáról érkezett – Szabad Föld – Borzák Tibor | 2010-03-15
Kipihenve, lebarnulva érkezett meg az óceán partjáról tegnapi sajtótájékoztatójára Palya Bea, akinek most jelent meg legújabb albuma, Én leszek a játékszered címmel. Az énekesnõ tõle szokatlan, ugyanakkor izgalmas kalandba vágott: régi idõk táncdalait dolgozta fel sajátos népzenei stílusban.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Napvilág.Net | 2010-03-15
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is.
Koppenhága Pestre jön – Nõk Lapja | 2010-03-15
Idén Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatának díszvendége. A fesztivál szervezõi és a Danish Art Agency jóvoltából néhány újságíró Koppenhágában gyõzõdhetett meg arról, hogy valóban világszínvonalú, izgalmas elõadásokkal érkeznek a dán mûvészek. A kulturális élményzuhatag mellett jutott idõ egy kis városnézésre is.
Bûnügyi operett – Metropol.hu | 2010-03-13
Újabb Lévay –Kunze musicalt mutat be a Budapesti Operettszínház: a Daphne du Maurier regényébõl musicalként Rebecca címen újjáéledõ történet a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös produkcióban március 18-án mutatkozik be
a Nagymezõ utcában.
Erkel200 fesztivál – Metropol.hu | 2010-03-13
Ismert mûvészek és elõadók – Fábry Sándor, Hajós András, Falusi Mariann, Fáy Miklós, Kentaur, Káel Csaba – tolmácsolásában ismerkedhet meg a közönség a 200 éve született Erkel Ferenc életmûvével a Budapesti Tavaszi Fesztivál során.
A nõ kiütéssel gyõz – Népszabadság – Jászay Tamás | 2010-03-13
Mi köze a Manderlay-ház asszonyának a Kennedy-klánhoz? Ki említené egy lapon a kaméliás hölgyet és a bibliai Jóbot? Mi dolga Lear királynak Orfeusszal? A következõ két hétben minden kiderül: Budapestre megint beköszönt a tavaszi fesztivál.
Mintha egy hatalmas tóban mártóztunk volna meg – Népszava Online – Podhorányi Zsolt | 2010-03-13
Különleges albumot jelentetett meg Palya Bea nemrégiben: régi, a hetvenes-nyolcvanas évekhez köthetõ slágereket énekel, természetesen a saját stílusában.
Jubileumi tavaszi fesztivál – Napló Online – Osváth Sarolta | 2010-03-12
Emma Kirkby, Nigel Kennedy, a Dán Királyi Balett, Paco de Lucia - csak néhány név a nemzetközi mûvészvilág nagyjai közül, akik hamarosan a magyar fõváros vendégei lesznek. Jövõ pénteken kezdetét veszi a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely több mint két héten át, április 5-ig, estérõl estére olyan különleges kulturális csemegéket tartogat, amelyekért az ország bármely részérõl érdemes Budapestre látogatni.
A 200 éves Erkel és a díszvendég Dánia a meghatározó a 30 éves tavaszi fesztivál idei programjában – Budapesti Élet | 2010-03-12
65 helyszínen, 130 program várja az érdeklõdõket a 1010-es Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Erkel Ferencre, a nemzeti operamûfaj megteremtõjére népszerû és kevésbé ismert operáinak bemutatóival emlékezik meg a fesztivál.
Kritikus Órák márciusban – Színházi Kritikusok Céhe – Jászay Tamás | 2010-03-12
Kritikus Órák a Budapesti Tavaszi Fesztiválon: a BTF és a kritikuscéh együttmûködése keretében az idei fesztivál bizonyos elõadásai után közönségtalálkozók lesznek.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – Budapesti Piac | 2010-03-12
Hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget a március 19. és április 5. között megrendezett XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia lesz a díszvendége.A jubileumi rendezvénysorozat keretében a közönség egyaránt találkozhat zenekari hangversenyekkel, opera-, operett-, musical- és prózai színházi elõadásokkal, dzsessz-, világzenei és népzenei koncertekkel, kiállításokkal valamint táncprodukciókkal.
Lehetséges jelentés - Per Bak Jensen és Ebbe Stub Wittrup kiállítása – Art Portál | 2010-03-12
A fény dán hullámai - Kortárs dán fotográfusok kettõs kiállítása Budapesten.
Az idén, Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége, (Vendégünk Dánia) ennek keretében, a Nessim Galériában és a Budapest Galéria, Budapest Kiállítótermében március 24-tõl, két-két dán fotográfus anyagából nyílik kiállítás.
Erkel a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Stop.hu | 2010-03-12
Három teljes operát és három mû keresztmetszetét játsszák a Budapesti Tavaszi Fesztiválon abból az alkalomból, hogy 200 éve született Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtõje. Két legismertebb darabja, a Bánk bán és a Hunyadi László mellett a kolozsvári opera vendégjátékában látható a Brankovics György.
A 200 éves Erkel a 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Hírszerzõ.hu | 2010-03-12
A 200 éve született Erkel Ferenc közkedvelt és kevéssé ismert mûveit - összesen hat operáját - is megismerheti a közönség a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF). A nemzetközi összmûvészeti seregszemle március 19-én kezdõdik és április 5-ig tart. 65 helyszínen több mint 130 eseményen várják az érdeklõdõket. A BTF idei díszvendége Dánia - tájékoztattak szerdán az Erkel200 programsorozat közremûködõi.
Erkel 200 – Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 – Prae.hu | 2010-03-12
Erkel Ferenc 2010-ben lenne kétszáz esztendõs. E kerek évforduló apropóján azonban nem csupán a komponista Erkelnek, a magyar Himnusz, a Meghalt a cselszövõ vagy a Hazám, hazám szerzõjének állít emléket a Tavaszi Fesztivál, hanem egy egész korszaknak, amelyben élt és alkotott. A romantika és a felcseperedõ nemzetállamok korára, amely a magyar történelemre és kultúrára nézvést is kiemelkedõ jelentõségû, s következményei egészen a jelenig érnek.
Erkel Ferenc hat operája a Tavaszi Fesztiválon – MR1 Kossuth Rádió | 2010-03-12
Az Esti beszélgetés kultúráról szerdai adásában Sándor Erzsi és Ránki Júlia Falusi Mariannal, Fáy Miklóssal és Kentaurral beszélgetett a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában szereplõ Erkel-operákról.
A 200 éves Erkel a 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Erdély Online | 2010-03-12
A 200 éve született Erkel Ferenc közkedvelt és kevéssé ismert műveit - összesen hat operáját - is megismerheti a közönség a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon (BTF). A nemzetközi összművészeti seregszemle március 19-én kezdődik és április 5-ig tart. 65 helyszínen több mint 130 eseményen várják az érdeklődőket. A BTF idei díszvendége Dánia - tájékoztattak szerdán az Erkel200 programsorozat közreműködői.
Erkel-operák a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Lakihegy Rádió | 2010-03-12
Három teljes operát és három mû keresztmetszetét játsszák a Budapesti Tavaszi Fesztiválon abból az alkalomból, hogy 200 éve született Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtõje. Két legismertebb darabja, a Bánk bán és a Hunyadi László mellett a kolozsvári opera vendégjátékában látható a Brankovics György. A Dózsa címû 1867-ben kelt opera kétszer 45 percesre redukált keresztmetszetét a Magyar Állami Operaházban adják elõ, Kovács János vezényletével. A címszerepet Fekete Attila énekli március 22-én, közremûködik: a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás) - jelentették be a sorozatot beharangozó satótájékoztatón.
Mibe nyúlt Palya Bea? – Stop.hu | 2010-03-12
Szüleinek ajánlja a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek táncdalfesztiválos slágereit, valamint korábbi külföldi sikereket átdolgozó új lemezét Palya Bea; az Én leszek a játékszered címû albumot az énekesnõ a Tavaszi Fesztivál több rendezvényén, köztük március 23-án a Mûvészetek Palotájában mutatja be.
A Budapesti Fesztiválközpont és a Magyar Turizmus Zrt. toborozza az osztrák turistákat – Objektív Hírügynökség | 2010-03-12
A Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviselete és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. március elejétõl, egy hónapon át tartó intenzív on-line kampányt indított Ausztriában, az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) programjainak megismertetése érdekében. Ausztria egyik legismertebb hírportálja, a havi mintegy 5 millió látogatóval (!) rendelkezõ www.NEWS.at olvasói és böngészõi négy teljes héten keresztül találkozhatnak a budapesti tavaszünnepre invitáló hirdetésekkel, részletes kedvcsináló szerkesztõségi tudósításokkal, valamint a BTF rendezvényeire direkt helyfoglalást és interaktív programkeresést lehetõvé tevõ – képekkel is gazdagon illusztrált – diashow-val- értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség.
Esti beszélgetés kultúráról: Erkel-operák a Tavaszi Fesztiválon – MR1 - Kossuth Rádió | 2010-03-11
Erkel – hollandul szõlõsputtonyt jelent, és családjának gyökereire utal a magyar Himnusz szerzõjének, a nemzeti opera megteremtõjének neve. Idén Erkel-év (is) van, ezért a Budapesti Tavaszi Fesztiválon számos Erkel-mûvet játszanak különbözõ helyszíneken. Az elõadások elõtt neves személyiségek beszélnek Erkel zenéjérõl. Közülük hárman: Falusi Mariann énekes, Fáy Miklós zenekritikus és Kentaur festõ, zenész az Esti beszélgetés kultúráról szerdai adásának vendégeként próbálják megfejteni, hogy mi van Erkellel. A mûsort Ránki Júlia szerkeszti és Sándor Erzsi vezeti.
30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – BellaCafe | 2010-03-11
2010 márciusában ismét megrendezik a Budapesti Tavaszi Fesztivált, immár harmincadik alkalommal. A Fesztivál elmúlt három évtizede alatt és most is a klasszikus értékek magas színvonalú közvetítése mellett fontosnak, hogy az új impulzusok is teret kapjanak.
Mûvészetek Palotája – Programajánló – Ring Magazin | 2010-03-11
Én leszek a játékszered – Palya Bea lemezbemutató koncertje
2010. március 23. kedd 19:30 - 22:00
Mûvészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 – ELTE Online – Csendes-Erdei Emese | 2010-03-11
Milyen jelei vannak Budapesten annak, ha közeledik a tavasz? Az egyetemisták kiülnek a Nemzeti Múzeum lépcsõjére tanulni, megnyit a Prága utcai része és számos értékes kulturális tápanyaggal örvendeztethetjük meg a vizsgáktól megfáradt lelkünket, a BTF programsorozata révén.
A romantika arcai – Olvass bele | 2010-03-10
Az elõttünk álló években lesz alkalmunk álmélkodni a 19. század zenéjének sokféleségén. Idén Chopin, Schumann és Erkel, jövõre Liszt Ferenc születésének bicentenáriumát, rövid szusszanás után, 2013-ben pedig a 19. század ikercsillagait, Verdit és Wagnert ünnepeljük.
9 program, amit idén tavasszal látnod kell – Pink.hu | 2010-03-10
Budapest ismét a kultúra fõ hadszíntere lesz idén március 19. és április 5. között. A Budapesti Tavaszi Fesztivál zenei, színházi, táncmûvészeti eseményei közül minden mûfajból kiválasztottunk egy-egy izgalmasnak ígérkezõ csemegét.
Akik nem lépnek fel a Tavaszi Fesztiválon – InfoRádió.hu | 2010-03-09
A gazdasági válság miatt kevesebb támogatást tudott adni a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. - mondta az InfoRádió Aréna címû mûsorában a Budapesti Fesztiválközpont Kht. igazgatója. Zimányi Zsófia elárulta: emiatt 5-10 produkciót le kellett mondaniuk, és kevesebb lesz az ingyen koncert is.
Érzelem és indulat a Tavaszi Fesztiválon – Hírszerzõ.hu | 2010-03-09
Cselszövés, intrika, szerelem és mély férfibarátság - egyszerre van jelen Victor Hugo Ruy Blas (A királyasszony lovagja) címû színmûvében. A romantikus drámát Forgách András új fordításában, Kolovratnik Krisztiánnal a címszerepben mutatják be a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitónapján. A királyasszony lovagját Léner András rendezésében március 19-én és 24-én láthatják a nézõk a Thália Színházban.
Fesztiváli tavaszodás színházi fecskéi – Nagyítás.hu – Cs. E. | 2010-03-09
A Budapesti Tavaszi Fesztivál évrõl évre káprázatos választékkal rendelkezõ mûvészeti seregszemle. Az idén harmincadik születésnapját ünneplõ rangos esemény ebben az évben is magas színvonalú, gazdag programokkal vár minden érdeklõdõt. Február 11-én, a Thália Színházban tartott sajtótájékoztatón az új színházi bemutatókról beszéltek rendezõk és a produkciókban részt vevõ színészek.
Romantikus dráma és vígopera - Magyar rendezõk a BTF-en – Kultúr Kalandor | 2010-03-09
A drámai mûfajok teljességét kínálja a Budapesti Tavaszi Fesztivál programja a nézõknek: vígopera és romantikus színmû egyaránt szerepel a mûsorban. A produkciók közül hatot csütörtökön alkotóik mutattak be a sajtó képviselõinek a Thália Színházban.
Drámákat hoz a gólya – Mix Online – Malina Adrienn | 2010-03-09
Március 19-én kezdõdik a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Az április 5-ig tartó kulturális programsorozat a drámai mûfajok teljességét kínálja a közönségnek. Vígopera és romantikus színmû egyaránt szerepel a mûsorban. A készülõ produkciók közül hatba már most bepillanthattunk a Thália Színházban tartott sajtótájékoztatón.
Kultúrkör: avantgárd, Táncháztalálkozó, Republic – MR1 | 2010-03-09
A hétfõi Kultúrkör témái:
Szemadám György, Somogyi Gyõzõ, Péterfy László és Nagy Gábor az avantgárd törekvések átalakulásáról. – Papp János színmûvész egy ma kezdõdõ tíz részes sorozatról, amely az Óbudai Társaskör közönségét várja. – Nagy Bercel a Csángó bál után és a Táncháztalálkozó elõtt a csángók mai társadalmi és gazdasági állapotáról. – Nagy László Attila, Patai Tamás, Tóth Zoltán és Bódi László Cipõ a húsz éves Republicról.
Városépítõk: Zimányi Zsófia – Pesti Mûsor – Tarján Vera | 2010-03-09
Tizenkét éve áll a Fõvárosi Önkormányzat által létrehozott Budapesti Fesztiválközpont Kht. élén.
Hogy milyen eredményesen, azt a Budapesti Tavaszi (és Õszi) Fesztivál évrõl évre növekvõ látogatottsága mellett a három éve elnyert Európai Kulturális Díj is bizonyítja. Zimányi Zsófia azt mondja, a kulturális fesztiváloknak is megvan a maguk divatja, amit – lévén tagja több európai fesztiválszövetségnek – jól ismer. Ki hinné, hogy manapság valamirevaló fesztivál nem engedheti meg magának, hogy ne szerepeljen mûsorán mondjuk Olga Neuwirth-mû...
Sikeres nõket mutatnak be – Véletlen tévedt a pályára – Cívishír.hu – Deczki Anna | 2010-03-09
Debrecen – A Belga étterem különtermét benépesítõ hölgyek a rendezvénysorozat elsõ vendégének, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, valamint a Thália Színház igazgatójának, Zimányi Zsófiának fórum-jellegû elõadását hallgathatták meg.
Bréking: Paco de Lucía márciusban a MüPában – B-oldal | 2010-03-09
Paco de Lucía 2010. március 28-án a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a MüPában lép fel. Ez kb. a no comment kategória... Olá!
Lear király a Nemzeti Színházban, Gothár Péter rendezésében – Napvilág.Net | 2010-03-09
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében kerül bemutatásra 2010. március 19-én a Nemzeti Színházban William Shakespeare 1600-as évek elején írt drámája, a Lear király, amelyet sokan az író legjelentõsebb színmûvének tartanak. A mostani, Kulka János fõszereplésével készült színpadi adaptáció azért is különleges, mivel Gothár Péter vállalta magára a rendezõi feladatokat.
Ki szeret igazán? – Nembulvár.hu – Bozsán Eta | 2010-03-09
2010. március 28-án a Nemzeti Színház a Budapesti Tavaszi Fesztivállal keretében bemutatja Shakespeare: Lear király címû drámáját. A darabból készült már több film is, az egyik legemlékezetesebb talán az 1983-ban bemutatott, melynek címszerepét Laurence Olivier játszotta.
Finisbe érkezett a Rebecca – Viva la Musica! | 2010-03-09
A Budapesti Operettszínház legújabb, nagy sikernek ígérkezõ bemutatója, a Rebecca - a Manderley ház asszonya címû musical lassan a finisbe érkezik. Sylvester Lévay és Michael Kunze irodalmi ihletésû mûve bõ egy hónapon belül, 2010. március 19-én a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében kerül bemutatásra.
Rebecca beköltözik az Operettszínházba – Mix Online | 2010-03-09
Március 19-én mutatja be a Budapesti Operettszínház a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös produkcióját, Sylvester Lévay és Michel Kunze "Rebbeca" címû musicaljét. Az új darabban - amely Daphne du Maurier "A Manderley-ház asszonya" címû regénye alapján született - Szinetár Dóra, Bereczki Zoltán és Polyák Lilla is szerepet kapott.
Rebecca közeleg – Nembulvár.hu – Bozsán Eta | 2010-03-09
Hát, A Manderley-ház asszonya hosszú történet. A belõle készült musical, a Rebecca, melyet a Budapesti Operettszínház március 19-én tûz mûsorára (a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében), szintén nem rövid.
Bajadérból grófnõ, majd királynõ - MIKLÓSA ERIKA – Kultúra.hu | 2010-03-09
Miklósa Erikát négy estén láthatjuk ismét az Operettszínházban Kálmán Imre A Bajadérjának címszerepében, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Budapesten, és Szegeden is fellép az Ory grófja nõi fõszerepében. Karácsonykor, már-már hagyományosan, New Yorkban énekli az Éj királynõjét. Három szerepébõl kettõvel bizalmas viszonyban van, Adéle-lel pedig most ismerkedik.
Zenés színházi tavasz – Fidelio.hu | 2010-03-09
Az idei Tavaszi Fesztiválra egy különleges musicalpremier, egy izgalmasnak ígérkezõ operabemutató, egy Rossini-vígopera és számos Erkel-opera jut.
Zenés színházi tavasz – Kultúra.hu | 2010-03-09
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválra egy különleges musicalpremier, egy izgalmasnak ígérkezõ operabemutató, egy Rossini-vígopera és számos Erkel-opera jut.
Kreatív kirakat – Kedvenc Otthon | 2010-03-09
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP egy közös pályázatot írt ki Kreatív kirakat címmel, aminek keretében olyan pályamunkákkal lehetett nevezni, amelyek a Tavaszi Fesztivált népszerûsítik, illetve felhívják a figyelmet a kultúra anyagi támogatásának szükségességére.
Kreatív Kirakat - Tavaszi Fesztivál 2010 – Térkultúra | 2010-03-09
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és az OTP közösen pályázatot hirdetett, amelynek lényege, hogy Budapestet egy hónapig a fesztivált népszerûsítõ OTP kirakatok díszítsék.
Tavaszi Portálok versenye – 4szoba | 2010-03-09
Különös kirakat installációkra lehetnek figyelmesek mindazok, akik mutatnak némi érzékenységet közvetlen környezetük iránt, na meg elhaladnak egy-két OTP elõtt. A 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából ugyanis az említett bank néhány fõvárosi portálját érintõ pályázatot hirdetett Kreatív Kirakat címmel. A versenybe jutott Tavaszi Portálok a bank 200 000 Ft-os különdíjáért, illetve a Kritikusok szintén 200 000 Ft-os jutalmáért versenyeznek egymással, amelyet a Budapesti Fesztiválközpont ajánlott fel. Megmutatunk néhány jól sikerült koncepciót a szerkesztõség szubjektív válogatása és értékítélete alapján.
30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Volksgruppen.orf.at | 2010-03-09
A március 19. és április 5. között megrendezendõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál díszvendége Dánia lesz. Hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várják a közönséget.
Erkel Ferenc és Erwin Schrott a 30. Tavaszi Fesztiválon – Opera-Világ | 2010-03-09
A kétszáz éve született Erkel Ferenc operáinak bemutatása áll a harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál operaprogramjainak középpontjában. A színpadi gyakorlatban csak két mûvel (Hunyadi László, Bánk bán) jelen lévõ komponista csaknem összes operája hallható lesz a március 19. és április 5. között megrendezésre kerülõ eseménysorozaton.
Jön a Rózsalovag - Operapremier Budapesten – Népszava Online | 2010-03-09
Richard Strauss világszerte játszott mûve, A rózsalovag kerül színre a Magyar Állami Operaházban Andrejs Zagars, a Lett Nemzeti Opera fõigazgatója rendezésében.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – Aktívpihenés.hu | 2010-03-09
2010 márciusában ismét fesztivállal búcsúztatjuk a telet, immár harmincadik alkalommal.
Diszkriminálni Tilos! – tematikus hét 02.22-28. – Tilos Rádió | 2010-03-07
Február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog szólni. A mûsorok többsége a hátrányos megkülönböztetés különféle megnyilvánulási formáival foglalkozik. Szegények, nõk, biciklisták, melegek és leszbikusok, drogosok – kiemelten pedig a romák és a fogyatékkal élõk lehetõségei és nehézségei témáját járják körül sokféle nézõpontból.
A népzene és a néptánc ünnepe lesz a tavaszi fesztivál – Lánchíd Rádió | 2010-03-07
A népzene és a néptánc két évfordulóját és egy "majdnem jubileumot" ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is. Aki pedig nemcsak hallgatni és nézni szeretné az élõ hagyományokat, az próbára teheti a saját tehetségét az egy híján 30 éves Országos Táncháztalálkozón is - tájékoztattak a szervezõk.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – MixOnline | 2010-03-07
A népzene és a néptánc két évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Info Budapest | 2010-03-07
Születésnapi elõadások és élõ hagyományok. A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – C-Press Hírügynökség | 2010-03-07
Születésnapi elõadások és élõ hagyományok.
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – OrientPress Hírügynökség | 2010-03-07
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is. Aki pedig nemcsak hallgatni és nézni szeretné az élõ hagyományokat, az próbára teheti a saját tehetségét az egy híján 30 éves Országos Táncháztalálkozón is.
30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Nõi Teázó | 2010-03-07
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál.
Néptánc és népzene a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Népzene.hu | 2010-03-07
A népzene és a néptánc két jeles évfordulóját és egy majdnem-jubileumot ünnepel idén az ugyancsak születésnapos 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A március 19-én induló programsorozatban helyet kapott a 25 éves 100 tagú Cigányzenekar és az 55 éves pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes fellépése is. Aki pedig nemcsak hallgatni és nézni szeretné az élõ hagyományokat, az próbára teheti a saját tehetségét az egy híján 30 éves Országos Táncháztalálkozón is.
Evelyn Glennie - "Clapping Music" – CsillyBlue.hu | 2010-03-07
Evelyn Glennie a skóciai Aberdeenben született. Az évente több mint 100 koncertet adó mûvésznõ sok, kifejezetten neki írt mûvet mutat be, s õ maga is jelentékeny komponistának számít. 12 éves kora óta súlyos halláscsökkentként boldogul, akaraterejének és tehetségének köszönhetõen egy pillanatra sem fordított hátat "küldetésének", a zenének. Világhírû pop-, rock- és klasszikus zenészekkel lépett fel, illetve készített közös felvételt. Köztük van Björk, Bobby McFerrin, Steve Hackett vagy a King's Singers. Számos díj birtokosa, de mindennél értékesebb több, mint 1800 ütõhangszerbõl álló és folyamatosan bõvülõ gyûjteménye. A rendkívül sokoldalú mûvésznõ budapesti fellépése a Tavaszi Fesztivál egyik meglepetése.
Kirakatrendezõi pályázat az OTP-tõl – MarketingInfo | 2010-03-07
A pénzintézet az általa támogatott Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából rendezett mûvészeti pályázatot fõvárosi fiókjai kirakatának berendezésére.
Színes paletta a tavaszi fesztiválon – Nagyítás – Metz Katalin | 2010-03-07
Nagy sokára elolvadtak a fölgyülemlett hókupacok, de ami a legbiztosabban jelzi a tavasz beköszöntét, az a Budapesti Tavaszi Fesztivál közeledése. Szerencsére a harmincadik évfordulós rendezvénysorozat szervezõi – bár az idei év "nem a bõség éve", mint ahogy Schneider Márta kulturális államtitkár mondta – megkapják a korábban megígért támogatást, a 112 millió forintos összeget.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – Port.hu | 2010-03-07
Az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezõi a klasszikus értékek magas színvonalú közvetítése mellett mindig is fontosnak tartották, hogy teret biztosítsanak az új impulzusoknak.
Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 – Gramofon | 2010-03-07
Hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várják a közönséget az idén harmincadik alkalommal megrendezendõ Budapesti Tavaszi Fesztiválra (BTF), március 19. és április 5. között.
A harmadik X-hez érkezett a Budapesti Tavaszi Fesztivál – MLM Café | 2010-03-07
2010-ben Erkel Ferenc munkássága és Dánia mûvészeti kincsei állnak az immár harmincadik Budapesti Tavaszi Fesztivál középpontjában - hangzott el a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján. A március 19-tõl április 5-ig tartó rendezvénysorozat felejthetetlen élményekkel kecsegtet.
Idén 30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Polgár Info – Oláh András | 2010-03-07
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója és a díszvendég Dánia határozza meg a többi közt a március 19-tõl április 5-ig tartó Budapesti Tavaszi Fesztivál programkínálatát.
Neo portré – Neo FM – Dus Polett | 2010-03-04
Élünk egy országban ahol romaprogramok vannak, roma szevezetek és roma zene, de nem mondjuk,hogy cigány, mert politikailag nem korrekt.
Kihagyhatatlan programok márciusban! – Nõi Portál | 2010-03-04
A téli begubózás után mozdulj ki végre! A jó idõ közeledtével egyre több lehetõség nyílik színes és érdekes programok látogatására. Szórakozz, mûvelõdj, nevess márciusban is!
30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Class FM | 2010-03-04
Kreatív kirakatverseny, több tucatnyi világsztár elõadása, színházi õsbemutatók, dán ékszerkiállítás, roma-életképek és "szellemidézés" - egyebek mellett ezekkel a programokkal várják a közönséget a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál 18 napján. Az idén március 19-e és április 5-e között zajló nemzetközi összmûvészeti seregszemle keretében több mint félszáz helyszínen 130 esemény valósul meg.
Mit csináljunk márciusban? A hónap 5 legnagyobb durranása – Nõk Lapja Cafe | 2010-03-04
Minden eddiginél ütõsebb programok csábítanak kiruccanásra márciusban, lesz mibõl válogatni! Összegyûjtöttük nektek a hónap legjeit, hogy megkönnyítsük a döntést.
Alig van jegy a tavaszi fesztiválra – FigyelõNet | 2010-03-04
Kedden, közel két héttel a fesztivál kezdete elõtt a jegyek 82 százaléka már elkelt a Budapesti Tavaszi Fesztiválra – mondta el az fn.hu-nak Zimányi Zsófia fesztiváligazgató.
Mindennapi kultúránk - 30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – BTL.hu | 2010-03-04
A fennállásának 30 éves évfordulóját ünneplõ Budapesti Tavaszi Fesztivál és fõtámogatója, a 60 éves múlttal rendelkezõ OTP Bank közös mûvészeti pályázatot hirdetett bankfiókok kirakatának berendezésére.
Versenyre keltek a kirakatok – Lánchíd Rádió | 2010-03-04
Hétfõn indul és április 5-én zárul a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) elsõ alkalommal meghirdetett játéka – a Kreatív Kirakatverseny. A járókelõk SMS-ben szavazhatnak az általuk legizgalmasabbnak tartott kreatív kirakatra. A közönségdíjas kirakatrendezõ nettó 200 ezer forint különdíjban részesül.
Mától öt héten át Kreatív Kirakatverseny Budapesten – Magyar Online | 2010-03-04
Hétfõn indul és április 5-én zárul a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) elsõ alkalommal meghirdetett játéka - a Kreatív Kirakatverseny. A BTF a kerek évforduló kapcsán a fesztivál fõtámogatójával közösen hirdetett pályázatot a pénzintézet budapesti kirakatainak kreatív berendezésére. A versenyzõk feladata az volt, hogy több mint húsz fõvárosi bankfiókot öltöztessenek ünneplõbe a jubiláló Tavaszi Fesztivál tiszteletére. A következõ öt hét során pedig a közönségnek jut a fõszerep. A járókelõk sms-ben szavazhatnak az általuk legizgalmasabbnak tartott kreatív kirakatra. A közönségdíjas kirakatrendezõ nettó 200 ezer forint különdíjban részesül.
Átalakulnak az OTP kirakatai – Kreatív Online | 2010-03-04
43 nevezés érkezett az OTP kirakatrendezõ pályázatára. Közönségdíjra is lehet szavazni.
Mindennapi kultúránk – BrandTrend | 2010-03-04
A fennállásának 30 éves évfordulóját ünneplõ Budapesti Tavaszi Fesztivál és fõtámogatója, a 60 éves múlttal rendelkezõ OTP Bank közös mûvészeti pályázatot hirdetett bankfiókok kirakatának berendezésére. Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja idén nem csak kiemelkedõ produkciókat nyújt a látogatóknak, de a hangversenytermek és színházak falain kívül is mindenkinek szeretné felhívni a figyelmét a kultúra szeretetére.
Erwin Schrott Budapesten – Mûvész-világ | 2010-03-04
Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. Az operavilág Marlon Brandójának nevezett mûvész április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Az opera Marlon Brandója Budapestre tart – Puk.hu | 2010-03-04
Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. És ez nem áprilisi tréfa: az operavilág Marlon Brandójának nevezett mûvész 2010. április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Új világsztár a nemzetközi operavilágban – PR ERWIN SCHROTT KONCERT – PR Herald | 2010-03-04
Uruguay legkelendõbb kulturális exportcikke egy karizmatikus elõadó, a Montevideóban született operaénekes: Erwin Schrott. Kisfiúként elbûvölte a klasszikus zene, így opera-elõadások gyermekkórusaiban énekelt és zongorázott, majd felvették a helyi konzervatóriumba. A mûfaj rajongói akkor ismerték meg basszbariton hangját, amikor 1998-ban megnyerte a Plácido Domingo által létrehívott Operaliát. Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. És ez nem áprilisi tréfa: az operavilág Marlon Brandójának nevezett mûvész április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Az opera Marlon Brandója Budapestre jön – Mix Online | 2010-03-04
Jóképû, szexi és elképesztõen tehetséges. Erwin Schrott, a világhírû basszbariton énekes a legnagyobb zenés színházak után végre Magyarországon is fellép. És ez nem áprilisi tréfa: az "operavilág Marlon Brandójának" nevezett mûvész április 1-jén ad romantikus áriaestet a 30. Budapesti Tavaszi Fesztiválon.
Táncoló Tavaszi Fesztivál – Fidelio | 2010-03-04
A Dán Királyi Balett, a Ballet Flamenco de Andalucía, illetve a Bill T. Jones/Arnie Zane Company érkeznek idén Budapestre, és hozzák el a tánctavaszt.
A fény dán hullámai: Lehetséges jelentés – Cseppek.hu | 2010-03-04
Az idén, Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége. Ennek keretében, a Nessim Galériában és a Budapest Kiállítóteremben március 24-tõl, két-két dán fotográfus anyagából nyílik kiállítás. A Budapest Kiállítóteremben Per Bak Jensen és Ebbe Stub Wittrup kiállítása a táj jelentése és megjelenítése köré szervezõdik.
A fény dán hullámai: Belsõ ösvények – Cseppek.hu | 2010-03-04
Az idén, Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál vendége. Ennek keretében, a Nessim Galériában és a Budapest Kiállítóteremben március 24-tõl, két-két dán fotográfus anyagából nyílik kiállítás. A Nessim Galériában Trine Sondergaard és Torben Eskerod egy-egy sorozata kerül bemutatásra.
Az Erkel-évforduló megadta az alaphangot – Magyar Nemzet – Makrai Sonja | 2010-03-04
Március 19. és április 5. között 65 helyszínen 130 program várja a jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál közönségét. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a megszorítások ellenére idén is vállalta, hogy a hároméves szerzõdésben foglaltak szerint a meghatározott 192 millió
forinttal támogatja a fesztivált.
Hatvanöt helyszínen 130 program, nyolc õsbemutató, tizenkét magyarországi premier – Magyar Demokrata | 2010-03-04
Március 19-én kezdõdik a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amely idén ünnepli harmincadik évfordulóját. A hangversenyek, a tánc-, opera-, operett-, musical- és prózai színházi elõadások, a dzsessz-, világzenei és népzenei koncertek, illetve a kiállítások közül kiemelkedik az Erkel Ferenc bicentenáriuma alkalmából rendezett Erkel200 címû programsorozat, amelynek keretében a zeneszerzõ minden operája hallható lesz egészében vagy részletként.
Haumann Máté itthon és a nagyvilágban – Népszava Online – Bóta Gábor | 2010-02-28
Az Álmodozók címû darabot Haumann Mátéval az egyik fõszerepben, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatják be a Thália Színházban. De ugyanitt hamarosan újabb szerep vár rá, és külföldi feladatokban is reménykedik.

Nemzetközi fesztivál a Nemzetiben – Fejér Megyei Hírlap | 2010-02-28
A Nemzeti Színház-a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében - az idén is nemzetközi színházi fesztivált rendez, március 19-étõl április 2-áig.
Budapesti Tavaszi Fesztivál – Glamour | 2010-02-26
Idén se hagyd ki ezt a fantasztikus fesztivált, ahol annyi programot találsz, hogy fölsorolni is nehéz. Mehetsz kiállításra, színházba, táncestre, hallgathatsz operát, jazzt, hangversenyt, kiokosíthatod magad, álmélkodhatsz, szórakozhatsz.
"Eddig csak piros-fehér-zöld ügynek tekintettük" – Pál Tamás karmester – Magyar Narancs – Teimer Gábor | 2010-02-26
A Budapesti Tavaszi Fesztivál Erkel-rendezvényeinek egyik kiemelkedõ szereplõje Pál Tamás karmester, aki április 4-én a Bátori Mária és a Sarolta címû opera keresztmetszetét vezényli majd.
Budapesti tavaszünnep – Magyar Hírlap – Szilléry Éva | 2010-02-26
Harmincadik alkalommal búcsúztatja a telet a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a jubiláló programsorozatban nagy hangsúlyt kapnak az Erkel-év mûsorai. A tavaszünnep vendége Dánia lesz.
Tavaszi Fesztivál – Vas Népe | 2010-02-26
Hatvanöt helyszínen 130 programot kínál a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál: március 19-étõl
Rendhagyó élettörténet - Hogyan születik a tehetség? – Közéleti Gazdasági Krónika | 2010-02-26
Évek óta készülõdöm Vásáry Tamást felkérni egy interjúra. Jártam a koncertjeire, csodáltam az elõadásait, a játékát, ahogy könnyedén - két mondat között - végigfuttatta ujjait a zongorán. Egyik este a szerencse mellém szegõdött, egy zenei könyvbemutatón az asztalomhoz ült. Felbátorított a spontán találkozás, felkértem egy
beszélgetésre.
Vonzások és taszítások a Tavaszi Fesztiválon – Kultúra.hu | 2010-02-24
Nõi- és férfisorsok szinte tökéletes egyensúlyban jelennek meg a Budapesti Tavaszi Fesztivál idei színházi kínálatában: Lear király, Ory grófja és A királyasszony lovagja mellett a kaméliás hölgy alakja és a Manderley-ház asszonya is felsejlik. A filmbõl ihletet merítõ mezõnyt az utóbbi mellett az Álmodozók erõsíti.
Kedvezményes jegyvásárlási lehetõség a Budapesti Tavaszi Fesztiválon – Felsõfokon.hu | 2010-02-24
A Budapesti Tavaszi Fesztivál már 30 éve Magyarország legnagyobb kulturális fesztiválja. Ez az eseménysorozat világviszonylatban is jelentõsnek számít.
Jubilál a tavaszi fesztivál – Lánchíd Rádió | 2010-02-24
Az operaházak Marlon Brandója, az ütõhangszeresek Beethovenje, jazz-barokk hegedûest, vagyis világsztárok, mûfajok találkozása, színházi õsbemutatók, és évfordulós zeneszerzõk mûvei - a többi között ez szerepel az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) programjában. A jubileumi év díszvendége Dánia, kiemelt eseménysorozata pedig a 200 éve született Erkel Ferenc életmûvének bemutatása.
Kirakatban a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál – Borsod Online | 2010-02-24
Kreatív kirakatverseny, több tucatnyi világsztár előadása, színházi ősbemutatók, dán ékszerkiállítás, roma-életképek és "szellemidézés" - egyebek mellett ezekkel a programokkal várják a közönséget a 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) 18 napján. Az idén március 19-e és április 5-e között zajló nemzetközi összművészeti seregszemle keretében több mint félszáz helyszínen 130 esemény valósul meg. A BTF idei díszvendége Dánia, kiemelt rendezvénysorozata a 200 éve született Erkel Ferenc életművének a bemutatása - tájékoztatott kedden Zimányi Zsófia, fesztiváligazgató.
Nagyon zöldülünk! – Kultúrport.hu | 2010-02-24
Hatvanöt helyszínen 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget a március 19. és április 5. között megrendezendõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), melynek Dánia lesz a díszvendége.
Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál díszvendége – Híradó Online | 2010-02-24
A fesztivál 130 programmal, többek között 8 õsbemutatóval és 12 magyarországi premierrel várja a közönséget március 19. és április 5. között.

Erkelé, Chopiné és a dánoké az idei budapesti tavasz – Heti Válasz | 2010-02-24
Ahogy a zenetörténeti évfordulók korábban is meghatározták a Budapesti Tavaszi Fesztivál tematikáját, úgy idén is két fontos esemény köré szervezõdik a március 19-én kezdõdõ programsorozat.
Thália, Operett, Nemzeti – Magyar Nemzet – Makrai Sonja | 2010-02-24
Március 19-tõl április 5-ig rendezik meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált, amely az idén ünnepli harmincadik évfordulóját. A nemzetközi mûvészeti seregszemle magyar színházi programja változatosnak ígérkezik: a Lear király, az Ory grófja, A királyasszony lovagja, A kaméliás hölgy és A Manderley-ház asszonya egyaránt nõi-férfi archetípusokat mutat be.
Harmincadszor Tavaszi Fesztivál – Fidelio | 2010-02-24
Jubileumot ünnepel idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelynek programbázisát más, kerek évfordulók adják. Az Erkel-, a Chopin-év és természetesen a születésnap alkalmából a hazai és külföldi mûvészek legjava lép fel a rendezvényeken.
Mindennapi kultúránk – 30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál – BTL.hu | 2010-02-24
A fennállásának 30 éves évfordulóját ünneplõ Budapesti Tavaszi Fesztivál és fõtámogatója, a 60 éves múlttal rendelkezõ OTP Bank közös mûvészeti pályázatot hirdetett bankfiókok kirakatának berendezésére.
Alacsonyabb jegyárakat kínál a Tavaszi Fesztivál – Gazdasági Rádió – Péli Nagy Kata interjúja | 2010-02-19
Alacsonyabb jegyárakat kínál idén a március 19-én kezdõdõ 30. évfordulóját ünneplõ Tavaszi Fesztivál.
Az élvezet kedvéért – Magyar Narancs – László Ferenc | 2010-02-19
A Dán Nemzeti Kamarazenekar és a Dán Királyi Balett elõadásai

Idén Dánia lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál kiemelt vendége. A Danish Arts Agency jóvoltából a pár hét múlva Pestre látogató együttesek közül kettõt még saját otthonában láthattunk fellépni.

Bármikor lehet ízlésesen viselkedni – Népszava – Balogh Gyula | 2010-02-17
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatják majd be a Budapesti Operettszínházban Lévay Sylvester és Michael Kuncze Rebecca címû musicaljét, amely A Manderley-ház asszonya címû regénybõl készült. A kettõs szereposztásban látható produkció egyik fõszereplõje Szinetár Dóra, akivel a zenés színházról, különbözõ felkérésekrõl és a filmezésrõl beszélgettünk
Szinetár Dóra visszatér – Budapestre érkezik Rebecca – zene.hu – Audrey | 2010-02-17
A Budapesti Operettszínház március 19-én újabb nagyszabású premierre készül a Budapesti Tavaszi Fesztivállal karöltve. A Grammy-díjas, magyar származású Sylvester Lévay és Michael Kunze szerzõpáros legújabb sikermusicaljét, a Rebeccát állítja színpadra Kerényi Miklós Gábor csapata.
A Tavaszi Fesztivál színházi programjai – Napvilág.Net – Sós Eszter | 2010-02-16
Mégha csak lassan is, de közeledik a tavasz, és mi sem jelzi ezt jobban, mint, hogy kaptunk egy kis ízelítõt abból, milyen színházi elõadások tekinthetõek majd meg a 10. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Bertolucci, Shakespeare, Hugo és Dumas újraértelmezésen kívül láthatjuk Rossini egyik ritkán játszott vígoperáját, és Alfred Hitchcock Oscar-díjas filmjének színpadi változatát is.
Jubilál a Budapesti Tavaszi Fesztivál MON.hu | 2010-02-11
Az operaházak Marlon Brandója, az ütőhangszeresek Beethovenje, jazz-barokk hegedűest, vagyis világsztárok, műfajok találkozása, színházi ősbemutatók, és évfordulós zeneszerzők művei – a többi között ez szerepel az idén 30 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) programjában.
Rebecca-premier az Operettszínházban – Fidelio | 2010-02-11
Az Elisabeth és a Mozart! szerzõpárosának újabb musicalje kerül a Budapesti Operettszínház színpadára. A Manderley-ház asszonya címû regénybõl készült Rebecca bemutatója a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében lesz.
Lear király a Nemzeti Színházban, Gothár Péter rendezésében – Napvilág.Net – Sós Eszter | 2010-02-01
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében kerül bemutatásra 2010. március 19-én a Nemzeti Színházban William Shakespeare 1600-as évek elején írt drámája, a Lear király, amelyet sokan az író legjelentõsebb színmûvének tartanak. A mostani, Kulka János fõszereplésével készült színpadi adaptáció azért is különleges, mivel Gothár Péter vállalta magára a rendezõi feladatokat.
Városépítõk: Zimányi Zsófia – Pesti Mûsor Online – Tarján Vera | 2010-01-27
Tizenkét éve áll a Fõvárosi Önkormányzat által létrehozott Budapesti Fesztiválközpont Kht. élén. Hogy milyen eredményesen, azt a Budapesti Tavaszi (és Õszi) Fesztivál évrõl évre növekvõ látogatottsága mellett a három éve elnyert Európai Kulturális Díj is bizonyítja.
Ars Nova Copenhagen – Fidelio.hu | 2010-01-21
Március 21-én a Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 keretében a crossover produkcióiról elhíresült Ars Nova Copenhagen kórus ad ízelítõt a Tudor-kor és Arvo Pärt zenéjébõl.
Jubilál a tavaszi fesztivál – Népszava | 2009-12-17
Március 19.–április 5. között immár 30. alkalommal fesztivál búcsúztatja
a telet.
30 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál Pesti Mûsor – Pavlovics Ágota | 2009-12-10
A Budapesti Tavaszi Fesztivál fõtámogatója az OTP Bank

2010 MÁRCIUSÁBAN 30. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL. AZ ÉVRÕL ÉVRE KÁPRÁZATOS VÁLASZTÉKKAL JELENTKEZÕ MÛVÉSZETI SEREGSZEMLE PROGRAMJAIRÓL ZIMÁNYI ZSÓFIA FESZTIVÁLIGAZGATÓT KÉRDEZTÜK.
BTF © 2009
Fesztiválváros Budapesti Tavaszi Fesztivál Budapesti Őszi Fesztivál Nyár a Lánchídon
kezdőlap  |  jegyek  |  impresszum  |  email
Play Dead Dogfish DigiCow